Vai tu zini, kas ir rakstīts 139. psalmā? Tas ir Dāvida psalms.

Jo Tu radīji manas īkstis, Tu mani veidoji un piešķīri man ķermeni manas mātes miesās. Es Tev pateicos, ka es esmu tik brīnišķi radīts [..]. (Psalms 139:13)

Dāvids saka: “Es Tev pateicos, Dievs, ka esmu tik brīnišķīgi radīts!”

Cik dārgas man ir Tavas domas, ak, Dievs, un cik liels ir to daudzums! (Psalms 139:17)

Līdzīga ideja ir pausta arī Ījaba grāmatā.

Tavas rokas ir mani veidojušas un ar apdomu radījušas [..]. (Ījaba grāmata 10:8 )

Mēs zinām, ka Ījabs un Dāvids bija cilvēki pēc Dieva prāta. Viņiem abiem dzīvē bija arī ciešanu periodi un vajāšanas, bet no visiem šiem posmiem viņi tika izvesti. Tāpēc, skatoties uz šiem cilvēkiem, mēs varam secināt, ka mūsu panākumu un uzvaras atslēgas ir gan Ījaba, gan Dāvida dzīvē. “Tavas rokas ir mani veidojušas un ar apdomu radījušas, kāds es viscaur esmu [..]. (Ījaba 10:8 )

Ar ādu un miesu Tu mani esi apģērbis, un ar kauliem un dzīslām Tu mani viscaur esi izstiegrojis. (Ījaba grāmata 10:11)

Dzīvību un žēlastību Tu man esi devis, un Tava aizgādība ir pasargājusi manu garu un dzīvības dvašu. (Ījaba grāmata 10:12)

Gan Ījabs, gan Dāvids izprot, ka viņi ir garīgas būtnes. Viņi izprot to, ka viņi ir dvēsele un gars un Dievs viņiem ir piešķīris miesu. Dāvids saka: “Cik brīnišķi Tu mani esi radījis!” Saki Dievam šos vārdus arī par sevi! Saki: “Cik brīnišķi tu, Dievs, mani esi radījis!” Tu esi brīnišķīgs! Tu esi brīnumains! Bībelē ir rakstīts: “Tikai mazliet Tu viņus esi šķīris no Dieva.” Tāpat Dieva vārdā cilvēki tiek apzīmēti par dieviem zemes virsū. Cilvēks nav Dievs, viņš ir cilvēks. Dievs ir viens, taču pats Jēzus ar vārdiem apstiprina to, ka cilvēks tiek apzīmēts kā dievs. Kad farizeji Jēzu apvainoja par to, ka Viņš dara Sevi par Dieva Dēlu, Jēzus atbildēja: “Pat Raksti jūs sauc par dieviem!” Dievs mūs ir radījis pēc Savas līdzības, un mūsos ir dievišķais. Gan Dāvids, gan Ījabs bija cieši pieķērušies Dievam. Viņi abi sevi apzinājās kā garīgus veidojumus. Tāpat viņi apzinājās, ka mēs, cilvēki, tiekam ietērpti šīs zemes mājoklī jeb miesā un ka esam brīnišķīgi radīti.

Vispirms, kas mēs esam Jēzū Kristū? Dieva vārds saka: “Kas ir Kristū, tas ir jauns radījums; kas bijis, ir pagājis, redzi, viss ir tapis jauns.” Mēs sākam ar to, ka apzināmies, kas esam. Nesen bija sprediķis tieši ar šādu nosaukumu – “Kas es esmu Jēzū Kristū?”. Tajā dievkalpojumā es katram uzdevu mājasdarbu lūgt pēc nosauktā saraksta. Ir svarīgi apzināties sevi. Dāvids saka: “Cik dārgas man ir Tavas domas!” Dāvidam bija dārgas Dieva domas. Dievs domā, ka Viņš tevi ir brīnišķīgi radījis. Zini, esmu aizdomājies par sievietēm, kuras sev liek dažādus implantus. Manuprāt, viņas ir nepilnvērtīgas, jūtas mazvērtīgas. Tu vari strīdēties, bet es ticu Dievam. Dievs mani ir brīnišķīgi radījis! Un man nekas nav jāpieliek vai jāatņem. Es esmu apmierināts ar sevi tādu, kāds es esmu. Kurš vispār nosaka cilvēka skaistuma standartus? Daudzi skaisti cilvēki ir ar mazvērtības apziņu. Viņi tiešām labi izskatās, bet pašiem šķiet, ka nekad nav labi. Ja cilvēkam pašam šķiet, ka viņš slikti izskatās, tad drīz vien arī no malas viņš slikti izskatās, jo kļūst nepatīkams no iekšienes. Bet varbūt labāk ir sākt ar savu iekšējo cilvēku? Tu esi gars, un Dievs tev ir piešķīris miesu. “Ja tavs gars ir vesels un gaišs, tad arī visa tava miesa būs gaiša,” saka Dieva vārds. Visas sīkās nepilnības ir nieks! “Cik dārgas man ir Tavas domas!” Tavai nostājai jābūt tadai, ka tev ir dārgas Dieva nevis cilvēku vai savas domas. Dāvids un Ījabs bija cilvēki, kas apzinājās savu vērtību un bija ciešās attiecībās ar Dievu. Sāksim ar domām. Ja tu vēlies zināt, kas esi, tad tev jānoklausās vēlreiz svētruna “Kas es esmu Jēzū Kristū?”, jānoliek sev priekšā saraksts ar minētajiem punktiem un jālieto tie.

