Bībeles skola

 

Bībeles skola ir paredzēta ikvienam, kurš vēlas iepazīt Bībeles pamatprincipus, uzzināt, kāds ir Dievs un ko Viņš ir paredzējis mūsu dzīvēm.
Mācoties skolā, tu saņemsi atbildes uz sev svarīgiem jautājumiem un iegūsi zināšanas un izpratni par sekojošām tēmām:
Radīšanas stāsts, Grēkā krišana, Glābšanas plāns, Kristus upuris, Kā tikt izglābtam, Nodošanās, Kādēļ jāpieder pie draudzes, Garīgā tēva nozīme, Bībele, Lūgšana, Svēta dzīve, Svētais Gars, Svētā Gara kristības, Svētā Gara dāvanas, Evaņģelizācija un mācekļu veidošana, Elle, Debesis, Jēzus Otrā atnākšana, Laulība, Finanses, Kristības, Svētais Vakarēdiens, Vīzija.

Bībeles skola notiek pirmdienās plkst.19.00 Braslas ielā 29A.
Aktuālās nodarbības vienmēr tiek izziņotas draudzes ziņojumos.

Pieteikties iespējams, rakstot uz e-pasta adresi: bibelesskola2023@gmail.com.
Bībeles skola ir bez maksas.

Lai sekmīgi turpinātu iesākto ticības dzīves ceļu, ir nepieciešams ielikt stipru ticības pamatu Bībeles skolā.
Mācoties skolā, tu saņemsi atbildes uz sev svarīgiem jautājumiem, ieliksi pamatu dzīvei, ko var dot tikai Dieva Vārds, kā arī iegūsi zināšanas un izpratni par sekojošām tēmām:
Radīšanas stāsts, Grēkā krišana, Glābšanas plāns, Kristus upuris, Kā tikt izglābtam, Nodošanās, Kādēļ jāpieder pie draudzes, Garīgā tēva nozīme, Bībele, Lūgšana, Svēta dzīve, Svētais Gars, Svētā Gara kristības, Svētā Gara dāvanas, Evaņģelizācija un mācekļu veidošana, Elle, Debesis, Jēzus Otrā atnākšana, Laulība, Finanses, Kristības, Svētais Vakarēdiens, Vīzija.

VISPĀRĒJĀ KĀRTĪBA
1. Bībeles skola klātienē notiek pirmdienās plkst. 19:00 Braslas ielā 29A.
2. Bībeles skolā iespējams mācīties arī neklātienē tiem, kuriem nav iespējams mācīties klātienē.
3. Bībeles skola notiek visa gada garumā, vienam ciklam beidzoties un nākamajam uzreiz sākoties.
4. Ikviens, kurš vēlas, var sākt mācīties jebkurā laikā no jebkuras nodarbības.
5. Skola ir bezmaksas.

KLĀTIENES NODARBĪBAS
1. Students uz nodarbību ierodas laicīgi un pierakstās studentu uzskaites lapā.
2. Ja students ierodas ar vairāk nekā 15 minūšu nokavēšanos, nodarbība netiek ieskaitīta.
3. Tiem studentiem, kuri nav piedalījušies nodarbībā, nodarbība ir jāapmeklē nākamajā Bībeles skolas ciklā.

KLĀTIENES STUDENTI
1. Students katru tēmu klausās divas reizes: pirmo reizi skolā, otro reizi – internetā.
2. Klausoties nodarbību klātienē, veic pierakstus.
3. Eksāmenu raksta, klausoties Bībeles skolas nodarbību internetā.
4. Eksāmena laikā var izmantot pierakstu kladi.
5. Eksāmenu raksta un nosūta vienas nedēļas laikā savam vadītājam.

NEKLĀTIENES STUDENTI
1. Students katru tēmu internetā klausās divas reizes.
2. Klausoties nodarbību internetā, veic pierakstus.
3. Eksāmenu raksta otro reizi klausoties Bībeles skolas nodarbību internetā.
4. Eksāmena laikā var izmantot pierakstu kladi.
5. Eksāmenu raksta un nosūta vienas nedēļas laikā savam vadītājam.

PIERAKSTI
1. Pierakstiem jābūt glītiem, kārtīgiem.
2. Nodarbībām jābūt sanumurētām.
3. Pierakstos jāparādās nodarbības svarīgākajai informācijai.
4. Elektroniska formāta pierakstus atrāda izprintētā veidā.

DIPLOMS
1. Skolas beigās students saņem diplomu, ja ir:
a. apmeklējis visas nodarbības,
b. sekmīgi uzrakstījis visus eksāmenus,
b. veicis pierakstus par katru nodarbību, un atrādījis tos vadītājam.
2. Katrs students pats sedz ar diplomu saistītos izdevumus.