„Tas, ko es tagad sludināšu, ir īpašs vārds,” saka mācītājs Mārcis Jencītis draudzes
„Kristus Pasaulei” ikmēneša Līderu sapulcē pagājušajā pirmdienā. Bībeles rakstu vietas turpinās no iepriekšējās sestdienas dievkalpojumā sludinātā. „Es lasīju kādu rakstu vietu no Bībeles, pie kuras Dievs man lika atgriezties un to pārdomāt. Dievs to neteica man skaļā balsī, bet radīja manī iekšēju vēlēšanos atgriezties pie šīs rakstu vietas un to pārdomāt. Šī rakstu vieta man tā trāpīja, ka es joprojām esmu tās iespaidā. Kad Dievs tev kaut ko personīgi pasaka par tevi pašu caur Bībeli, tas saviļņo. Man Jēzus konkrēti pateica, ka Viņš ir mani aicinājis, ir mani ielicis šajā laikā un devis man savu vīziju. Ir Dieva vīzija un ir cilvēku redzējumi un izdomājumi. Lūk, auglības noslēpums- cilvēks, kurš ir pieņēmis lēmumu pieķerties un pieķeras pašam Dievam un tai vīzijai, ko Dievs atklāj!”

Dievam ir redzējums un ir griba! Auglīgie svētītie vīri un sievas- tie, kas izpilda Dieva uzdevumu un tie, kurus Dievs lieto un svētī, ir tikai tie, kas satver pašu Dievu un Viņa vīziju, Viņa prātu un Viņa gribu. Viņa, Dievs vīzija, nevis mana, baptistu, katoļu, luterāņu vai adventistu. Ne harizmātu, ne vasarsvētku, ne evaņģēlisko kristiešu draudzes vīzija, bet Dieva vīzija, Dieva prāts! Auglīgie, bet nepilnīgie cilvēki – tādi kā es un tu- tie, kas ir svētīti nevis tāpēc, ka ieņem kādu konkrētu amatu draudzē vai ir oficiāli ievēlēts par mācītājiem, bet gan tāpēc, ka ir pieķērušies dzīvajam Dievam un Viņa redzējumiem. Viņi nekad neapstājas! Viņi ir nepilnīgi, izdara kļūdas, cīnās ar savu raksturu un reizēm pat netiek galā, taču viņiem ir vīzija no Dieva nevis pašu izdomāts plāns viņu mājas grupiņai un dzīvei. Viņi zina, ka viņi ir aicināti, lai vairotos. Viņi zina savu vietu savā laikā un ir atklājuši Dieva plānu vairoties. Kā Dievs Ābrahāmam teica, ka viņš būs daudzu tautu tēvs. Tas ir Dieva plāns- glābt tevi un caur tevi glābt cilvēci tā, ka tu kļūsti par daudzu tēvu.

Ja tu esi satvēris šo Dieva vīziju un pazīsti Dievu, tad ir vienalga, cik dziļi tu kritīsi, kā tevi atstums un nicinās, vienalga, kāds būs tavs trūkums vai plikums. Vienalga, kas notiks tavā dzīvē, kā mācītājs tev „uzbrauks virsū”, kā tavs līderis tevi nesapratīs, vienalga, ka tavi vecāki tevi atstums, bet tu iesi un darīsi un tu vairosies! Un nav svarīgi, kāda ir tava sieva vai vīrs, cik nepareizi tu pagātnē esi apprecējies, ka esi iegāzies netiklībā jau draudzē būdams, nav svarīgi, ka esi izvēlējies nepareizo dzīves partneri! Ja šodien tu apzinies savas kļūdas, satver vīziju no Dieva un pazīsti Viņu personīgi, tu vairosies! Lai arī kādu spiedienu tevi izdarītu tavi vecāki, radi un draugi, tu vairosies!

