Pagājušajā sestdienā, 3. decembrī, draudzē Kristus Pasaulei notika īpašais dziedināšanas dievkalpojums,
kurā ikviens varēja saņemt aizlūgšanu par savā fiziskajām, garīgajām vai dvēseliskajām problēmām un kaitēm. Zinātņu akadēmijas trešā stāva zāle bija pārpildīta ar draudzes apmeklētājiem un ciemiņiem.

Draudzes mācītājs Mārcis Jencītis nesteidzās aizlūgt par katru atnākošo, sakot, ka vispirms cilvēkiem ir jādzird Vārds no Dieva, lai ikviens spētu savu brīvību un dziedināšanu saglabāt ilgstoši. Svētrunas tēma bija „Dziedināšana caur svētīšanos”. Galvenā doma – Dievs grib dziedināt ikvienu, taču mums ir jāmācās Dievam paklausīt, lai nedotu vietu sātanam savā dzīvē un arī fiziskajā ķermenī.

Kad mācītājs bija atklājis dievkalpojuma apmeklētājiem no Dieva saņemto sprediķa tēmu, ikviens varēja doties pie īpaši sagatavotas kalpotāju komandas, kas lūdza par katra vajadzību un iespēju iegūt atbrīvošanu no sātana varas.

Kristīne tikai nesen ir sākusi apmeklēt mūsu draudzes dievkalpojumus un mājas grupu. Viņa saka, ka šajā dievkalpojumā garīgi ieguvusi vēl vairāk nekā draudzes trīs dienu atbrīvošanas kalpošanā inkaunterā. „Sajutu lielu Dieva klātbūtni. Jutos tik ļoti daudz saņēmusi no Dieva. Viņš man iedeva spēku cīnīties par visām jomām, kas manā dzīvē vēl nav sakārtotas.” Kristīne arī sapratusi, kāpēc Dievs nav varējis viņu fiziski dziedināt no polipiem degunā – jo viņa nav paklausījusi Dievam katrā lietā, nav izveidojusi stabilas attiecības ar Debesu Tēvu. Tagad Kristīne ir apņēmības pilna cīnīties par savām attiecībām ar Dievu, lai tās būtu sakārotas un regulāri ik dienu. Lai arī ir grūti celties agri no rīta, lai pirms iešanas uz darbu lūgtu Dievu, tomēr viņa zina, ka viņai ir spēks to izdarīt un sakārtot arī pārējās lietas savā dzīvē.

Četrpadsmitgadīgā Linda uz dziedināšanas dievkalpojumu atnāca ar konkrētu vajadzību – viņa gribēja iegūt brīvību no paniskām bailēm apmeklēt ārstus. Lindai bija problēmas ar iekaisušu kāju, kuru noteikti vajadzēja ārstēt, taču meitene nespēja saņemties aiziet pie ārsta. Dievkalpojumā Linda saņēma reālu brīvību no šīm bailēm. „Pēc aizlūgšanas jutu, ka esmu brīva. Varēju droši runāt par iešanu pie ārsta, kaut iepriekš es izvairījos ārsta apmeklējumu pat pieminēt. Jau pirmdien devos uz poliklīniku un pēc pusstundas mana kāja bija saārstēta. Tagad tai tikai jāsadzīst,” saka Linda. Pirms ieiešanas ārsta kabinetā bailes uzbrukušas atkal, taču Linda zināja, ka ir brīva, tāpēc droši stājās bailēm pretī, saņēmās un iegāja ārsta kabinetā.

Draudzes Kristus Pasaulei dievkalpojumi notiek katru sestdienu Zinātņu akadēmijas ēkā, trešajā stāvā, pulksten 14.00. Svētrunu „Dziedināšana caur svētīšanos” var noklausīties un noskatīties mājas lapā www.kristuspasaulei.lv, sadaļā video.

Laura Zeniņa.