BĒRNU KALPOŠANA

Draudzes “Kristus Pasaulei” bērnu kalpošanas mērķi:

  • palīdzēt bērniem iepazīt Dievu un saskatīt Dieva darbu pie viņa un pasaulē;

  • atbalstīt vecākus bērnu kristīgā audzināšanā, lai veidotu bērnu par garīgi pilnvērtīgu personību attiecībām ar Dievu un citiem cilvēkiem;

  • jau no mazotnes iesaistīt bērnus kalpošanas darbā draudzē;

  • aizsniegt ģimenes, kuras ir ārpus draudzes.

Kā mērķis tiek sasniegts?

Bērnu kalpošana sevī ietver svētdienas skolu un interešu pulciņus.

Svētdienas skolas nodarbībās bērniem saprotamā un interesantā veidā būs iespēja apgūt Bībeles patiesības un uzzināt, kā šīs patiesības praktiski pielietot savā dzīvē. Savukārt, ar pulciņu palīdzību bērni varēs atklāt un attīstīt savus talantus, kurus pēc tam varēs realizēt, uzstājoties dažādos draudzes rīkotajos pasākumos.

Vecākiem sniegsim padomus un izglītojošas lekcijas par bērna attīstību un audzināšanu.

Kam bērnu kalpošana ir paredzēta?

Bērnu kalpošanai var pieteikt bērnus vecumā no 3 līdz 18 gadiem.

Svētdienas skolas nodarbības notiks četrās vecumu grupās: 3–4 gadi, 5–6 gadi, 7–10 gadi un 11-18 gadi. Pulciņi – divās vecuma grupās: 3-6 gadi un 7-18 gadi. Uzsākoties skolai darbosies divu veidu pulciņi – dziedāšana un dejošana.


Kad un cikos tiekamies?

ATKLĀŠANAS SVĒTKI 12. SEPTEMBRĪ PL. 18:00.

Nodarbības notiks katru otrdienu no pl. 17:00-20:00 “Kristus Pasaulei” telpās Braslas ielā 29a, 4. stāvā (svētdienas skola no pl. 17:00-18:00, pulciņi – no pl. 18:00-20:00).

Iekšējās kārtības noteikumus -> skatīt šeit

Lai pieteiktos nodarbībām, lūdzam aizpildīt anketu -> skatīt šeit

Katrs bērns ir mīļi gaidīts!

Vairāk info: +371 
26700152