Jau otro reizi draudzē „Kristus pasaulei” tiek uzvesta drāma „Debesu vārti un elles liesmas”.
Tā vienkāršos sižetos ļoti tieši izrunā ikvienu un liek aizdomāties par to, kur nonāksim pēc tam, kad šīs zemes dzīve beigsies. Tie, kas pieņēmuši Jēzu Kristu par savu Kungu un Glābēju, ieies pa debesu vārtiem godībā, bet tie, kas noraidījuši Dieva žēlastību – degs elles liesmās. Vēl kāda varianta nav, un pēc nāves būs par vēlu kaut ko labot, pat ja cilvēks to ļoti vēlēsies un nožēlos savu attieksmi pret Jēzu zemes dzīves laikā. Un tikai Dievs zina, cik ātri un reizēm negaidīti šīs zemes dzīve var aprauties. Ko tad?

Šī drāma ir ļoti populāra visā pasaulē un ļoti daudziem cilvēkiem ir likusi aizdomāties par savu vietu mūžībā. Mūsdienās nepopulārā vēsts par elli, sātanu un uguns liesmām aizskārusi tūkstošu cilvēku sirdis, liekot tām atvērties Kungam Jēzum Kristum. Izrādi draudzes iestudē pašas saviem spēkiem, aktierus ņemot no savu locekļu vidus.

Pirmo reizi drāma „Debesu vārti un elles liesmas” draudzē „Kristus pasaulei” tika uzvesta pagājušā gada rudenī, konferences laikā. Izrāde izvērtās par notikumu, kuru daudzi atceras vēl aizvien. Uzvedums tika ierakstīts arī DVD formātā un kļuva par lielisku evaņģelizācijas materiālu. Drāma toreiz tika izrādīta divas reizes, sludināja arī Evaņģēliju un cilvēki tika aicināti nākt priekšā, lai pieņemtu Jēzu par savu Glābēju un Kungu. Vairāki desmiti toreiz salīdzinājās ar Dievu un pārgāja no garīgās nāves dzīvībā. Piedalīšanās drāmā arī daudziem draudzes locekļiem palīdzēja apzināties savus talantus un atraisīties kā personībām. Daudzi, kas redzēja šo izrādi uzteica lielisko aktieru spēli, un pat nenojauta, ka visi, kas piedalījās lugas iestudēšanā, ir parasti cilvēki. Pagājušajā rudenī mūsu draudzē kalpoja arī igauņu mācītājs Valdo, kurš atveda dekorācijas un scenāriju. Viņš arī slavēja draudzes „Kristus pasaulei” aktieru komandu. Šoreiz ar dekorācijām draudzei palīdzēs draugi no Somijas, taču tāpat, kā pirmo reizi, visas lomas atveidos cilvēki no draudzes vidus. Šoreiz priekšroka tiek dota jaunajiem ienācējiem draudzē.

Izrāde „Debesu vārti un elles liesmas” draudzē „Kristus pasaulei” Ziemassvētku pasākumu ietvaros notiks 24. decembrī pulksten 15.00 Rīgā, Zinātņu akadēmijas namā. Par cik šogad izrāde notiks tikai vienu reizi, izmantosim šo iespēju, lai liecinātu par Kristu!

Ieeja brīva.

Nāc pats un ņem līdzi savus draugus!

Materiālu sagatavoja Artūrs Danenbaums.