Kristības

 

Kristības ir publisks apliecinājums derības slēgšanai ar Dievu. Pagremdēšana ūdenī identificē tevi ar Jēzus nāvi un augšāmcelšanos. Tāpat kā Jēzus nomira par taviem grēkiem, lai glābtu tevi, tu nomirsti sev, lai tagad dzīvotu jaunu dzīvi Viņam.
Kristoties tu kļūsti par pilntiesīgu draudzes locekli.
“Kas tic un top kristīts, tas tiks izglābts, bet, kas netic, tiks pazudināts.” (Marka 16:16)

Kristības ir publisks apliecinājums, derības slēgšana cilvēkam ar Dievu un Dievam ar cilvēku. Bībeliska kristība ir ar pilnīgu pagremdi. Kristība pati par sevi neglābj, bet tā ir daļa no glābšanas. Kristoties tu paklausi Dieva vārdam, kā arī kļūsti par pilntiesīgu draudzes locekli. Slēdzot derību ar Dievu, tu apliecini, ka visa tava vecā dzīve līdz ar Kristu ir krustā sista, aprakta un līdz ar Kristu tu esi piecēlies jaunai dzīvei. 

Lai kristītos, tev nepieciešams regulāri apmeklēt draudzi un mājas grupas sapulces, pavadīt disciplinētu un regulāru laiku ar Dievu, lasot Bībeli un lūdzot, ievērot draudzes mācību, dzīvot svētu dzīvi, jāpabeidz draudzes Bībeles skola, kā arī jāapmeklē inkaunters un jābūt kristītam ar Svēto Garu. 

“Kas tic un top kristīts, tas tiks izglābts, bet, kas netic, tiks pazudināts.” (Marka 16:16)