Par draudzi Kristus Pasaulei

Mēs, draudze “Kristus Pasaulei”, esam mūsdienīga, progresīva un augoša draudze, kuras pamats ir Bībele un ticība uz Dievu Jēzu Kristu. Esam evaņģēlisko kristiešu draudze, piederam pie protestantu saimes. Mēs mīlam Latviju un ticam par Dieva svētītu valsti, uz kuru cilvēki brauc nevis bēg, par garīgi, sociāli un ekonomiski plaukstošu valsti! Mūsu vīzija ir aizsniegt katru cilvēku Latvijā un aiz tās robežām ar evaņģēlija vēsti un katru personīgi iepazīstināt ar Jēzu Kristu, tādējādi pagodinot Dievu un atnesot kardinālas izmaiņas cilvēku dzīvēs, pilsētās un valstīs.
Mēs ne tikai sludinām evaņģēlija vēsti cilvēkiem, bet arī iesaistāmies mūsu valsts sociālajā dzīvē, aktīvi darbojoties politikā, iestājoties par kristīgām un ģimenes vērtībām!

Draudze Kristus Pasaulei

 

Mēs, draudze “Kristus Pasaulei”, esam mūsdienīga, progresīva un augoša draudze, kuras pamats ir Bībele un ticība uz Dievu Jēzu Kristu. Esam evaņģēlisko kristiešu draudze, piederam pie protestantu saimes. Mēs mīlam Latviju un ticam par Dieva svētītu valsti, uz kuru cilvēki brauc nevis bēg, par garīgi, sociāli un ekonomiski plaukstošu valsti! Mūsu vīzija ir aizsniegt katru cilvēku Latvijā un aiz tās robežām ar evaņģēlija vēsti un katru personīgi iepazīstināt ar Jēzu Kristu, tādējādi pagodinot Dievu un atnesot kardinālas izmaiņas cilvēku dzīvēs, pilsētās un valstīs.
Mēs ne tikai sludinām evaņģēlija vēsti cilvēkiem, bet arī iesaistāmies mūsu valsts sociālajā dzīvē, aktīvi darbojoties politikā, iestājoties par kristīgām un ģimenes vērtībām!

Mums ir svarīga visu Latvijas draudžu vienotība un esam lepni par Starpkonfesionālo Tautas lūgšanu sapulci „Dievs, svētī Latviju!”, kuru mēs pirmo reizi organizējām 2018. gadā par godu mūsu valsts simtgadei, kopīgā lūgšanā un Dieva pielūgsmē apvienojot 124 mācītājus, praktiski no visām Latvijas konfesijām un vairākus tūkstošus pasākuma apmeklētāju.
Draudzē esam vairāk kā 1000 apmeklētāju un katru nedēļu mēs pulcējamies dievkalpojumos un mājas grupās. Mūsu draudzes durvis ir atvērtas ikvienam.

Mums ir svarīga visu Latvijas draudžu vienotība un esam lepni par Starpkonfesionālo Tautas lūgšanu sapulci „Dievs, svētī Latviju!”, kuru mēs pirmo reizi organizējām 2018. gadā par godu mūsu valsts simtgadei, kopīgā lūgšanā un Dieva pielūgsmē apvienojot 124 mācītājus, praktiski no visām Latvijas konfesijām un vairākus tūkstošus pasākuma apmeklētāju.
Draudzē esam vairāk kā 1000 apmeklētāju un katru nedēļu mēs pulcējamies dievkalpojumos un mājas grupās. Mūsu draudzes durvis ir atvērtas ikvienam.

Go to Top