Šodien runāsim par Dieva domām. Tāpēc šīs svētdienas svētrunas tēma būs “21 iemesls studēt Bībeli”. Šajā nosaukumā es apzināti ieliku vārdu ‘studēt’. Lasīt Bībeli ir tāpat kā lasīt grāmatu. Es skaidri zinu, ka tie, kas vienkārši lasa Bībeli, stipri atpaliek no tiem, kas to studē. Protams, Bībeles lasīšana arī ir laba un svarīga, taču bieži vien starp cilvēku, kas tikai lasa, un to, kas studē Bībeli, var gadīties pat konflikts. To cilvēku domas, kas Bībeli studē, ir daudz pilnvērtīgākas. Šie cilvēki vairāk spēj apzināties to, kas viņi ir, ko viņi spēj, kā jāvirzās uz priekšu un kas viņi galu galā būs. Ja tu Bībeli studē, tad tev noteikti sarunu laikā būs konflikts ar tiem, kas stagnē un Bībeli vienkārši lasa sava prieka pēc. Bībele ir jāstudē. Kad tu svētdienās draudzē dzirdi sprediķi, tad zini, ka mācītājs gatavojoties nav vienkārsi tāpat vien palasījis Bībeli. Es sludinu kontekstu no Bībeles. Visu, ko sludinu, es vairākkārtīgi pārbaudu. Es cenšos izvairīties no alegoriskiem tulkojumiem. Protams, kādus pantus var skaidrot arī alegoriski, taču prātīgāk ir skaidrot kontekstu un to, kas ar konkrēto Rakstu vietu ir domāts. Ir daudz rakstvietu, kuras var skaidrot dažādi, tāpēc es rakstu vietu tulkošanai pievēršos ļoti uzmanīgi un precīzi. Noteikti esi ievērojis, ka manos sprediķos ir ļoti daudz Rakstu vietu. Klausoties manus sprediķus, tu faktiski studē Bībeli. Ja tu mācies Bībeles skolā, arī tad tu studē Bībeli. Bet nepietiek tikai ar to, ka tu noklausies sprediķi. Arī mājās ir padziļināti jālasa Bībele. Ikvienam kaut nedaudz jāsaprot, kā lasīt Bībeli.

Šodien mēs uzzināsim 21 iemeslu, kāpēc studēt Bībeli. Ja tev būs iemesls studēt Bībeli, tad varēsi arī ķerties pie studijām. Studēt Bībeli nozīmē lasīt to, bet Bībele nav jālasa nekārtīgi vai jātulko vienpusīgi no vienas Rakstu vietas, nodaļas vai grāmatas. Ir jāpārzina kopums: kopaina, ģeogrāfija, vieta, autors, laiks u.c. To visu ir svarīgi zināt, lai tiešām izprastu, ko Dievs saka. Bībelē ir ļoti daudz neprecizitāšu, jo to ir rakstījuši cilvēki, kā arī rakstvietas ir vairākkārtīgi pārtulkotas. Piemēram, jauno tulkojumu es vispār nespēju palasīt. Iespējams, kādam citam tieši tas tulkojums patīk. Man ir svarīgi zināt, kas konkrēto Bībeli ir tulkojis, jo arī tas rada zināmas atšķirības. Piemēram vienā no jaunajiem latviešu Bībeles tulkojumiem ir piedalījies LGBTQ atbalstītājs. Kāpēc viņam vispār vajadzētu tulkot Bībeli? Lasot šo tulkojumu, visur redzams viņa sajukums galvā. Es izvēlos lasīt vecā tulkojuma Bībeli, bet vēl papildus to salīdzinu ar tulkojumiem krievu valodā, kā arī ar dažādiem Bībeles komentāriem un dažādiem autoriem. Ir svarīgi salīdzināt. Bībelē ir tādas rakstvietas, kuras izlasot vienā konkrētā tulkojumā un tieši uztverot, var iebraukt pamatīgās auzās. Tieši šonedēļ lasīju Rakstu vietu, kurā Ecehiēls raksta par pilsētu Tiru: “Tevi nopostīs līdz pamatiem, tevi vairs nekad mūžā neuzcels.” Tiru tolaik nenopostīja. Krietni vēlāk to izdarīja Aleksandrs Lielais, un pēc laika ļoti ātri šo pilsētu atjaunoja. Kāds teiktu: “Nav taisnība Dievam.” Bet ne jau Dievam. Ecehiēls bija pārliecināts, ka dzird no Dieva. Galu galā paliek vēl vieta tam, ka Dievs var mainīt Savas domas. Iespējams, Dievam palika žēl. Mēs to nezinām. Visas detaļas nav precizētas par to, kāpēc Tira netika nopostīta Bībelē aprakstītajā laikā, un kāpēc tad, kad to vēlāk nopostīja, ātri vien atjaunoja. Vienkāršie Bībeles lasītāji izlasīs šo rakstvietu un teiks: “Lūk, tā notiks!” Bet tā var arī nebūt. Ir daudz kas jāizprot.

