Draudzē „Kristus pasaulei” aizvadīti Ziemassvētku pasākumi, kuri notika 24. un 25. decembrī.
Atgādinām, ka 24. decembrī pulksten 13.00 bija drāma „Debesu vārti un elles liesmas”, bet 25. decembrī 14.00 bija Ziemassvētku dievkalpojums, kam sekoja Valda Indrišonoka koncerts. Īpaši uz šiem pasākumiem bija aicināti tie draudzes locekļu tuvinieki, draugi un kolēģi, kuri vēl nepazīst Jēzu kā savu Kungu un Glābēju un kuriem nav personīgu attiecību ar Dievu. Katra pasākuma beigās bija iespēja izsūdzēt grēkus un atdot savu dzīvi un sirdi Glābējam.

Izrāde „Debesu vārti un elles liesmas” draudzē „Kristus pasaulei” tika uzvesta jau otro reizi un tāpat, kā pirmoreiz, tā izpelnījās nedalītu klātesošo atzinību. Kupli apmeklēts bija arī Valda Indrišonoka koncerts. Slavēšanas dziesmu laikā cilvēki cēlās kājās un slavēja to Kungu kopā ar populāro mākslinieku un viņa grupu, tā pārvēršot kristīgās mūzikas koncertu par slavēšanas un pielūgsmes dievkalpojumu.

Par to, ko nozīmē patiesi svētki mums ikvienam un to, kā šos svētkus rast, savā svētrunā „Atrodi svētkus sevī” svētku dievkalpojumā runāja draudzes mācītājs Mārcis Jencītis. Pirms svētrunas bija dubultkāzas – derību Dieva un draudzes priekšā slēdza Vilnis un Inga, kā arī Jānis un Laura.

Par piemiņu un liecību šiem svētku pasākumiem ir palikuši daudzie foto uzņēmumi , kā arī audio un video ieraksti, bet pats galvenais, to cilvēku dvēseles, kuras šajos pasākumos atdeva savas sirdis Jēzum.

Par statistiku draudzē „Kristus pasaulei” atbild Luīze Zveja. Sarunā ar viņu uzzināju, ka Valda Indrišonoka koncertu apmeklējuši 230 cilvēki, drāmu – 145, bet svētku dievkalpojumu – 180 cilvēku. Visu triju pasākumu laikā iznāca draudzes priekšā, nožēloja grēkus un pieņēma Jēzu par savu Kungu ap 70 cilvēkiem (provizorisks skaitlis). Luīze dalās arī ar saviem iespaidiem par Ziemassvētku pasākumiem draudzē:

„Ļoti patika Indrišonoka koncerts. Patika arī gaismas un efekti. Bija patīkama atmosfēra, svētku sajūta. Jutos kā debesīs! Ļoti priecājos arī par to, ka laulājās divi pāri uzreiz. Tas ir notikums arī man! Man ir liels prieks, kad mūsu draudzē ir kāzas. Ticu, ka tā ir Dieva griba!”

Artūrs Danenbaums.