Bībeles skola

 

Lai sekmīgi turpinātu iesākto ticības dzīves ceļu, ir nepieciešams ielikt stipru ticības pamatu Bībeles skolā.
Mācoties skolā, tu saņemsi atbildes uz sev svarīgiem jautājumiem, ieliksi pamatu dzīvei, ko var dot tikai Dieva Vārds, kā arī iegūsi zināšanas un izpratni par sekojošām tēmām:
Radīšanas stāsts, Grēkā krišana, Glābšanas plāns, Kristus upuris, Kā tikt izglābtam, Nodošanās, Kādēļ jāpieder pie draudzes, Garīgā tēva nozīme, Bībele, Lūgšana, Svēta dzīve, Svētais Gars, Svētā Gara kristības, Svētā Gara dāvanas, Evaņģelizācija un mācekļu veidošana, Elle, Debesis, Jēzus Otrā atnākšana, Laulība, Finanses, Kristības, Svētais Vakarēdiens, Vīzija.

Lai sekmīgi turpinātu iesākto ticības dzīves ceļu, ir nepieciešams ielikt stipru ticības pamatu Bībeles skolā.
Mācoties skolā, tu saņemsi atbildes uz sev svarīgiem jautājumiem, ieliksi pamatu dzīvei, ko var dot tikai Dieva Vārds, kā arī iegūsi zināšanas un izpratni par sekojošām tēmām:
Radīšanas stāsts, Grēkā krišana, Glābšanas plāns, Kristus upuris, Kā tikt izglābtam, Nodošanās, Kādēļ jāpieder pie draudzes, Garīgā tēva nozīme, Bībele, Lūgšana, Svēta dzīve, Svētais Gars, Svētā Gara kristības, Svētā Gara dāvanas, Evaņģelizācija un mācekļu veidošana, Elle, Debesis, Jēzus Otrā atnākšana, Laulība, Finanses, Kristības, Svētais Vakarēdiens, Vīzija.

VISPĀRĒJĀ KĀRTĪBA
1. Bībeles skola sākas 26/02/2023 un turpināsies līdz 28/05/2023. Nodarbības notiek katru svētdienu plkst. 11:00. Kopā būs 13 nodarbības.
(Ja būs izmaiņas, par tām tiks paziņots).
2. Bībeles skolā iespējams mācīties arī neklātienē, ja ir attaisnojošs iemesls.
3. Skola ir bezmaksas.

NODARBĪBAS
1. Students uz nodarbību ierodas laicīgi.
2. Lai saņemtu diplomu, jāapmeklē klātienē visas nodarbības un jāpierakstās studentu uzskaites lapā.
3. Uzskaites lapa tiks palaista nodarbības laikā pa zāli, kā arī, to var parakstīt pēc nodarbības grāmatu galdā.

NEKLĀTIENES STUDENTI
1. Pēc katras klātienes nodarbības internetā noskatās ierakstu un aizpilda eksāmenu vienas nedēļas laikā.
2. Eksāmeni tiks nosūtīti grupiņu vadītājiem otrdienas vakarā.
3. Grupiņu vadītājiem ir pienākums nodot eksāmenus saviem studentiem, pārbaudīt eksāmenus un rezultātus vienas nedēļas laikā atsūtīt Ievai (e-pasts: andzaneieva@gmail.com)
4. Neklātienes studenti, kuriem nav vadītāja, nodod eksāmenus Pārslai (t. 20378933; e-pasts: bibelesskola2023@gmail.com)

DIPLOMS
1. Skolas beigās students saņem diplomu, ja:
a. Klātienes students – ir apmeklējis visas nodarbības un ir pierakstījies studentu uzskaites lapā. Ja ir kādi kavējumi, tad jābūt attaisnojošam iemeslam.
b. Neklātienes students – ir noskatījies visas nodarbības un sekmīgi uzrakstījis visus eksāmenus.
2. Katrs students pats sedz ar diplomu saistītos izdevumus.