Inkaunters

 

Lai pieaugtu un nostiprinātos ticībā, kā arī iegūtu pilnīgu brīvību visās dzīves sfērās, piedāvājam iespēju piedalīties draudzes divu dienu lūgšanu seminārā jeb inkaunterā, kas tulkojumā no angļu valodas (encounter) nozīmē sadursme, satikšanās.
Seminārā katrs var piedzīvot Dieva tuvumu, iegūt brīvību no jebkāda veida atkarībām (narkotikas, alkohols, pornogrāfija utt.), saņemt fizisku un emocionālu dziedināšanu, iepazīt Dievu kā savu Tēvu, saņemt Svētā Gara kristību un piepildīties ar Svēto Garu, iegūt pārliecību par glābšanu, satvert vīziju un iegūt mērķus savai dzīvei. Uzzināsi arī, kā saglabāt iegūto brīvību un dzīvot uzvaras pilnu dzīvi katru dienu.

2024.gadā inkauntera norises datumi: 17.-18. maijs un 20.-21.septembris.
Vairāk informācijas un pieteikšanās:
tel. 26700152
andzaneieva@gmail.com

Lai pieaugtu un nostiprinātos ticībā, iegūtu pilnīgu brīvību visās dzīves sfērās, piedāvājam iespēju piedalīties draudzes divu dienu lūgšanu seminārā inkaunters (encounter – no angļu valodas: sadursme, satikšanās), kurā tu tiksi atjaunots un dziedināts caur personīgu kalpošanu tev personīgi.

Seminārā katrs var personīgi piedzīvot Dieva tuvumu, iegūt brīvību no jebkāda veida atkarībām (narkotikas, alkohols, pornogrāfija utt.), saņemt fizisku un dvēseles dziedināšanu, iepazīt Dievu kā savu Tēvu, atbrīvoties no dēmoniskās ietekmes visās dzīves sfērās, saņemt Svētā Gara kristību un piepildīšanos ar Svēto Garu, iegūt pārliecību par glābšanu, satvert vīziju un iegūt mērķus savai dzīvei. Uzzināsi arī, kā saglabāt iegūto brīvību un dzīvot uzvaras pilnu dzīvi ik dienas.

Vairāk informācijas un pieteikšanās:
tel. +371 26700152
andzaneieva@gmail.com

Inkauntera mērķis

Inkauntera programmai ir piecas pamatnostādnes pakāpes

 

1. Pārliecība par glābšanu

Daudzi cilvēki kļūstot par kristiešiem, nav piedzīvojuši īstu grēku nožēlu. Viņi var būt nākuši no kristiešu ģimenēm vai vienkārši mainījuši ticību, bet viņi nav izjutuši īstu grēku nožēlu.

Grēku nožēla – tā ir dziļa iekšēja vainas apziņa, kuru cilvēks izjūt tāpēc, ka apvainojis Dievu. Kāds cilvēks izstāstīja man šādu stāstu: „Man bija divi dēli, trīs un piecus gadus veci. Kādu reizi mēs aizbraucām uz nelielu pilsētiņu. Kad es biju iegājis veikalā un novērsis uzmanību no viņiem, mani dēli izskrēja uz ielas un viņus notrieca automašīna. Viņi abi gāja bojā.” Un kaut arī tas bija noticis pirms trim gadiem, vīrietim acis bija pilnas asarām, kad viņš teica, ka vēlētos atgriezties atpakaļ tajā briesmīgajā dienā, lai labāk varētu pieskatīt savus bērnus.

Kaut arī tas bija ļoti bēdīgs stāsts, es sapratu, ka Dievs no mums prasa kaut ko līdzīgu – vēlēšanos atgriezties tajā laikā, kad mēs nodevām Jēzu, lai mēs nenodotu Viņu vēlreiz, lai mums būtu vēlēšanās teikt: „Dievs, dod man vēl vienu iespēju: es viņu vairs nepalaidīšu garām.”

Bez īstas grēku nožēlas nav piedošanas. Ja nebūs bijusi kārtīga grēku nožēla, nebūs piedošanas, un tie paši velni, kuri darbojās pie cilvēka līdz šim, turpinās savus uzbrukumus.