Ja tu nevairojies, tad tev nav Dieva vīzija- tevi ir sava vīzija. Dieva vīri un Dieva sievas zina savu aicinājumu! Nekas viņus neapturēs! Lūk, kā var atšķirt, lūk, kur ir auglības noslēpums! Kāpēc Dievs nevar lietot izglītotus, ar teoloģiju piebāztus cilvēkus? Kāpēc Dievam ir jāņem nicināms narkomāns un plukata bez normālas izglītības, kas ir nepieklājīgs un sprediķos lieto šausmīgus vārdus? Tik daudz kristiešu mācību un skolu. Tad kāpēc tikai dažus reāli Dievs ņem un lieto? Kāpēc Viņš nevar ņemt normālu cilvēku ar normālu valodu, attieksmi un izglītību? Zini, kāpēc Dievam vajag narkomānu? Tāpēc, ka viņam nesagādā problēmas pieņemt Dievu tādu, kāds Viņš ir un Viņa vīziju tādu, kāda tā ir?

„Esmu piedzīvojis, ka tieku atstumts un nesaprasts. Pajautā citu draudžu cilvēkiem, ko viņi zina par mācītāju Mārci Jencīti? Viņi teiks, ka viņš ir maldu mācītājs, narkomāns, dzērājs un ir sacēlies pret visiem. Viņam nav izglītības un nekādas skolas viņš nav pabeidzis. Viņš ir izskrējis ārā no savas draudzes, kur Dievs viņu bija ielicis, un sacēlies pret vadītājiem. Kas tas par G12 un Inkaunteriem, ko viņš māca? Pajautā tikai! Pasargi Dievs no Jēncīša! Būs ļoti maz citu draudžu cilvēku un mācītāju, kas teiks, ka Mārcis Jencītis ir normāls. Lielākoties teiks, ka viņš ir krāpnieks un viltnieks, kas ir nojūdzies. Man ir vienalga, ko domā baznīcas! Man ir vīzija glābt nevis baznīcas, bet pazudušos! Mana vīzija nav kalpot baznīcām, bet pasaulei. Man Dievs ir dzīvs Dievs, kuru es pazīstu personīgi.”

Ja tev būs patiesa vīzija no Dieva, tu būsi auglīgs! Vienalga, kaut tu pakritīs, vienalga, kas notiks tavā dzīvē un kā tevi vajās. Vienalga, kā kristieši tevi nesapratīs un vienalga, kā valdība aizliegs tavus pasākumus, vienalga, kas notiks- tu vairosies un tu augļosies. Lūk, auglības noslēpums.

Un Efraima dēli bija Šūtelahs, tā dēls Bereds, tā dēls Tahats, tā dēls Ēlads, tā dēls Tahats, tā dēls Zabāds, tā dēls Šūtelahs, un Ēzers un Ēlads. Bet Gātas vīri, tās zemes iedzīvotāji, viņus nogalināja, tāpēc ka tie bija nākuši lejā laupīt viņu ganāmpulkus. Un viņu tēvs Efraims sēroja vairākas dienas, un viņa brāļi nāca viņu iepriecināt. Un viņš gāja pie savas sievas, un tā kļuva grūta un dzemdēja viņam dēlu, un viņš nosauca tā vārdu Berija, tāpēc ka nelaime bija nākusi pār viņa namu. Un viņa meita bija Šeera, viņa uzcēla Lejas un Kalna Bet-Horonu un Usen-Šeeru. Viņa, Berijas, dēls bija Refahs, tā dēls Rešefs, tā dēls Tēlahs, tā dēls Tahans; viņa dēls bija Laādans, tā dēls Amihuds, tā dēls Ēlišāma, tā dēls Nūns, tā dēls Jozua. 1.Laiku 7:20-27

