Lūgšanu sapulces

 

Draudze sanāk uz kopīgām lūgšanām, lai vienotībā lūgtu par draudzes mērķiem, kā arī iestātos lūgšanās par mūsu valsti un citām aktuālām vajadzībām.

“Lūdziet, tad jums taps dots; meklējiet, tad jūs atradīsit; klaudziniet, tad jums taps atvērts!” (Mateja 7:7)

Lūgšanu sapulces notiek reizi mēnesī Braslas ielā 29A.

Apskatīt kalendārā.

Lai Dieva valstība varētu nākt virs zems, mums ir jālūdz, jo Dievs nedara neko bez mūsu lūgšanām. “Lūdziet, tad jums taps dots; meklējiet, tad jūs atradīsit; klaudziniet, tad jums taps atvērts!” (Mateja 7:7)

Reizi mēnesī draudze sanāk uz kopīgajām lūgšanām, lai vienotībā lūgtu par dažādām gan mūsu draudzes, gan citu kristīgo draudžu vajadzībām, kā arī iestātos lūgšanās par mūsu valsti un citām aktuālām vajadzībām.