Bībeles skola

 

Lai sekmīgi turpinātu iesākto ticības dzīves ceļu, ir nepieciešams ielikt stipru ticības pamatu Bībeles skolā.
Mācoties skolā, tu saņemsi atbildes uz sev svarīgiem jautājumiem, ieliksi pamatu dzīvei, ko var dot tikai Dieva Vārds, kā arī iegūsi zināšanas un izpratni par sekojošām tēmām:
Radīšanas stāsts, Grēkā krišana, Glābšanas plāns, Kristus upuris, Kā tikt izglābtam, Nodošanās, Kādēļ jāpieder pie draudzes, Garīgā tēva nozīme, Bībele, Lūgšana, Svēta dzīve, Svētais Gars, Svētā Gara kristības, Svētā Gara dāvanas, Evaņģelizācija un mācekļu veidošana, Elle, Debesis, Jēzus Otrā atnākšana, Laulība, Finanses, Kristības, Svētais Vakarēdiens, Vīzija.

Lai sekmīgi turpinātu iesākto ticības dzīves ceļu, ir nepieciešams ielikt stipru ticības pamatu Bībeles skolā.
Mācoties skolā, tu saņemsi atbildes uz sev svarīgiem jautājumiem, ieliksi pamatu dzīvei, ko var dot tikai Dieva Vārds, kā arī iegūsi zināšanas un izpratni par sekojošām tēmām:
Radīšanas stāsts, Grēkā krišana, Glābšanas plāns, Kristus upuris, Kā tikt izglābtam, Nodošanās, Kādēļ jāpieder pie draudzes, Garīgā tēva nozīme, Bībele, Lūgšana, Svēta dzīve, Svētais Gars, Svētā Gara kristības, Svētā Gara dāvanas, Evaņģelizācija un mācekļu veidošana, Elle, Debesis, Jēzus Otrā atnākšana, Laulība, Finanses, Kristības, Svētais Vakarēdiens, Vīzija.

VISPĀRĒJĀ KĀRTĪBA

1. Bībeles skola klātienē sāksies rudenī (pirmdienās plkst 19:00 Braslas ielā 29A, 4.stāvā).
2. Bībeles skolā iespējams mācīties arī neklātienē tiem, kuriem nav iespējams mācīties klātienē.
3. Bībeles skola turpināsies nepārtraukti – visa gada garumā, vienam ciklam beidzoties un nākamajam – uzreiz sākoties.
4. Ikviens, kurš vēlas, var sākt mācīties jebkurā laikā no jebkuras nodarbības.
5. Skola ir bezmaksas.

KLĀTIENES NODARBĪBAS

1. Students uz nodarbību ierodas laicīgi un pierakstās studentu uzskaites lapā.
2. Ja students ierodas ar vairāk kā 15 minūšu nokavēšanos, nodarbība netiek ieskaitīta.
3. Tiem studentiem, kuri nav piedalījušies nodarbībā, nodarbība ir jāatstrādā nākamajā Bībeles skolas ciklā.

KLĀTIENES STUDENTI

1. Students katru tēmu klausās divas reizes: pirmo reizi skolā, otro reizi – internetā.
2. Eksāmenu raksta klausoties Bībeles skolas nodarbību internetā.
3. Eksāmenu neraksta tikai no pierakstu klades, bet kladi var izmantot.
4. Eksāmenu aizpilda un nosūta vienas nedēļas laikā.

NEKLĀTIENES STUDENTI

1. Students katru tēmu internetā klausās divas reizes.
2. Eksāmenu raksta otro reizi klausoties Bībeles skolas nodarbību internetā.
3. Eksāmenu neraksta tikai no pierakstu klades, bet kladi var izmantot.
4. Eksāmenu aizpilda un nosūta vienas nedēļas laikā.

DIPLOMS

1. Skolas beigās students saņem diplomu, ja:
a. ir sekmīgi uzrakstījis visus eksāmenus
b. ir veikti pieraksti par katru nodarbību, un tie ir atrādīti grupas vadītājam
2. Katrs students pats sedz ar diplomu saistītos izdevumus.

PIERAKSTI

1. Pierakstiem jābūt glītiem, kārtīgiem.
2. Nodarbībām jābūt sanumurētām.
3. Konspektos jāparādās nodarbības svarīgākajai informācijai.
4. Konspektiem ir jābūt kārtīgiem, pierakstītiem/ izprintētiem papīra vai elektroniskā
formātā.