Līderu skola

 

Šī skola ir paredzēta mājas grupu vadītājiem.
Tajā iegūsi izpratni par to, kādam jābūt līdera raksturam, kā veidot savu komandu, deleģēt, pareizi veidot komunikāciju un risināt problēmsituācijas. 

Skola sniedz praktiskus padomus mājas grupu vadīšanā un mācekļu veidošanā, kā arī veido vadītājus par spēcīgām personībām. Apgūsi vadīšanas mākslu, kas balstīta uz Bībeles principiem.

Līderu skola notiek reizi mēnesī Braslas ielā 29A.

Ja vēlies kļūt par Kristus mācekli un kalpotāju draudzē, vest pie Dieva citus, redzēt viņus pieaugam ticībā, dziedinātus, atbrīvotus un izmainītus, tad gatavojies kļūt par līderi, mācoties Līderu skolā. Šī skola ir paredzēta esošajiem un topošajiem mājas grupu vadītājiem un viņu palīgiem.

Tā sniedz gan praktiskus padomus un principus mājas grupu vadīšanā un mācekļu veidošanā, gan arī veido nākamos līderus par spēcīgām personībām, kuras spēs vest aiz sevis cilvēkus. Tu apgūsi vadīšanas mākslu, kas balstīta uz Bībeles principiem, iegūsi zināšanas, kuras lieliski noderēs atverot un sekmīgi vairojot savu mājas grupu.

Tu iegūsi izpratni par to, kādam ir jābūt līdera raksturam, kā veidot savu komandu, kā deleģēt, kā pareizi veidot komunikāciju, kā risināt problēmsituācijas, kā arī saņemsi daudz citu svarīgu zināšanu, kas nepieciešams, uzņemoties vadību. Līderu skola notiek reizi mēnesī, sapulcējoties bāzes draudzē.