Šonedēļ noslēdzies jau desmitais inkaunters draudzē „Kristus pasaulei”,
kurš notika no 4. līdz 6. maijam viesu namā „Purgaiļi” Valkas rajonā. Šajā pasākumā piedalījās 14 kalpotāji un 32 dalībnieki, no kuriem inkauntera pēdējā dienā 8 cilvēki slēdza derību ar Kristu un tika kristīti pagremdējot ūdenī. Vairums dalībnieku izgāja inkaunteru otru reizi, liela daļa bija arī no citām draudzēm Latvijā.

Ar ko bija ievērojams tieši šis, desmitais inkaunters? Šoreiz nepiedalījās draudzes mācītājs ar savu sievu Gannu un meitu Betiju. Diezgan negaidīti draudzes „Kristus pasaulei” mācītājam Mārcim Jencītim nāca iespēja kopā ar ģimeni doties uz Stokholmu, lai piedalītos G12 vīzijas konferencē, kurā būs arī šīs vīzijas aizsācējs Cēzars Kastellanoss no Kolumbijas. Šajā inkaunterā nepiedalījās arī vairāki spēcīgi aizlūdzēji, kuru lūgšanas, īpaši atbrīvošanas kalpošanā, bija par svētību daudziem. Tomēr drīz vien visi inkauntera dalībnieki pārliecinājās, ka bažām par mācītāja prombūtni nav pamata. Jā, šoreiz šis pasākums ārēji likās mazliet klusāks, nekā iepriekš, nebija tik vētrainas emocijas un manifestācijas atbrīvošanas kalpošanā, tomēr tas Kungs darīja Savu darbu un cilvēki piedzīvoja Dieva žēlastību, par ko varēja dzirdēt arī liecībās gan inkauntera noslēgumā, gan nākamajā dievkalpojumā sestdien, 7. maijā.

Šo inkaunteru vadīja Indra Kalniņa, slavēšanas vadītāja draudzē. Viņa arī izpilda mācītāja pienākumus Mārča Jencīša prombūtnes laikā. Indra īpaši uzsvēra kādu svarīgu G12 draudzes priekšrocību: kalpošana gan dievkalpojumos draudzē, gan inkaunteros, gan mājas grupās neapstājas, ja klāt nav mācītāja. G12 draudze ir balstīta nevis uz kādu spēcīgu personību, bet gan uz komandas darbu, kur ikviens zina savu vietu un nepieciešamības gadījumā ir viegli aizstājams. Tāpēc kalpošanas darbs neapstājas.

Tas arī ļoti spēcīgi bija jūtams šajā inkaunterā. 14 cilvēku kalpotāju komanda raiti izgāja cauri visiem pasākuma etapiem un šis inkaunters noslēdzās pāris stundas ātrāk, nekā plānots. Liecībās inkaunterā un draudzes dievkalpojumā cilvēki stāstīja par piedzīvoto Dieva mīlestību, dvēseles dziedināšanu, atjaunošau ticībā. Vairāki atzīmēja, ka šajā pasākumā saņēmuši spēku un arī izdevības liecināt par Kristu neticīgajiem.

Nākamais inkaunters būs jūlijā, no 21. līdz 23. jūlijam, bet pieteikties patlaban vēl var uz inkaunteru augustā, kurš notiks no 18. līdz 20. datumam. Pieteikties var pie Luīzes pa telefonu 2001 6806 vai e-pastu luize.zveja@gmail.com