2. Iekšējās dziedināšanas kalpošana

Daudzi cilvēki nāk pie Dieva no izjukušām ģimenēm, kurās savā bērnībā ir saskārušies ar neticami smagām iekšējām traumām. Ja jūs spēsiet dziedināt viņu sirdis, tad jūs pareizi būsiet izpildījuši Dieva darbu. Ko saka Dievs?

„Tā Kunga Gars ir uz Manis, jo Viņš Mani svaidījis sludināt prieka vēsti nabagiem, pasludināt atsvabināšanu cietumniekiem un akliem gaismu, satriektos palaist vaļā.”(Lūka 4:18)

Pats labākais sirds dziedināšanas veids ir cilvēkā atjaunot Dieva Tēva mīlestību. Lielākā daļa cilvēku apbruņojas ciešām bruņām, lai nerādītu citiem cilvēkiem, ka viņiem ir problēmas, bet atrodoties vienatnē ar Dievu , viņi var atvērt savas dvēseles. Un Dievs viņiem kalpos.

Kad Jēzus, atrodoties uz krusta, ieraudzīja savas mātes ciešanu pilno sirdi, Viņa sirds piepildījās ar līdzjūtību. Viņš vērsās pie sava mācekļa, kura sirds vai plīsa no sāpēm, redzot, ka viņa audzinātājs un skolotājs mirst. Tad Kungs teica: „Jāni, redzi, tava māte! Sieva, redzi, tavs dēls!” Viņš izvēlējās viņus, kā aizstājējus (aizvietotājus) vienu otram, un katra no šīm divām sirdīm tika dziedināta.

Kalpojot cilvēkiem, svarīgi ir atrast aizstājēju (aizvietotāju) – cilvēku, kurš var mums palīdzēt iekšējās dziedināšanas kalpošanā. Tam ir neticami liela, efektīva iedarbība. Kāds cilvēks man teica: „Mācītāj, kad es izvēlējos cilvēku, kurš man aizstās manu tēvu, notika kaut kas grandiozs. Es agrāk nekad nerunāju ar savu tēvu, jo ļoti baidījos no viņa. Bet, kad es sarunājos ar cilvēku, kurš uz laiku bija it kā mans tēvs, es patiešām sajutu, it kā atrastos blakus savam īstajam tēvam. Atverot savu sirdi, es sajutu, ka bailes aiziet, un tagad manī vairs nav agrākās baiļu sajūtas. Es sāku izjust līdzjūtību pret savu tēvu. Manī izzuda viss naids, kas agrāk bija pret viņu.

3. Atbrīvošanas kalpošana

Daudzi cilvēki tic, ka pēc tam, kad viņi ir pieņēmuši Jēzu Kristu, viņi ir brīvi no visiem ļauniem spiedieniem un apspiestības. Dažiem kristiešiem ir pat grūtības noturēt savu svētuma līmeni, jo viņu dvēselēs pastāvīgi notiek cīņa ar neskaitāmiem iekšējiem konfliktiem. Viņi nezin, kā no tiem atbrīvoties. Sātanam ir zināmas katra cilvēka visas vājās vietas, un viņš pastāvīgi cenšas sagādāt mums ciešanas, lai vājinātu mūsu garīgos spēkus un aizvestu prom no dzīves ticībā. Daudzi tic, ka pieņēmuši Jēzu , kā Glābēju velnam nevar būt nekādas ietekmes uz viņiem. Taču kamēr nav aizvērtas visas durvis, atklāti un nožēloti visi grēki, atklātas un aizvērtas visas durvis pa kurām velni staigā iekšā un ārā, tikmēr velni mierīgi mājo cilvēkā, kurš tic, ka velni kristiešos nemājo. Tie ir jāizdzen! Inkaunteros pat kristieši ir pārsteigti, ka daudzas lietas, ko viņi uzskatījuši par normālām izrādās ir grēks un durvis pa kurām velnam ir tiesības ienākt un saimniekot viņos.

Bet, kad ir patiesa grēku nožēla, velni atkāpjas, un Jēzus Kristus spēkā cilvēks kļūst brīvs.

