Strauji tuvojas 2012. gads, bet pirms sākam jauno gadu, atskatīsimies uz 2011. gadā sasniegto.
Viennozīmīgi pagājušais gads draudzes cilvēkiem būs iespiedies atmiņā ar abām evaņģelizācijas kampaņām „Pārmaiņu laiks”, kas bija pagājušā gada draudzes ievērojamākais evaņģelizācijas pasākums. Tika iespiesti un izplatīti 300 000 tūkstoši bukletu „Pārmaiņu laiks”, reklāma televīzijas kanālā LNT tika rādīta 18 reizes, bet Latvijas Kristīgajā radio pārraidīta 54 reizes. Vēl viens ievērojams notikums bija mājas grupu tīkla sadalīšana vīriešu un sieviešu mājas grupu tīklos. Tāpat arī pagājušajā gadā tika aizvadīti 6 inkaunteri ar brīnišķīgām liecībām par dziedināšanu, brīvību un satikšanos ar Dievu, 4 dziedināšanas dievkalpojumi, kur cilvēki varēja piedzīvot Dievu un saņemt dziedināšanu katrai dzīves jomai.

Sveicām arī Bībeles un Līderu skolas beidzējus 2 izlaidumos. Kopumā pagājušajā gadā Bībeles skolu beidza 32 absolventi, savukārt Līderu skolu beidza 62 absolventi.

2011. gada noslēgumā notika Ziemassvētku dievkalpojums un drāmas „Debesu vārti un elles liesmas” iestudēšana, kā arī šo sestdien notiks dievkalpojums „Svētība 2012. gadam”.

Par šajā gadā piedzīvoto stāsta mājas grupas un slavēšanas vadītāja Indra Kalniņa, kā arī mājas grupu vadītāji Līga Paņina un Dainis Daubers.

Indra: Gan draudzē, gan mājas grupā, gan slavēšanas grupā šajā gadā notikusi zināma sastāva nomainīšanās, kas ne vienmēr bijusi viegla, bet kā zināms, tiem, kas Dievu mīl, visas lietas nāk par labu. Mēs esam uz pareizā ceļa! Priecājos, ka gan pati personiski, gan cilvēki grupiņā reāli ir pieķērušies draudzes vīzijai un tās īstenošanai.

Tuvojoties 2011. gada beigām, mājas grupa ievērojami pieauga un tās sastāvā bija jau vairāk nekā 12 meitenes. Tādēļ, lai mājas grupa varētu turpināt sekmīgi augt, tā sadalījās un Inga Lapsa sāka vadīt mājas grupu.

Dievs mani ir svētījis grupiņā ar cilvēkiem, kas patiesi meklē Dievu, tādēļ mājas grupa aizvien pieaug!

Dainis: Uz 2011. gadu es atskatos pozitīvi. Notiek pārmaiņas. Šajā gadā man ir mainījies mājas grupas sastāvs, cilvēki, kuri nevēlējās mainīties, ir aizgājuši, bet to vietā ir nākuši tādi, kuri mīl Dievu un ir gatavi mainīties Dieva līdzībā. Galvenais uzsvars ir pašlaik uz cilvēku nostiprināšanu Kristū. Manā grupā ceļas kalpotāji, cilvēki, kuri mīl Dievu. Viņi jauno gadu sāks ar mācībām Bībeles skolā un Līderu skolā.

Kopumā skatoties, ir izmaiņas. Ledus ir sakustējies. Cilvēki nāk un nekas vairs nestāv uz vietas. Pats kā līderis esmu ieguvis skaidrāku redzējumu, gan kā vest cilvēkus pie Dieva, gan kā nostiprināt jau esošos. Dieva Vārds atklājas aizvien jaunā veidā un Dieva spēks ir redzams, kad paklausu Viņam. Viņš mani māca, skolo un ceļ kā vēl labāku līderi. Virzos uz priekšu.

Šis gads viennozīmīgi ir īpašs ar „Pārmaiņu laiku”, laiku, kad mācījāmies mīlēt cilvēkus un pildīt savu aicinājumu – vest viņus pie Dieva.

Līga: Gads ir bijis pilns ar notikumiem. Man šis gads paliks atmiņā kā laiks, kad pati sāku vadīt savu grupu un apjaust, ko tas nozīmē – kalpot cilvēkiem. Ir aizvadīts „Pārmaiņu laika” periods, notikusi sieviešu un vīriešu mājas grupu tīkla izveide.

Mēs sākumā bija tikai pāris cilvēki, bet tagad ir izveidots grupas kodols, komanda. Nu jau esam apradušas viena ar otru un domāju, ka varam sākt nopietni stādāt. Arī pati arvien mācos būt par vēl labāku vadītāju.

Šogad pirmo reizi piedalīšos līderu grupas mērķu izvirzīšanā. Esam pārrunājuši, kādi būs mūsu plāni nākamajam gadam. Vēlamies, lai šie plāni ir reāli, īstenojami un lai ikviens no grupiņas cilvēkiem arī tic, ka var to piepildīt.

Šis vienmēr paliks īpašs gads, jo ir bijis daudz kas jāapgūst un jāiemācās darīt no jauna!

Tāds bija draudzes „Kristus Pasaulei” līderu vērtējums aizvadītajam gadam. Novēlam, lai nākamajā, 2012. gadā katrs vadītājs, kalpotājs un draudzes dalībnieks piepilda savus sapņus, plānus nākamajam gadam, ir pats svētīts visās dzīves jomās un dara par Kristus mācekļiem daudzus savus līdzcilvēkus!

Marija Graudiņa.