Lūgšanu sapulces

 

Lai Dieva valstība varētu nākt virs zems, mums ir jālūdz, jo Dievs nedara neko bez mūsu lūgšanām. “Lūdziet, tad jums taps dots; meklējiet, tad jūs atradīsit; klaudziniet, tad jums taps atvērts!” (Mateja 7:7)

Reizi mēnesī draudze sanāk uz kopīgajām lūgšanām, lai vienotībā lūgtu par dažādām gan mūsu draudzes, gan citu kristīgo draudžu vajadzībām, kā arī iestātos lūgšanās par mūsu valsti un citām aktuālām vajadzībām.

Lai Dieva valstība varētu nākt virs zems, mums ir jālūdz, jo Dievs nedara neko bez mūsu lūgšanām. “Lūdziet, tad jums taps dots; meklējiet, tad jūs atradīsit; klaudziniet, tad jums taps atvērts!” (Mateja 7:7)

Reizi mēnesī draudze sanāk uz kopīgajām lūgšanām, lai vienotībā lūgtu par dažādām gan mūsu draudzes, gan citu kristīgo draudžu vajadzībām, kā arī iestātos lūgšanās par mūsu valsti un citām aktuālām vajadzībām.