13. augusta dievkalpojums draudzē „Kristus Pasaulei” bija dziedināšanas dievkalpojums,
un kā jau ierasts, tas sākās ar spēcīgu slavēšanu. Kad bija izskanējis vārds par došanu un pēdējā pielūgsmes dziesma, par pārsteigumu klātesošajiem, sava atvaļinājuma laikā priekšā iznāca draudzes mācītājs Mārcis Jencītis un iesāka radikāli un tieši: „Atgriezieties no grēkiem vai iesiet bojā!” „Man jau te nemaz šodien nebija jārunā, bet vajag,” – atzīst mācītājs, un turpina ar ieskatu Lūkas evaņģēlija 13. nodaļā.

Tanī pašā laikā atnāca ļaudis, kas Viņam stāstīja par galiliešiem, kuru asinis Pilāts bija sajaucis ar viņu upuriem. Un Viņš tiem atbildēja un sacīja: “Vai jūs domājat, ka šie galilieši ir bijuši lielāki grēcinieki nekā visi pārējie galilieši, tāpēc, ka tie to cietuši? Es jums saku: nebūt ne, bet, ja jūs neatgriezīsities no grēkiem, tad jūs visi tāpat iesit bojā. Jeb vai jums šķiet, ka tie astoņpadsmit, uz kuriem krita Ziloas tornis un tos nosita, bija vairāk vainīgi nekā visi pārējie Jeruzālemes iedzīvotāji? Es jums saku: nebūt ne, bet, ja jūs neatgriezīsities no grēkiem, jūs visi ņemsit tādu pašu galu.” Lūkas 13:1-5

Šeit ir aprakstīts, kā cilvēki nāk pie Kristus un stāsta par galiliešiem, kuru asinis Pilāts bija sajaucis ar viņu upuriem. Bija notikusi sacelšanās un romiešu valdnieks Pilāts šo sacelšanos apspieda. Ļoti daudzi gāja bojā un starp tiem bija arī nevainīgi cilvēki. Šodien arī mums nereti neticīgie uzdod jautājumu: „Kur tad ir jūsu Dievs, kāpēc Āfrikā bērni mirst badā?” Uz to Jēzum ir atbilde: „Atgriezieties no grēkiem, citādi tāpat iesit bojā!” Tas nenozīmē, ka tev uzkritīs ķieģelis vai ķers sirds trieka, tas nozīmē, ka tava dvēsele ies pazušanā ellē! Tas ko redzam ar acīm, ir laicīgs un pārejošs, arī mūsu miesa. Pēc dzīves virs zemes tu nonāksi tajā vietā, kur būsi izvēlējies būt, šeit virs zemes esot. Un tāpēc Jēzus šodien saka – izvēlies! Atgriezies no grēkiem un dzīvo mūžīgi, jeb paliec dzīvot bez Dieva un ej bojā! Kā lai tu zini, vai esi vai neesi atgriezies? Pavisam vienkārši – vai tu regulāri lasi Bībeli? Ja nē, tu neesi atgriezies no grēkiem un ar tevi notiks tas, kas te rakstīts. Vai tu velti regulāri laiku lūgšanai? Vai tu sarunājies ar Dievu ne tikai tramvajā, kaut kur pa ceļam uz darbu, vai tu iedali laiku Dievam ikdienas? Ja nē, tad visticamāk, tu neesi atgriezies no grēkiem. Vai tu apmeklē dzīvu draudzi? Vai tikai pa svētkiem? Ja tikai pa svētkiem, tad tu ne tuvu neesi atgriezies no grēkiem. Vai to, ko tu redzi un lasi Dieva Vārdā, vai tam tu paklausi? Ja nē tu neesi atgriezies no grēkiem!

Savas īsās svētrunas beigās mācītājs aicināja iznākt draudzes priekšā tos, kuri vēlas pieņemt Jēzu par savas dzīves Kungu un Glābēju, vai arī nožēlot grēkus un atjaunot savas attiecības ar Dievu. Šim aicinājumam atsaucās apmēram 20 cilvēki.

Inese Jansone.