Efraims bija Jāzepa dēls, Jāzeps bija Jēkaba, bet Jēkabs Īzaka un Īzaks Ābrahama. Ābrahams bija tas, kurš saņēma vīziju no Dieva. Viņš ir mūsu ticības tēvs. Efraims šo vīziju bija saņēmis no saviem tēviem. Visus Efraima dēlus nogalināja. Tev ir kāds nogalināts? Tev nav bijusi sajūta, ka viss ir zudis un nekam vairs nav jēgas? Kāda tā sajūta ir tad, kad tu savas paša kļūdas dēļ ciet? Tev ir grūti un šķiet, ka viss ir zudis. Citreiz tu esi rīkojies pareizi, bet cilvēki pret tevi izturas tā, ka tas vairs nav ciešams. Tu cīnies ar savu raksturu un nezini, vai maz ir vērts ticēt. Taču, ja tev ir vīzija no Dieva, tu celsies un vairosies! Tāds bija Efraims! Viņš sēroja vairākas dienas, taču pēc tam viņš gāja pie savas sievas, tā kļuva grūta un dzemdēja viņam dēlu. Efraima radu rakstos ir cilvēks vārdā Nūns un tā dēls ir Jozua, kas ieveda Izraēla tautu Apsolītajā zemē. Kad Efraims pazaudēja ģimeni, viņš nedaudz pasēroja, taču pēc tam gāja un taisīja jaunu ģimeni!

Dievs lieto pilnīgos un nepilnīgos- tos, kuri pazīst savu Dievu, ir pieķērušies Viņam un Viņa vīzijai- glābt pazudušos un veidot mācekļus tā, kā to darīja Jēzus. Tā ir Mateja lielā pavēle- ejiet un dariet par mācekļiem visas tautas, tās kristīdami Tēva, Dēla un Svētā Gara Vārdā. Ko tulkojumā no ebreju valodas nozīmē Efraims? Auglīgais! Efraima zeme un cilts- Jāzepa dēls Efraims kļūst par ciltstēvu vienai no Izraēla ciltīm un šī cilts dzīvoja vienā no auglīgākajām zemēm. Vēl šodien tā zeme ir ļoti, ļoti auglīga. Kuri ir auglīgie? Tie, kuriem ir īstais Dievs un īstā vīzija- glābt pazudušos un vairot mācekļus. Tie ir tie, kas ir pieņēmuši lēmumu darīt un dara. Kad ir ciešanas un trūkums, kad cilvēki atstāj, pieviļ un spļauj sejā, kad cilvēki, ko tu esi audzinājis un kam kalpojis, pagriež tev muguru, tu ej un dzemdē jaunus dēlus un meitas. Neviens tevi neapturēs! Tie, kuri apstājas, tiem nav bijusi vīzija un nav bijis Dievs. Nav iespējams apstāties, ja pazīsti dzīvo Dievu un ja tev ir Viņa uzdevums, aicinājums un tu zini savu vietu.

Efraims zināja savu aicinājumu. Bībelē vecākie dēli bija tie, kas mantoja visas vīzijas, redzējumus un mantojumu. To, ko tēvs bija iesācis, tālāk nodeva vecākajam dēlam. Dievs atklāja Ābrāhāmam vietu kopējā plānā, Viņš deva viņam vīziju. Ābrahāms paklausīja un gāja. Ābrahāmam piedzima Īzāks, kuram dēli bija Jēkabs un Ēzavs. Viņi bija dvīņi, taču Ēzavs bija vecākais, jo piedzima pirmais. Tēva vīziju un svētības pienācās saņemt Ēzavam. Kādu dienu Ēzavam gribējās ēst, bet Jēkabs vārīja lēcu virumu. Jēkabs piedāvāja Ēzavam atdot savu pirmdzimtību par šo lēcu virumu. Viņš domāja par mirkļa labumu, pārdodot savu svētību par zupas šķīvi. Šodien kristieši pārdod savu svētību un par mūžīgo dzīvību par zupas šķīvi un marinētu gurķu burku, par darbu, kur maksā kaut kādus 70 Ls mēnesī.

Kad tēvs gatavojās mirt, viņš savu svētību nodeva vecākajam dēlam. Ēzavs nenovērtēja to, ko Dievs un tēvs bija viņam uzticējis. Pēc nelielas viltības tēvs, akls būdams, uzlika rokas un visu svētību atdeva Jēkabam, kas no sava brāļa bija nopircis pirmdzimtību. Kad atnāca Ēzavs, svētības vairs nebija. Ne vecākos dēlus, ne gudros un zinošos Dievs lieto! Ne vienmēr tos, kam ir lielās konfesijas un kas ir visā pasaulē atzīti! Dievs lieto tos, kas Viņu pazīst un kam ir Viņa vīzija.

