Mājas grupas

 

Mājas grupas ir draudzes pamats un tajās katram cilvēkam ir iespēja saņemt individuālu garīgu aprūpi, kā arī iemācīties pielietot Bībeles principus dzīvē. Mājas grupas notiek reizi nedēļā Rīgā un citās Latvijas pilsētās.

Tas ir pilnvērtīgs laiks Dieva tuvumā, kurā cilvēku dzīves mainās: sakārtojas veselības un finanšu joma, tiek saņemta dvēseles un emociju dziedināšana, kā arī iegūti jauni draugi. Mājas grupā ir sadraudzība, slavēšana un pielūgsme, Bībeles lasīšana un Dieva Vārda pārrunāšana. Tāpat tiek aizlūgts par katra cilvēka vajadzībām.

Ja arī Tu vēlies pievienoties draudzes mājas grupai, piesakies pa tālr. 2933 5196.
Es mīļi gaidīts!

Mājas grupas ir draudzes pamatā, caur tām katram cilvēkam ir iespēja saņemt individuālu garīgu aprūpi un iespēju praktiski iemācīties pielietot Bībeles principus. Tajās notiek garīgā un skaitliskā izaugsme, kur ikvienam dalībniekam ir iespēja iepazīties ar kalpošanu, māceklību un līderību.

Mājas grupas notiek reizi nedēļā Rīgā un citās Latvijas pilsētās un ciemos. Tajās notiek sadraudzība, Dieva slavēšana un pielūgsme, Dieva Vārda pārrunāšana un Bībeles lasīšana, tiek aizlūgts par katra dalībnieka vajadzībām, kā arī notiek dažādu pasākumu plānošana un organizēšana. Tas ir pilnvērtīgs laiks Dieva tuvumā, caur ko cilvēku dzīves var radikāli mainīties: sakārtojas veselības un finanšu joma, tiek saņemtas dvēseles un cita veida dziedināšanas, tiek pilnveidota personība un iegūti jauni draugi.

Arī tev ir iespēja pievienoties mājas grupā, zvanot pa tālruni +371 2933 5196

Mājas grupiņas darbojas Rīgā un citās Latvijas vietās, kā arī ārzemēs. Mūsdienu pasaulē tik daudz spēku ir orientēti uz to, lai cilvēkus šķirtu vienu no otra. Kas atkal var tos savienot? Kā iegūt ticību, lai tā kļūtu par realitāti cilvēka dzīvē? Kā justies piederīgam, mīlētam, aprūpētam, vajadzīgam. Mājas grupas var būt atbilde uz šiem jautājumiem. Regulāra grupas apmeklēšana patiesā kristietī veido Kristus raksturu. Ļaudis garīgi aug, mācās izprast Bībeli un pielietot to ikdienā. Mācās iepazīt Dievu. Katrs grupiņā var kalpot ar savām Gara dāvanām citiem. Šeit Tu atradīsi īstus draugus. Ārpus sestdienas un svētdienas dievkalpojumiem, vienu reizi nedēļā draudze sapulcējas mājas grupās. Vakaros un citos dienas laikos iedegas uguns mājas grupās dzīvokļos, ofisos un citās vietās. Arī Tev grupā ir sava vieta! Zvani vai raksti un Tu nokļūsi savā grupiņā un iepazīsies ar jauniem draugiem!

Kāpēc mājas grupas?

Mājas grupas ir draudzes mugurkauls.

1. Mājas grupas ir draudzes panākumu stratēģijas pamats. Šeit notiek acīmredzama garīgā un skaitliskā izaugsme . Grupās veidojas līderi, kuri turpinās Dieva darbu. Grupās ir iespēja katram draudzes dalībniekam iepazīties ar kalpošanu, māceklību, līderību, un katrs ir iesaistīts draudzes darbā un ir svarīgs Dieva Valstības darba posms.

2. Mājas grupas apmierina katra draudzes cilvēka vajadzības (garīgās, morālās, materiālās) Mācītājs nekad nevarēs apmierināt katra draudzes cilvēka vajadzības un pievērst individuālu uzmanību, bet viņš to var izdarīt caur mājas grupām un līderiem, kurus mācītājs apmācīs.

3. Mājas grupas nodrošina izaugsmi, kurai nav robežas. Katram namam ir robežas, bet grupas var būt katrā pilsētas un valsts namā, ofisos, dzīvokļos utt.

4. Mājas grupās ir iespējams kalpot viens pret vienu. Draudzē nav iespējams uzklausīt katru un kalpot katram. Tas ir iespējams tikai mājas grupā. Evaņģēlisma darbs notiek grupās. Tā kā jaunie cilvēki tiek aicināti katru nedēļu, šeit viņi atdod savas dzīves Jēzum, tiek nostiprināti un kļūst par kalpotājiem.

5. Mājas grupas aizsniedz visas dzīves sfēras. Draudze kopumā nevar pārvarēt visas barjeras, bet grupas var aizsniegt visas sociālās un rasu cilvēku grupas.

Draudzes „Kristus Pasaulei” mājas grupiņas Rīgā un citās Latvijas pilsētās. Atrodi savējo, piesakoties pa tālruni: +371 2933 5196

Informācija: kristuspasaulei@gmail.com vai +371 2933 5196
Go to Top