21 iemesls studēt Bībeli, lai patiešām izprastu Dieva vārdu un spētu to pielietot, un lai tu patiešām būtu svētīts kā Ījabs un Dāvids:

1. Dievs un Dieva vārds nav šķirami.

Iesākumā bija Vārds, un Vārds bija pie Dieva, un Vārds bija Dievs. (Jāņa evaņģēlijs 1:1)

Dievs un Dieva vārds nav šķirami. Kad lasu Dieva vārdu un lūdzu, es sarunājos ar Dievu. Kad studēju Bībeli, tad Dievs runā ar mani. Kad es lūdzu un slavēju, tad es runāju ar Dievu. Bībele ir vienkārša grāmata, cilvēku rokām rakstīta, iespiesta, sponsorēta. Bībele ir vispopulārākā grāmata pasaulē. Neviena cita grāmata pat nestāv līdzās Bībelei. Tāpat neviena cita reliģija nestāv līdzās kristietībai. Pasaulē ik sekundi tiek iespiesta viena jauna Bībele. Kristietība rullē! Pati Bībele ir tikai grāmata, taču vārdi, no kā tā sastāv, ir dzīvi un nav šķirami no Dieva. Ir rakstīts: “Dievs nav cilvēks, kas melotu.” Dieva vārds, kuru mēs lasām, ir dzīvs. Dievs un vārds ir viens vesels. Ja vēlies sarunāties ar Dievu, studē Bībeli. Ja cilvēks apgalvo, ka viņš tā vienkārši, ne no kā dzirdēja no Dieva, tad, visticamāk, viņam nav viss kārtībā ar galvu. Studē Bībeli! Neuzticies cilvēkiem, kuri nestudē Bībeli, bet pravieto, izlej dažādas gudrības un stāsta sapņus. Uzticies tiem cilvēkiem, kuru Bībeles izpratne ir veselīga. ‘Veselīga mācība’ nozīmē, ka tā ir balstīta uz Bībeles kontekstu. Tā ir mācība, kas pasniedz patiesību tādu, kāda tā ir, neko nepieliekot un nenoņemot. Līdzīgi ir ar maniem sprediķiem. Ja tu atnāc tikai uz vienu dievkalpojumu, kad es sludinu par kādu konkrētu tēmu, tad tev viss var šķist vienpusīgi. Citā sprediķī tēma var būt pavisam cita, kas nedaudz sabalansēs šīs domas. Nevar izdarīt secinājumus tikai no viena, diviem vai trīs sprediķiem. Tāpat ir ar Bībeli. Ja tu izlasi tikai vienu nodaļu un izdari būtiskus secinājumus, tā ir kļūda. Normālus secinājumus vari sākt izdarīt tikai tad, kad tu vairākas reizes esi izlasījis Bībeli un tikai tad, kad esi padziļināti studējis Bībeli, lai saprastu, kāds ir Dievs un kāda ir Viņa griba. Bībele ir Dieva atklāsme cilvēkiem par to, kāds Viņš ir, kāds esi tu pats, kāda ir Viņa griba, kā tu vari godam nodzīvot šo dzīvi un kā vari būt svētīts. Lūk, kas ir Bībele.

2. Dieva vārds glābj.

Tāpēc, nolikdami visu netīrību un lielo ļaunprātību, lēnprātībā saņemiet iedēstīto vārdu, kas var izglābt jūsu dvēseles. (Jēkaba vēstule 1:21)

Ja tu esi izglābts, tad zini, ka Dievs tevi izglāba caur Savu vārdu. Tu dzirdēji Dieva vārdu. Vārds ir dzīvs un nav šķirams no Dieva. Tu nāci pie Dieva, dzirdot vārdu, tevī izveidojās ticība, tu piesauci To Kungu, un Viņš izglāba tevi. Dieva vārds glābj.

3. Mēs atdzimstam no vārda un caur vārdu.

Kad tu piedzimi no augšienes, to izdarīja Dieva vārds.

Jūs, kas esat atdzimuši ne no iznīcīgas sēklas, bet neiznīcīgas, no dzīvā un paliekamā Dieva vārda. Jo visa miesa ir kā zāle un visa viņas godība kā zāles zieds. Zāle nokalst, un viņas ziedi nobirst, bet Dieva vārds paliek mūžīgi. (1. Pētera vēstule 1:23-24)

Mēs esam atdzimuši no sēklas, kas ir iesēta mūsos. Kāds mums sludināja. Kāds mums rakstīja un sūtīja Dieva vārdu. Tu vēroji kāda cilvēka dzīvi, kurš bija jaunpiedzimis. Dieva vārda sēkla tika iesēta tevī, un tu atdzimi.

4. Ticība nāk no Dieva vārda klausīšanās.

Ticība nāk no Dieva vārda. Cilvēki mēdz teikt: “Dievs, dod man lielāku ticību!” Es tev saku: “Studē dziļāk Dieva vārdu, un Dievs dos tev lielāku ticību.” Kristīgajā pasaulē ir ļoti daudz mistikas, kā Dievs dod no Sava Gara, kā Dievs dod ticību, kā mirušie celsies augšā utt. Draugi, ir mistika, bet tā ir izskaidrojama – Dievs dod ticību caur Bībeles studijām.

Tātad ticība nāk no sludināšanas un sludināšana – no Kristus pavēles. (Romiešiem 10:17)

Ticība nāk no sludināšanas, ticība nāk no Dieva vārda klausīšanās un lasīšanas. Gribi ticēt – studē!

