„Kristietība nav reliģija vai filozofija, bet gan attiecības un dzīvesveids.” Riks Vorens.

Kā mūsdienu pasaulē justies piederīgam, mīlētam, aprūpētam un vajadzīgam? Mājas grupa ir atbilde uz visiem šiem jautājumiem. Mājas grupa ir tā vieta, kurā mēs mācāmies iepazīt Dievu, mācāmies izprast Bībeli un pielietot to ikdienas dzīvē. Tieši šeit notiek svarīgākais dvēseļu glābšanas darbs. Šeit cilvēki pirmo reizi iepazīst Dievu, atdod savas dzīves Jēzum, tiek nostiprināti un kļūst par kalpotājiem.

Šoreiz uzrakstīšu nedaudz par Arvja mājas grupu. Arvis vada vīru grupu Ķengaragā. Jēzus sacīja, ka cilvēku var pazīt pēc viņa darbiem. Arvis vienkārši dara to, kas ir jādara. Mēs necenšamies grupā garīgi „spīdēt”, izpatikt cilvēkiem ar savu uzspīlēto garīgumu, bet mācāmies būt vienkārši un uzticami. Katram cilvēkam ir vājības un arī, protams, mūsu grupas cilvēkiem tādas ir. Reizēm tā vien šķiet, ka Dievs apzināti pieļauj, lai caur tām pierādītu Savu spēku, kā mēs paļaujamies uz Viņu un cik esam uzticīgi.

Arvis ir ļoti labs vadītājs un mēs uzticamies mūsu grupas vadītājam un sekojam viņa piemēram daudzās lietās. Arvis ir patiess un neizliekas, ka ir nevainojams. Viņš ir godīgs un tas mums palīdz arī pašiem tādiem būt. Mums ir kam līdzināties.

Arvis mūs aicina vai katrā grupiņas sapulcē iziet ārpus draudzes un mājas grupas pie cilvēkiem un meklēt draugus, lai vēlāk viņiem kalpotu un pastāstītu par Jēzu. Mūsu vadītājs ir mums īsts paraugs, jo viņš pats iknedēļas aicina ciemos neglābtos kaimiņus, paziņas un pats būdams juvelieris, arī savus klientus. Tā viņš iedvesmo arī mūs darīt to, ko viņš dara. Dieva Vārda īstenošana nav viegls darbs, tas varētu teikt ir smags darbs, bet mums patīkams.

Mēs katrs mācamies veikt kādu nelielu uzdevumu, lai grupā nebūtu neviena, kam nebūtu uzticēts kāds pienākums. Mums grupiņā ir draudzīga atmosfēra. Mēs protam pajokot un tajā pašā laikā varam būt arī nopietni. Mēs savā starpā draudzējamies un meklējam draugus arī ārpus grupas.

Šobrīd mājas grupu apmeklē deviņi cilvēki. Mēs mācāmies mainīt savu domāšanu, lai dzīve kļūtu citāda. Mācāmies būt iejūtīgi pret otru.

Mēneša beigās mūsu draudzē ir neformālo pasākumu nedēļa. Šomēnes mēs plānojam spēlēt telpās mini futbolu. Mēs aicināsim draugus, paziņas un darīsim visu, lai viņi justos īpaši un gaidīti. Mēs lūgsim par šiem cilvēkiem un draudzēsimies ar viņiem. Mēs ticam, ka daudzi no mūsu draugiem un paziņām turpinās apmeklēt mājas grupu un pēc tam arī dievkalpojumus.

Mājas grupa ir tā vieta, kur vīrieši kļūst par īstiem vīriem, par vīriem, kas gatavi sakot savam Radītājam!

Viņi mēdza ik dienas vienprātīgi sanākt Templī, pa mājām tie lauza maizi un baudīja barību ar gavilēm un vientiesīgu sirdi, slavēdami Dievu, un viņi bija izredzēti visā tautā. Bet Tas Kungs ik dienas pievienoja viņiem tos, kas tika izglābti. Apustuļu darbi 2:46,47

Andris Meiers.