Tātad, pirmkārt, mums pašiem ir nepieciešama patiesa grēku nožēla, lai pēc tam mēs to varētu mācīt citiem. Ja jūs to neesat piedzīvojuši, jūs nevarēsiet to mācīt citiem. Katrs cilvēks, kurš izprot Krusta spēku, var izjust milzīgo atbrīvošanas spēku.

4. Piepildīšana ar Svēto Garu

Efez. 5:18 Pāvils runā par to, ka nevajag piedzerties ar vīnu. Tādā veidā ir izveidojusies tendence uzskatīt piedzeršanos par grēku uz citu mazāk atkarību fona. Taču nebūt piepildītam ar Sv. Garu arī ir grēks. Kad cilvēks ir dziedināts, atbrīvots un saņēmis piedošanu, ar Sv. Garu piepildīties ir ļoti vienkārši.

Dievs teica, ka tādai ir jābūt bībeliskai kārtībai: „…tie ar rokām pacels čūskas, un, kad tie dzers nāvīgas zāles, tad tās tiem nekaitēs. Neveseliem viņi rokas uzliks, un tie kļūs veseli.”(Marka 16:18)

Saprotiet, ka pirmais uzdevums ir izdzīt velnus. Baznīca varētu izvairīties no daudzām problēmām, ja būtu ņēmusi vērā šo bībelisko kārtību. Pareizā kārtība nozīmē, ka pirms cilvēks tiek piepildīts ar Sv. Garu, viņam vispirms ir jāizdzen velni.

5.Vīzija

Šajā inkauntera norises etapā cilvēki ir gatavi saņemt vīziju. Viņi vairs to neuzņem, kā smagu nastu; tagad viņi saprot, ka viņi ir instrumenti Dieva rokās citu cilvēku svētībai. Jau pašā sākumā jaunatgrieztajiem ir jāizjūt dziļa līdzjūtība par neglābtajām dvēselēm. Tas būs redzams, kad viņi atgriezīsies savās ģimenēs, pie saviem draugiem un attiecīgā veidā iespaidos viņus.

Pēc inkauntera nepieciešams uzturēt sakarus ar cilvēkiem, ar Pēcinkauntera palīdzību.

Pēcinkauntera nozīme

Pieredze rāda, ka pēc inkauntera sātans pāriet pretuzbrukumā. Kad Izraēla tauta izgāja no Ēģiptes, faraons sagatavoja uzbrukumu, lai iznīcinātu cilvēkus. Mēs to nezinājām; mūsu acu priekšā cilvēki mainījās, bet pēc inkaunteriem mēs pazaudējām daudzus, jo viņi nebija pieņēmuši sevišķās aizsardzības mērus, un nezināja, kā stāties pretim sātana pretuzbrukumiem.

Palīdziet viņiem saprast G12 izveidošanas nozīmi. Mēs pazaudējām apmēram 70% cilvēku, kuri bija izgājuši Inkaunteru, kamēr Dievs mums atklāja īsto iemeslu. Tad Inkauntera komanda sāka izstrādāt Pēcinkauntera programmu, virzītu uz to, lai palīdzētu cilvēkiem stāties pretim sātana uzbrukumiem. Tika izstrādātas speciālas lekcijas, kurās bija izklāstīts par varbūtējām grūtībām, ar kurām cilvēkiem nāksies saskarties – kārdinājumiem un vēlmēm atgriezties pie vecā dzīves veida. Lekcijas tika sastādītas, lai iemācītu ticīgos veiksmīgi atvairīt jebkurus ienaidnieka uzbrukumus.

Pēcinkaunters – tā ir īsa apmācības programma, kuras ietvaros mēs mācām cilvēkus, būt stingriem pat zem savu draugu un ģimeņu spiediena, lai viņi var valdīt pār situāciju un stingri stāvēt savās kristieša dzīves pozīcijās (ticībā). Ja Pēcinkaunters ir novadīts vāji, jūs riskējat ar to, ka daži cilvēki var krist garā, vilties un vairs neatgriezties draudzē. Atcerieties, ka jaunajos ticīgajos pastāvīgi nepieciešams uzturēt spēcīgu motivāciju, bet labai motivācijai atšķirībā no spēcīgas motivācijas spēka pietiks tikai uz pāris dienām.