5. Mūsu garam vajadzīgs Dieva vārds.

[..] cilvēks nedzīvo no maizes vien, bet no ikkatra vārda, kas iziet no Dieva mutes. (Mateja evaņģēlijs 4:4)

Mums ir garīgais ķermenis, kā saka Dāvids. Es gribu papildus nolasīt no Dāvida, kur viņš saka:

“Tu radīji manas īkstis [..].” (Psalms 139:13)

Īkstis ir nieres. Nezinu kāpēc, bet senie ebreji nieres kaut kā saistīja ar dvēseli. Man tas nav skaidrs. Varbūt tur ir arī kāda tulkojuma problēma, bet latviešu tulkojumā ir pilnīgi cita doma, nekā krievu un citos tulkojumos. Tāpēc, kad tu to visu salīdzini, tu atrodi kaut kādu vidusceļu.

Tu mani veidoji un piešķīri man ķermeni manas mātes miesās. Es Tev pateicos, ka es esmu tik brīnišķi radīts, brīnišķi ir Tavi darbi [..]. (Psalms 139:14)

Iedomājies? Dāvids saka: “Paldies, esmu Tavs brīnišķīgais darbs.” Tev nekļūst labāk, mazvērtība nesamazinās? Es nekad neesmu slimojis ar mazvērtību, tāpēc man ir grūti spriest, jo man ir normāla savas vērtības izjūta. Kopā ar Dievu savas vērtības izjūta palielinās. Kuram ir maza vērtības izjūta, tam Dievs var dot lielāku vērtības apziņu un izjūtu. Tas ir ļoti nozīmīgi. Apziņa par savu vērtību bija Dāvidam un Ījabam. Bez savas vērtības apzināšanās tālu savu tačku neaizstumsi. Lūk, ko tālāk saka Dāvids:

“Manas būtnes veidojums Tev nebija apslēpts, kad es slepenībā tapu radīts, zemes dziļumos veidots.” (Psalms 139:15)

Es domāju, kas tie par zemes dziļumiem? Nevajag studēt Bībeli, vajag tikai lasīt, tad tu domāsi, ka tu esi radīts zemes dziļumos. Bet, draugi, ja palasa citus tulkojumus un paskatās kontekstu, tad te tiek domātas mātes miesas. Citās valodās šis pants būs citādāks. Dāvids saka: “Es biju bezmiesas iedīglis.” Man patīk šis vārds 16. pantā:

“Tavas acis mani redzēja kā bezmiesas iedīgli [..].” (Psalms 139:16)

Iedomājies? Tu biji bezmiesas iedīglis. Tev nebija miesa, un tad Dievs tev piešķīra miesu. Grūti saprast, kā ar bērniem notiek. Vispirms savienojas tēva un mātes DNS un sāk kaut kas veidoties, tad kaut kad Dievs piešķir dvēseli vai arī vispirms piešķir dvēseli un pēc tam miesu. Jebkurā gadījumā, uz tavas dvēseles pamata veidojas tavs cilvēks, arī miesa. Šodien tā saucamā zinātne aiziet līdz absurdam un vardarbīgi iejaucas cilvēka gēnos, neatstājot pat iespēju izvēlēties. Bet Dieva vārds saka, ka tu esi brīnišķīgi radīts, un tev nevajag nekādus papildu gēnus.

Tavas acis mani redzēja kā bezmiesas iedīgli, un Tavā grāmatā bija rakstītas visas manas dienas, jau noteiktas, kad to vēl nebija it nevienas. (Psalms 139:16)

Super! Bezmiesas iedīglis. Vispirms ir tavs gars un dvēsele, un tad ir tava miesa. Un kāds ir tavs gars, tāda ir tava miesa. Kāds ir tavs gars, tāda ir tava dzīve. Par garu, draugi, ir jārūpējas, studējot Dieva vārdu, lai zinātu, kas tu esi, lai pieņemtu Dieva Garu, lai pieņemtu visas izmaiņas, kuras Dievs tev ir paredzējis. Jāstudē Bībele, lai tas bezmiesas iedīglis būtu ar smadzenēm, lai augtu kā normāls, vesels cilvēks.

Cilvēks nedzīvo no maizes vien, bet no ikkatra vārda, kas iziet no Dieva mutes. (Mateja evaņģēlijs 4:4)

6. Dieva vārds ir visa centrā.

Vai jūs nezināt, ka jūs esat Dieva nams un ka Dieva Gars jūsos mājo? (1. Korintiešiem 3:16)

Mēs esam Dieva nams. Vecās Derības templī šķirstā mājoja Vārds, Ārona zizlis un manna. Mēs esam Jaunās Derības Dieva templis, un mūsos mājo Dieva Gars. Centrā ir jābūt Dieva vārdam. Mums nepārtraukti ir jābarojas ar Dieva vārdu, un nevis vienkārši jālasa, bet Dieva vārds ir jāstudē un pareizi jāizprot, lai Dievs patiešām varētu svētīt.

7. Caur Dieva vārdu tu piepildies ar Dieva Garu.

[..] vārdi, ko Es jums runāju, ir gars un dzīvība. (Jāņa evaņģēlijs 6:63)

Tu vēlies piepildīties ar Svēto Garu? Ja gribi būt pilns ar Dieva Garu, kā prioritāte – piepildies ar Dieva vārdu. Kā būt pilnam ar Svēto Garu? Kad Svētais Gars nāks pār tevi, tu būsi pilns ar Svēto Garu, – tas ir vienreizējs piedzīvojums, bet Dieva vārds saka: “Vārdi, ko Es jums runāju, ir gars un dzīvība.” Galu galā, no kurienes nāk jebkurš piedzīvojums: Svētā Gara kristības, jebkādas pārdabiskas izpausmes? No Dieva vārda. Svētā Gara kristības ar līdzejošu zīmi: runāšana mēlēs. No kurienes? No Dieva vārda. Mēs pieņemam to ticībā, un mums tas notiek. Arī tas, ko mācītājs sludina, tas arī draudzē notiek. Ja es šodien sludināšu par dziedināšanu, notiks dziedināšanas, ja es sludināšu par finansiālu labklājību, augs labklājība, ja es sludināšu par grēku nožēlu, cilvēki nožēlos grēkus. Ja es sākšu sludināt par svētu dzīvi, cilvēki vairāk sāks dzīvot svētu dzīvi. Ne tāpēc, ka es to vienkārši sludinu, bet šis vārds, ko es sludinu, izraisa cilvēkos ticību. Caur ticību notiek Dieva vārds, Dieva griba mūsu dzīvēs.

