2011. gada noslēdzošajā dievkalpojumā „Kristus Pasaulei” mācītājs izteica divus aicinājumus katram draudzes dalībniekam.
Pirmais aicinājums bija būt par svētību 2012. gadā vienam neglābtajam cilvēkam, un ievest to draudzē un mājas grupā. Uz šo aicinājumu varēja atsaukties katrs draudzes dalībnieks. Otrs aicinājums, kas izskanēja 31. decembra dievkalpojumā katram, kas vēlas būt par svētību daudziem, atvērt savu mājas grupiņu un kļūt par tās vadītāju, tā palīdzot cilvēkiem atrast un iepazīt Dievu. Šim nopietnajam aicinājumam atsaucās 30 cilvēki, kuri iznāca draudzes priekšā un vienojās kopīgā lūgšanā, lai Dievs dod drosmi, spēku un varēšanu atvest cilvēkus pie Dieva.

Mācītājs veica ļoti rūpīgu atlasi šo trīsdesmit cilvēku vidū. Katram cilvēkam, kurš bija pieteicies, vajadzēja aizpildīt anketu, kurā bija jautājumi par to, cik ilgu laiku velta attiecībām ar Dievu, vai gavē, vai spēj pastāstīt citiem par Dievu u.tml. Līdzīgu anketu par katru no cilvēkiem aizpildīja arī šī cilvēka mājas grupas vadītājs. Tādā veidā izvēle tika balstīta uz pašu cilvēku atbildēm un nevis uz personīgām simpātijām vai emocijām. Trīs galvenie pamatkritēriji, lai cilvēks varētu būt līderis, bija:

1. Personīgas attiecības ar Dievu;

2. Paklausība mājas grupas vadītājam;

3. Uzticamība mazajās lietās.

Protams, tāpat arī cilvēkam ir jāizprot draudzes mācība un vīzija, jābūt gatavam maksāt savu cenu. Ja kāds no šiem kritērijiem cilvēkam nepiemīt, tad viņš nav vēl gatavs atvērt savu mājas grupu. Atlases kārtībā no 30 cilvēkiem, kas pieteicās tika izvēlēti 11 kandidāti, kuri turpmāk apmeklēs divas mājas grupas – mācītāja vadīto jauno līderu grupu un savu iepriekšējo mājas grupu pie tā draudzes līdera, pie kura cilvēks ir gājis līdz šim.

Turpmāko gadu mācītājs ir apņēmies strādāt ar šiem cilvēkiem, attīstot līdera īpašības, kopīgi cīnoties ar rakstura trūkumiem un neizdarītām izvēlēm, kas neļauj iet uz priekšu un sasniegt nospraustos mērķus. Viņš mācīs, kā būt par efektīviem evaņģelizētājiem un labiem mājas grupu vadītājiem.

Lai varētu atvērt savu mājas grupu, viņiem būs pašiem jāatved cilvēki pie Dieva, jo mājas grupas sastāvā būs tikai un vienīgi šī cilvēka jaunatgrieztie kristieši. Iepriekšējās sestdienas dievkalpojumā mācītājs atklāja to cilvēku vārdus, kurus Dievs pamudina viņam ņemt jaunajā līderu grupā. Bet ar tiem, kas netika iekļauti, mācītājs ir apņēmies personīgi pārrunāt savas izvēles iemeslus.

Šo pirmdien jau notika pirmā sanāksme šai mājas grupai. Ar to arī apsveicam jaunos līderus un vēlam drosmi, izturību un apņēmību savas mājas grupas atvēršanā un evaņģelizācijas darbā!

Marija Graudiņa.