Līderu skola

Mēs sākām pamanīt, ka vairums cilvēku, kuri bija izgājuši Pēcinkaunteru, izjuta vēlēšanos saņemt dziļāku bībelisku sagatavotību. Tādā veidā mēs sākām gatavot viņus par mācekļiem līderu skolā.

Mēs neizstrādājām dziļas teoloģiskas tēmas, tāpēc, ka sapratām, ka Dievs izmantos neprofesionālus līderus. Tieši tādi līderi ir visauglīgākie. Ja jūs paskatieties uz seno draudzi, tad jūs ieraudzīsiet, ka tā pieauga tieši neprofesionālu līderu ietekmē. Un arī lielo atmodu laikā Dievs ir izmantojis tieši neprofesionālus līderus. Mēs zinām, ja mēs apgādāsim šādus cilvēkus ar pamatinstrumentiem, viņi varēs izdarīt darbu, tāpēc, ka neprofesionāliem līderiem ir iespēja iekļūt tādās vietās, kur ne mācītājs, ne draudzes kalpotāji nekad neiekļūs.Neprofesionāls līderis var būt visur.

Pre-Encounter, Encounter un Post-Encounter mērķi

Pre-encounter

1. Pirmais Pre-Encountera mērķis ir – dot iespēju cilvēkam atrisināt jautājumu par personīgo glābšanu caur ticību Kunga Jēzus Kristus žēlastībai. Daudziem ticīgajiem ir nepieciešamība saņemt pārliecību par savu glābšanu.
2. Nepieciešams „būvēt” cilvēku ticību, lai viņi būtu spējīgi Encountera laikā saņemt no Dieva maksimāli visu. Mēs paaugstinām sagaidīšanas līmeni tiem, kas plāno doties uz „tikšanos ar Dievu”.
3. Trešais Pre- Encountera mērķis ir: paskaidrot dažas detaļas no tā, kas notiks Encountera laikā.
4. Visu beidzot, Pre-Encounters palīdz cilvēkiem fokusēt viņu uzmanību uz gaidāmo „tikšanos ar Dievu”.

Kā rāda Encounteru vadīšanas prakse, cilvēki, kas ir izgājuši Pre-Encounteri, ir daudz atvērtāki Dieva darbībai „tikšanās” laikā.

Encounter (angl. „sadursme”)

1. Encounteru (jeb „tikšanās ar Dievu” kā mēs to saucam) mērķis ir personiska kalpošanā katram cilvēkam, kas ir praktiski neiespējami draudzes sapulcēs laika trūkuma dēļ.
2. Grēku atzīšana Dieva priekšā un to piedošana, pilnīga atbrīvošanās no vainas apziņas.
3. Emocionāla un fiziska dziedināšana un atjaunošana.
4. Atbrīvošana no jebkāda veida atkarībām (narkotikas, alkohols, pornogrāfija u.t.jpr.).
5. Kristības un piepildīšanās ar Svēto Garu saņemot ar mēlēs runāšanas dāvanu (Marka 16, 17).
6. Dieva Vadība un mērķis savai dzīvei un savai kalpošanai.

Post-encounter

1. Post-Enkountera mērķis ir – saglabāt un nostiprināt to, ko Dievs izdarījis cilvēku dzīvēs Encountera laikā.
2. Palīdzēt jauniem ticīgajiem spert pirmos soļus dzīvē ar Dievu.
3. Mācīt viņiem dzīvot lūgšanu un Dieva Vārda – Bībeles iepazīšanas dzīvi.
4. Atbildēt uz visiem jautājumiem, kas rodas cilvēkiem viņu dzīvē ar Dievu.
5. Palīdzēt jaunajiem ticīgajiem pievienoties mājas grupai un draudzei

Piesakies uz inkaunteru tūlīt!
Ieva Andžāne
tel. +371 26700152
andzaneieva@gmail.com

Dalības maksa ir 53 EUR.
Maksā ietilpst ēdināšana, nakstmītne, inkauntera materiāli u.c.
Cena var nedaudz mainīties.
Iemaksāto naudu atpakaļ neatgriežam.

Go to Top