8. Dieva vārds materializējas.

Un Dievs sacīja: “Lai top gaisma.” Un gaisma tapa. (1. Mozus 1:3)

Dievs teica, un notika. Dieva vārds materializējas, un Viņš ir dzīvs. Tas nozīmē, ja es ņemu Dieva vārdu, izprotu un pielietoju to savā dzīvē, tad tas, ko es apliecināšu, tas, uz ko es iešu, būs kā mehānisms, kā Dievs piepilda Savu gribu. Ja tu tici finansiālai labklājībai, tā materializēsies tavā dzīvē. Ja tu ticēsi dziedināšanai, tev būs dziedināšana. Ja tu ticēsi izaugsmei, tev būs izaugsme.

9. Dieva vārds ir patiesība.

Svētī tos patiesībā; Tavi vārdi ir patiesība. (Jāņa evaņģēlijs 17:17)

Studējot Dieva vārdu, tu sapratīsi, kas ir labs un kas ir slikts. Šodien šie jēdzieni ir subjektīvi, tiem nav lielas vērtības. Dievs, kas mūs ir radījis kā bezmiesas iedīgļus, noteicis mūsu dienas, kad tās vēl nebija, piešķīris mūsu garam miesu, ir mūsu Autors, un Viņam ir instrukcija, kā šo miesu lietot. Viņam ir instrukcija, kā mums dzīvot, lai Viņš varētu būt ar mums un svētīt. Ar Dievu mēs zināsim, kas ir labs un kas ir slikts. Pēdējā laikā arvien vairāk ir daudz dezinformācijas un globāla masu cenzūra, ka mati ceļas stāvus, ja tie ir.

10. Dieva vārds ir dievbijība.

Bijība Tā Kunga priekšā ir atziņas sākums. [..] (Salamana pamācības 1:7)

Tā ir augstākā izglītība. Lūk, kur ir augstākā izglītība. Nekādai zinātnei nav vērtības, ja nav dievbijības. Zinātnei un dievbijībai jeb Dieva atziņai ir jāiet roku rokā. Tiklīdz zinātne iziet no tā, kas ir labs un kas ir slikts, tiklīdz tā iziet no Dieva atziņas jeb dievbijības, tas beidzas ar tādām nometnēm kā Aušvice. Tur veica eksperimentus ar miljoniem cilvēku. Es personīgi biju šajā vietā, es personīgi redzēju barakas. Jebkurā sfērā, vai tā būtu medicīna, vai tās būtu varas struktūras, ja tur nav dievbijības, agri vai vēlu tas beigsies traģiski. Bijība Tā Kunga priekšā ir visas atziņas sākums. Nedrīkst izmest baušļus no sabiedrības. Šāda sabiedrība neglābjami ies bojā.

11. Dieva vārds ir gudrība.

Bet tu paliec mācībā, ko esi mācījies un par ko esi pārliecinājies; jo tu zini, kas tev to ir mācījuši, un ka tu no mazām dienām zini svētos rakstus, kas spēj padarīt tevi gudru [..]. (2. Timotejam 3:14-15)

Bībeles studijas dara tevi gudru. Ne jau tie pāvi ir gudri, kuri lepojas ar savām izglītībām, no kurām liela daļa nav ne plika graša vērtas. Vai Dievs var tevi svētīt, ja tu esi darba ņēmējs? Protams, ka Dievs var svētīt un svētīs. Bet vai nebija tā, ka es 10 gadus atpakaļ vai vēl senāk ļoti intensīvi mācīju: “Esiet pašnodarbināti, atveriet savas firmas, taisiet savus biznesus.”? Vai es to nedarīju? Daži atsaucās un iesāka savu biznesu. Un kas ir tagad, draugs? Kādā situācijā mēs tagad esam? Kurš ir labākā situācijā? Tas, kurš ir sistēmā, vai tas, kurš ir pats par sevi? Visi komunisti strādā caur sistēmu: valsts iestādēs strādājošajiem trāpa pirmajiem. Kāpēc es tā mācīju? Tā ir gudrība, jau laikus saprast tendences un mācīt to. Kad es runāju par globālu kontroli? Cik vien atceros šo draudzi, es esmu par to vienmēr runājis. Cik ilgi šī draudze pastāv, tik ilgi es par to esmu runājis. Šad tad runāju kādu sprediķi par jauno pasaules kārtību. Vai tas notika? Notika. Kas tas ir? Tā ir gudrība. Vai es skolā mācījos uz “teicami”? Nē, uz “divi” un “viens”. Vai es esmu muļķis? Nē. Vai es māku visu reizrēķinu? Nē, visu nezinu. Man ir kaut kas, kur es kļūdos, ja no galvas uzreiz ir jāpasaka. Man ir jāpadomā un jāpaskaita galvā. Nē, es to neiedzinu skolā tā kā dzejolīti. Nu, un ko tas dod šodien? Tam ir kalkulators. Vispirms tev vajag attīstīt līdera īpašības, kas ir daudz noderīgākas, lai citi skaita tavā vietā. Studē Svētos Rakstus, kas spēj padarīt tevi gudru. Tie ir visas atziņas sākums un dievbijība. Vispirms ir dievbijība un tad ir zinātne un viss pārējais, un viss būs ļoti labi.

