19. jūnijā draudzes „Kristus Pasaulei” mācītājs Mārcis Jencītis un kalpotāju grupa   devās uz vienu no tālākajiem Latvijas nostūriem – Alūksni, kur notika pēdējais dziedināšanas dievkalpojums evaņģelizācijas tūres ietvaros. Mājīgajās pilsētas pašvaldības administratīvajās telpās piektdienas vakarā bija pulcējušies ļaudis, kuri bija atsaukušies aicinājumam iepazīt Dievu. Pēc pāris slavas dziesmām sekoja mācītāja Mārča Jencīša svētruna.19. jūnijā draudzes „Kristus Pasaulei” mācītājs Mārcis Jencītis un kalpotāju grupa,

„Jo tik ļoti Dievs pasaulei mīlējis, ka Viņš deva Savu vienpiedzimušo Dēlu, lai neviens, kas Viņam tic, nepazustu, bet iegūtu mūžīgo dzīvību”, šie vārdi no Jāņa evaņģēlija bija mācītāja svētrunas moto. Pēc tam viņš aicināja klātesošos nodot savas sirdis Kristum un ticēt, ka Viņš ir vienīgais Glābējs. Mācītāja uzaicinājumam atsaucās vairāki cilvēki, kuri lūdza grēku nožēlas lūgšanu un savu dzīvi uzticēja Jēzum. Dievkalpojuma turpinājumā sekoja aizlūgšanas, kuru laikā jebkurš varēja doties pie kāda no draudzes kalpotājiem un izteikt savu vajadzību, lai par to tiktu aizlūgts.

Šī pasākuma mērķis bija gan Labās vēsts pasludināšana Alūksnes iedzīvotājiem un aizlūgšana par viņu vajadzībām, gan, pirmām kārtām, mājas grupiņas atvēršana, kur ikviens mazpilsētiņas iedzīvotājs ir mīļi gaidīts, lai vairāk iepazītu Dievu. Tāpat tiks piedāvāta iespēja piedalīties neklātienes Bībeles skolā, lai pieaugtu ticībā un draudzes mācībā. Gan mājas grupiņu, gan Bībeles skolu vadīs draudzes kalpotāja Līga Paņina, kurai jautājumu gadījumos var zvanīt: 27046799.

Ar dziedināšanas un evaņģelizācijas dievkalpojumu noslēdzās draudzes „Kristus Pasaulei” evaņģelizācijas tūre. Kopš šī gada februāra šie dievkalpojumi ir notikuši 19 Latvijas pilsētās. Atgādinām, ka 28. jūnijā Rīgā, Elizabetes ielā 2 pulksten 11.00 notiks noslēguma dziedināšanas dievkalpojums, kurā piedalīties aicināts ikviens!

 

Sīkāka informācija par draudzes aktivitātēm mūsu mājas lapā www.kristuspasaulei.lv

 

Foto reportāžu par dievkalpojumu Alūksnē var aplūkot šeit:

http://www.draugiem.lv/kristuspasaulei/#/kristuspasaulei/gallery/?pid=395375448

Ja arī Tu vēlies piedzīvot izmaiņas savā dzīvē un iepazīt Dievu, esi mīļi aicināts pievienoties!

Artūrs Danenbaums