BĒRNU KALPOŠANA

Bērnu kalpošana sevī ietver svētdienas skolu un interešu pulciņus.

Svētdienas skolas nodarbībās bērni saprotamā un interesantā veidā apgūst Bībeles patiesības un uzzina, kā šīs patiesības praktiski paši var pielietot savā dzīvē. Savukārt, ar pulciņu palīdzību bērni var atklāt un attīstīt savus talantus, kurus pēc tam var realizēt, uzstājoties draudzes rīkotajos pasākumos.

Ikvienam bērnam svētdienas skolā un interešu pulciņos ir iespēja ieraudzīt, cik radošu pasauli un daudzpusīgu katru vienu Dievs ir radījis, saņemt atbalstu un iedrošinājumu no skolotājiem, kā arī iegūt draugus.

Kas var piedalīties?

Bērnu kalpošanā var piedalīties bērni vecumā no 3 līdz 18 gadiem.

Svētdienas skolas nodarbības notiek četrās vecumu grupās: 3-4 gadi, 5-6 gadi, 7-10 gadi un 11-18 gadi. Šobrīd darbojas dziedāšanas, dejošanas, robotikas un video pulciņi.

Kad un cikos tiekamies?

Nodarbības notiek katru otrdienu no plkst. 16:00 līdz 20:00 “Kristus Pasaulei” telpās Braslas ielā 29a, 4. stāvā.

Iekšējās kārtības noteikumus -> skatīt šeit

Lai pieteiktos nodarbībām, lūdzam zvanīt +371 26700152 vai rakstīt andzaneieva@gmail.com.

Katrs bērns ir mīļi gaidīts! 

Ziemassvētku koncerts bērniem 2023

16.decembrī draudzē “Kristus Pasaulei” mūs priecēja muzikāls Ziemassvētku uzvedums bērniem. Skatītāju sirdis sildīja bērnu sagatavotie priekšnesumi – dziesmas, dejas, īpašie viesi Lauva un Olafs, kā arī “Marijas deju studijas” dejotāji no Ventspils.
Svētku atmosfēra bija jūtama visapkārt, bērnu acis mirdzēja, saņemot dāvanas un fotografējoties pie skaisti izrotātās egles.
Bērnu kalpošanas nodarbības notiek katru otrdienu no plkst.16:00 – 20.00 “Kristus Pasaulei” telpās Braslas ielā 29a, 4.stāvā.
Vairāk info: +371 26700152

Bērnu kalpošanas mācību gada atklāšana 2023

12. septembrī draudzē uz atklāšanas svētkiem kopā ar saviem vecākiem bija pulcējušies vairāk nekā 30 bērnu. Pasākumu ievadīja pašu skolotāju iestudēts teātris, kas dažādās aktivitātēs un rotaļās iesaistīja arī zālē esošos bērnus un vecākus. Ciemos bija ieradies pats džungļu karalis Lauva, kas bērnos izraisīja prieka un sajūsmas emocijas. Draudzē valdīja svētku gaisotne ar ziediem, baloniem, kliņģera baudīšanu un dāvanām, un bērni varēja iepazīties ar saviem skolotājiem un pulciņu vadītājiem.

Vairāk info: +371 26700152