12. Dieva vārdā tu iepazīsti Dievu.

Studējot Dieva vārdu, tu iepazīsti Dievu, kas ir ļoti būtiski. Tu iepazīsti, kāds Viņš ir, Viņu pašu.

“Tik ilgi Es jau esmu pie jums, un tu vēl neesi Mani sapratis, Filip? Kas Mani ir redzējis, Tas ir redzējis Tēvu. Kā tu vari sacīt: rādi mums Tēvu?” (Jāņa evaņģēlijs 14:9)

Kā var redzēt Jēzu? Studējot Dieva vārdu un lasot evaņģēlijus. Studējot evaņģēlijus, tu redzi to, kāds Viņš ir, tu Viņu iepazīsti, tu iepazīsti Kristu un iepazīsti arī Tēvu. Viss ir ļoti vienkārši, ir jāstudē Bībele.

13. Dieva vārdā tu iepazīsti sevi.

Tu ne tikai iepazīsi Dievu, bet iepazīsi sevi. Studējot Dieva vārdu, tu iepazīsti sevi.

Jo, ja kāds ir vārda klausītājs un ne darītājs, tas līdzinās vīram, kas savu miesīgo seju aplūko spogulī. Jo viņš sevi aplūko un aiziet un tūlīt aizmirst, kāds viņš bija. (Jēkaba vēstule 1:23-24)

Un šis vīrs aiziet tāds pats, kāds bija atnācis. Tad, kad mēs lasām un studējam Dieva vārdu, mēs redzam sevi kā spogulī – Dieva vārda spogulī. Mēs iepazīstam sevi. Patiešām es sevi saprotu, studējot Dieva vārdu. Un īpaši to jauno cilvēka daļu, ko Dievs ir atdzemdinājis cerībai. Mana jaunpiedzimušā daļa, mans jaunpiedzimušais gars – es apzinos to, kāds es esmu un kas man ir jāmaina, studējot Dieva vārdu..

14. Dieva vārds sniedz Dieva vadību.

[..] “ES ESMU pasaules gaisma; kas seko Man, tas patiesi nestaigās tumsībā, bet tam būs dzīvības gaisma.” (Jāņa evaņģēlijs 8:12)

Studējot Dieva vārdu, tu saņem Dieva vadību. Tu saņem Dieva vadību savai dzīvei, studējot Dieva vārdu, nevis klausoties ko viena tante teica. Ne lasot medijus, bet, pirmkārt, studējot Dieva vārdu, un tad salīdzini ziņu portālus un dažādu informāciju un izdari secinājumus. Apkopo daudzpusīgu informāciju un izdari secinājumus.

15. Dieva vārds šķīstī.

“Jūs jau esat tīri to vārdu dēļ, ko Es uz jums esmu runājis.” (Jāņa evaņģēlijs 15:3)

Dievs šķīsta un izmaina caur vārdu. Viņš maina tevi. Ar savu vārdu Viņš tevi maina. Studējot Dieva vārdu, Viņš tevi maina. Dievs darbojas pie tevis.

16. Dieva vārds atbrīvo.

“Un jūs atzīsit patiesību, un patiesība darīs jūs brīvus.” (Jāņa evaņģēlijs 8:32)

Un Dieva vārds ir patiesība. Tu atzīsti Dieva vārdu, tu studē Dieva vārdu, tu pielieto Dieva vārdu, un Dieva vārds, Dievs, Dieva Gars dara tevi brīvu. Kur ir brīvība? Ja tev ir slinkums lasīt Dieva vārdu, tad tu pats automātiski pārvelc krustu savai brīvībai. Dieva vārds dara brīvu.

17. Dieva vārds ir zāles, kas dziedina.

Mans dēls, ievēro manus vārdus, un lai tava auss nosliecas manai runai pretī! Lai tie neizslīd no tavas apziņas un redzes loka; saglabā tos savā sirdī! Jo tie ir dzīvība tiem, kas tos atrod, un ir zāles visai viņu miesai, kas dziedina. (Salamana pamācības 4:20-22)

Dieva vārds ir zāles tavai dvēselei un zāles visai tavai miesai. Dieva vārds dziedina. Viens ir, kad tu tici, ka Dievs var dziedināt – tev kalpotājs uzliek rokas, aizlūdz, un notiek brīnums. Bet otrs ir, kad tu pats piepildies ar Dieva vārdu, un tas tevi dziedina, harmoniski sakārto tavu dvēseli, un arī tavai miesai sāk kļūt labāk. Dieva vārds dziedina.

