Ziemassvētku dievkalpojums bija brīnišķīga iespēja svinēt Kristus dzimšanas svētkus un piedzīvot
Dieva klātbūtni gan mums pašiem, gan arī mūsu draugiem un tuviniekiem, kuri jau laicīgi tika aicināti un mīļi gaidīti šajā pasākumā.

Pirmo reizi mūsu draudze uz dievkalpojumu pulcējās svētdien. Zinātņu akadēmijas nama lielajā zālē bija sanākuši vairāk nekā trīssimt cilvēku. Daudziem tā bija pirmā iespēja tuvoties Dievam un tuvāk iepazīt mūsu Glābēju Jēzu Kristu, Kura ienākšanu šajā pasaulē atzīmē visa kristīgā baznīca.

Dievkalpojums sākās ar slavas dziesmām. Pēc tam sekoja programmas „nagla” – uzvedums „Ziemassvētku rīts”, ko bija iestudējuši paši draudzes dalībnieki. Lugas galvenā varone Kristīne Zeltiņa ir veiksmīga biznesa sieviete, kura tomēr nav atradusi piepildījumu savai dzīvei, mieru un laimi. Dievs uzrunā viņu caur vairākiem sapņiem un Ziemassvētku rītā viņa pieņem Jēzu kā savu Kungu un Glābēju.

Ziemassvētku svētrunas tēma – „Nav glābšanas nevienā citā!”. Draudzes mācītājs Mārcis Jencītis šajā dievkalpojumā sludina vienkāršu evaņģēliju – ir debesis un ir elle, un mēs visi Dieva priekšā esam grēcinieki. Mēs jau tādi esam piedzimuši, un lai cik labu dzīvi mēs necenstos dzīvot, lai kādai reliģijai vai mācībai nesekotu, lai kā mēs paši necenstos tikt vaļā no saviem grēkiem, tas mūs neglābj no pazušanas šeit un mūžībā. Nav cits vārds zem debess mums dots, kurā mēs varam saņemt glābšanu, kā vienīgi Jēzus! Tikai Viņš ir nācis cilvēka miesā, par mums nomiris un augšāmcēlies. Nevienā citā ticībā vai reliģijā nav izpirkšanas upura par mūsu grēkiem.

Svētrunas nobeigumā bija iespēja iznākt draudzes priekšā un pieņemt Jēzu pār savas dzīves Kungu un Glābēju. Draudzes līderu komanda pēc tam aizlūdza arī par katru individuāli.

Pēc svētrunas sekoja koncerts, ko sniedza mūsu draudzes slavēšanas grupa. Visus iepriecināja mūsu dejotāja Inga, kura šim dievkalpojumam bija sagatavojusi divas dejas.

Dievkalpojums noslēdzās ar cienastu. Daudzie apmeklētāji nesteidzās izklīst un risināja sarunas nesteidzīgā un brīvā gaisotnē.

Novēlu katram saglabāt šo svētku sajūtu un Dieva pieskārienu savā sirdī arī turpmāk!

Artūrs Danenbaums