18. Dieva vārds dara skaidru prātu.

Tā Kunga likumi ir pilnīgi un atspirdzina dvēseli. Tā Kunga liecība ir patiesa un vientiesīgos dara gudrus. Tā Kunga pavēles ir taisnas, tās dara sirdi priecīgu, Tā Kunga bauslis ir skaidrs, tas apskaidro acis. (Psalms 19:8-9)

Gribi skaidru prātu? Sāc studēt Dieva vārdu, un acis būs skaidras. Tu skaidri redzēsi lietas, tu skaidri domāsi, būs skaidrs prāts. Es gribu minēt kādu ilustrāciju: šajā karstajā laikā man ir grūti domāt. Kamēr Vācijā ir 16 grādi, mums ir 30-36. Labs karstums, un nevis vienu dienu, bet visas vasaras garumā. Slava Dievam! Bet ļoti grūti domāt, ļoti grūti studēt, lasīt vai vispār kaut ko izdomāt. Ir neskaidrs prāts. Piemēram, dienvidu zemēs tieši vakarā visa dzīve sākas, veras vaļā visas kafejnīcas un veikali. Kāpēc? Tāpēc, ka tas ir vienīgais brīdis, kad ir kāds spirgtums un vēsums. Dienvideiropā saule riet ātrāk, un tad kļūst nedaudz dzestrāks. Tur jau arī ir tropiskās naktis. Atēnās dienā ir 40, naktī 25 grādi, un tad visi ēd. Tajā karstumā pat ēst negribas, galva nestrādā, bet vakarā visi sāk domāt, visi sāk tusēt, visi sāk strādāt. Pa dienu viss ir kā izmiris – mājām visi slēdži ciet, priekšā žalūzijas, neviena cilvēka uz ielām nav. Tukšums. Vakarā tajās pašās vietās viss ir tā kā skudru pūznī. Kad iestājas krēsla vai tumsa, tad viss sāk notikt. Cilvēkiem ir vajadzīga attiecīga vide, lai darbotos, lai smadzenes darbotos. Un arī mums, lai mūsu smadzenes varētu darboties, ir vajadzīga laba vide, un šāda vide ir Dieva vārda studijas. Dievs ir labs. Ko vēl dara Dieva vārds?

19. Dieva vārds pasargā.

Tā Kunga Vārds ir stipra pils, taisnais dodas turp un top pasargāts. (Salamana pamācības 18:10)

Dieva vārda studijas dara to, ka tu tiec pasargāts, drošībā.

20. Dieva vārds dara stipru.

Vieniem viņu spēks ir kara rati, citiem zirgi, bet mēs esam stipri ar Tā Kunga, mūsu Dieva, Vārdu. (Psalms 20:8 )

Ar ko tu esi stiprs? Ar Tā Kunga vārdu. Man patīk šī Rakstu vieta.

Ar Tevi mēs satriecam ienaidniekus, Tava Vārda spēkā saminam tos, kas stājas mums pretim. (Psalms 44:6)

Tev nav nekā neiespējama. Dieva Vārda spēkā saminam tos, kas stājas mums pretim. Ne pēc savas iedomas, ne sevis vadīti, bet Dieva Gara vadīti, Dieva vārda spēkā. Mēs satriecam tos, kas stājas mums pretī, mēs spējam sakārtot savu dzīvi, mēs spējam uzvarēt, mēs spējam pastāvēt un celt Dieva valstību šeit virs zemes. Lai nāk Dieva valstība, lai Tavs prāts notiek kā debesīs tā arī virs zemes.

21. Dieva vārds dara neiespējamo iespējamu.

“Vai Mans vārds nav kā uguns,” saka Tas Kungs, “un kā veseris, kas sagrauj klintis?” (Jeremijas grāmata 23:29)

Kā veseris, kas sagrauj klintis. Sadrupina klintis. Esi braucis pa Eiropas vai citu valstu tuneļiem? Es esmu daudz reižu braucis pa tuneļiem. Cauri tuneļiem un tiltiem pāri. Pazemes tuneļi iet cauri kalniem. Braucot pa šādiem tuneļiem, es pamanīju, kā šos tuneļus būvē. Ir tādas milzīgas ierīces – monstri, ar kuriem burtiski ieurbjas klintīs un būvē tuneļus. Cilvēku izdomājums. Kā veseris sadrupina klintis. Tas ir Dieva vārds. Ar Dieva vārdu neiespējamais kļūst iespējams.

Kā jālasa Bībele?

Tā viņš runā par šīm lietām visās vēstulēs, kurās ir kas grūti saprotams, ko nemācītie un nenostiprinātie ļaudis sagroza, tāpat kā arī citus rakstus, sev par pazušanu. (2. Pētera 3:16)

Vienkārši lasot Bībeli, bez konkrētas mācības, neiedziļinoties, bez studijām – ir viegli to pārprast, nepareizi izprast, ticēt dažādiem meliem. Tu esi kādu šausmu filmu redzējis? Tur gadījumā nebija pieminēta Bībele? Šausmenēs parasti arī Bībele parādās. Jukuši cilvēki sagroza Bībeli, pamato ar Rakstiem dažādas savas izvirtības un teroraktus. Nemācītie un nenostiprinātie sagroza Rakstus sev par pazušanu. Lūk, kāpēc ir svarīgi studēt Bībeli, izprast veselīgi, pareizi, kontekstā un mācībā.

Bībelē kopā ir 66 grāmatas, 39 Vecajā Derībā un 27 Jaunajā Derībā. Vecā Derība un Jaunā Derība nav dalāmas, tās ir nešķiramas. Ja tu lasi tikai Jauno Derību, tad man ir žēl. Tev nav zināma perfekta Dieva griba. Tu neizproti, kāds ir Dievs. Abas Derības ir jāskatās caur Kristus vārdiem. Absolūti viss – Jaunā vai Vecā Derība, viss, ko mēs lasām – ir jāsaskaņo ar piramīdas augšdaļu, ar Jēzus vārdiem. Viss balstās uz Jēzus vārdiem, viss tiek cenzēts caur Jēzus vārdiem. Tāpat kā šodien viss tiek cenzēts, tāpat arī tev ar galvu viss ir jācenzē, ar prātu jāfiltrē. Tu lasi Vecajā Derībā, ka jārīkojas ir tā un tā, bet ko Jēzus saka par šo gadījumu? Tātad Bībele ir jāstudē. Iesācējam vairāk uzsvars ir jāliek uz Jauno Derību un jāsāk tieši ar evaņģēlijiem un psalmiem. Bībele ir jālasa sistemātiski, disciplinēti, noteiktos laikos, noteiktās vietās. Būtu pareizi lasīt pa nodaļai uz priekšu; katru dienu vienu nodaļu no evaņģēlijiem, vienu nodaļu no vēstulēm, vienu nodaļu no praviešiem un vienu nodaļu no Mozus grāmatām. Bībeli vajag lasīt sabalansēti. Kad lasi un studē Dieva vārdu, tad ir svarīgi zināt grāmatas autoru, ģeogrāfiju, uzrakstīšanas laiku, uzrakstīšanas vietu, mērķi, kam tā adresēta un rakstīšanas apstākļus. Jāizprot autora personība, jo Rakstos ir daudz cilvēcības, jāprot nošķirt cilvēcīgo no dievišķā. Ir jāizprot laikmets, kultūra, tradīcijas, politika, reliģija un ģeogrāfija. Kādos apstākļos tas ir rakstīts, kam rakstīts, kāpēc rakstīts, lai tu varētu saprast, kā tas attiecas uz tevi šodien. Pretējā gadījumā būs daudz un dažādu dīvainību tavā dzīvē.

Kad tu lasi un ir neskaidras vietas, ir jāsalīdzina vairāki tulkojumi, angļu, vācu, franču, krievu u.c. Salīdzini vairākus tulkojumus un izdari secinājumus. Kad tu lasi konkrētu nodaļu, tad lasi to kontekstā ar visu pārejo Bībeli. Kad tu lasi konkrētu vēstuli, tad lasi šo vēstuli visas grāmatas kontekstā. Kad tu lasi konkrētu nodaļu, tad arī to lasi kontekstā. Katru Rakstu vietu un nodaļu lasi visas grāmatas kontekstā. Piemēram, lai tu varētu saprast Apustuļu darbus, tev ir jāizlasa visa šī grāmata. Jāizprot arī rakstīšanas un tulkošanas kļūdas, tās ir jāpamana un jāizprot. Un Dieva vārds ir arī jāklausās. Jāņem vērā konkrētās draudzes mācība, kas balstīta veselīgā Bībeles mācībā, un jāpaliek mācībā. Piemēram, adventisti tic, ka svētā diena sesdiena ir svarīga, un, ja kas šo dienu neturēs, tad tie ir velni un tiem ir beigas. Nav pareizi, bet, ja tu esi konkrētā draudzē un viss pārējais atbilst mācībai, tu vienotības dēļ vari upurēt to vienu dienu. Ņem sestdienu par sabatu un noturi tad, ja ne, tad ej citur. Bet draudzes mācība nevar būt augstāk par Bībeles kontekstu. Lieto komentārus no lielās, brūnās Bībeles – tā ir laba, bet nekādā gadījumā nelieto tikai vienus komentārus, ir jāsalīdzina arī ar citiem Bībeles komentētājiem. Man patīk Bībele ar komentāriem. Draudzes mājas grupiņas ir vieta, kur tev paskaidros svētdienā saņemto Dieva vārdu, lai tu vari tuvāk Viņu izprast. Tāpēc ir garīgie vadītāji, grupiņas, kur jūs šo Dieva vārdu iztirzājat. Mērķis grupiņā ir ne tikai Dieva vārdu saprast, bet arī pielietot. Mērķis ir Dieva vārdu iedzīvināt mājas grupas dalībnieku dzīvēs. Protams, nelaid garām iespēju mācīties draudzes Bībeles skolā.

Dieva vārds ir jāpārdomā, nelasi to automātiski kā skolā, pārdomā, meditē ap Dieva vārdu. Dieva vārds pirmkārt ir jāattiecina uz savu kaimiņu? Dieva vārds ir jāattiecina pirmkārt uz sevi, ir jāsaņem rema jeb dzīvs Dieva vārds, pārliecība, ir jāmācās Bībeles panti no galvas, piemēram, Jāņa evaņģēlijs 3:16. Komunisti tā esot pārbaudījuši kristiešus uz robežas. Kristieši nelegāli veda Bībeles pāri robežai un dažādas lietas darīja pagrīdē. Un čekistiem bija vienkārša pārbaude, kā atšķirt īstos no neīstiem un atklāt aģentus savā vidū. Viņi pajautāja Jāņa 3:16. Čekas aģenti zināja Jāņa 3:16. Čekas aģenti zināja no galvas dažādus Bībeles pantus. Mācies pantus no galvas, lai tevi nenotur par viltus brāli. Bībele jālasa disciplinēti, plānveidīgi un katru dienu un jāpielieto savā dzīvē.

Mācītāja Mārča Jencīša sprediķi “21 iemesls studēt Bībeli” pierakstīja un rediģēja draudzes “Kristus Pasaulei” redakcija