Kad Jēkabam pienāca laiks precēties, viņš izvēlējās Rāheli. Viņš par viņu nokalpoja vairākus gadus, taču viņu apkrāpa, kāzu dienā „iesmērējot” Rāheles māsu Lea. Tā Jēkabs beigās tika pie abām māsām. Lea sāka dzemdēt bērnus, bet Rāhelei tas neizdevās. Beigu beigās Rāhele dabūja dēlu un piedzima Jāzeps, kura vārds nozīmē vairošanās un auglība. Precīzi – „Lai Dievs vairo”. Kam piedzima- tai, kuru gribēja „iesmērēt” vai tai, kuru Jēkabs bija izvēlējies un kas bija pēc Dieva prāta?

Jāzepam tika nodota vīzija vairoties. Jēkaba vecākais dēls bija Rūbens, taču viņu tēvs nolādēja, jo viņš sagrēkoja ar tēva sievu. Jāzeps bija sapņotājs, kuru pārējie brāļi ienīda, jo viņš sapņoja un tēvs Jēkabu mīlēja vairāk. Brāļi pārdeva Jāzepu verdzībā Ēģiptē. Taču arī tur Jāzepam joprojām bija vīzija un viņa vārds joprojām bija „Lai Dievs vairo”. Ēģiptē Jāzeps nonāca cietumā, taču no turienes viņš izgāja un kļuva par Ēģiptes valdnieku. Tad, kad Jāzepa tēvam un brāļiem draudēja bads, viņš bija tas, kas viņus izglāba un atveda uz Ēģipti. Jāzeps ir glābējs. Visa ģimene bija Jāzepu atstūmusi, taču viņš viņus izglāba.

Jāzeps aprecēja Asnāti – Ēģiptes zemes bezdievīgā priestera, elku pielūdzēja meitu. Asnāte dzemdēja Jāzepam divus dēlus- Manasi un Efraimu, kura vārds atkal nozīmē „vairošanās”. Šie dēli piedzima no bezdievīgas sievas, taču Efraims saņēma Jēkaba svētību un vairojās.

Toreiz Israēls devās lejup ar saviem dižciltīgajiem; Tā Kunga tauta gāja kā varoņi Tā Kunga vadībā. No Efraima kalniem devās lejup tie, kuru pagātnes saknes sniedzas Amaleka laikos, viņiem sekoja Benjamīns ar saviem pulkiem; no Mahiras nonāca lejā pavēlnieki un no Zebulona tie, kas nes vadoņa zizli. Kāpēc tad tu, Rūben, vēl kavējies aplokos? Vai lai klausītos ganu stabuļu skaņas? Pie Rūbena strautiem bija jo svarīgi sirds lēmumi. Gileāds mierīgi palika viņpus Jordānas, bet Dans? Kāpēc tad tas kavējas pie saviem kuģiem? Ašers mīt mierīgi jūras malā un dzīvo tās līčos. Soģu 5:13;15-16

Kurš gāja pirmais? Efraims! Ne visi cīnījās, bet Efraims gāja. Efraimu neviens neapturēs. No Efraima cilts piedzima Jozua, kurš bija tas izlūks pie Apsolītās zemes, kas teica- mēs iesim un paņemsim šo zemi! Pārējiem nebija vīzijas no Dieva, viņiem bija sava mazā, aprobežotā vīzija, kas neļāva ieņemt Kanaāna zemi. Var tikai tas, kurš pazīst Dievu un kuram ir vīzija no Viņa- vairoties! Pieņem lēmumu pavadīt laiku ar Dievu katru dienu un lekt vīzijā! Vai Mozus bija vecākais dēls? Nē, Ārons bija vecāks par viņu. Kas audzināja Mozu? Faraona pagānu meitene nevis kristīgi vecāki. Kāda starpība, kas tevi ir audzinājis! Ja tev ir vīzija un Dievs, tu vairosies! Lūk, auglības noslēpums.

Kad Jāzepam bija 110 gadi, viņš saviem brāļiem teica- tad, kad viss Izraēls izies no Ēģiptes, paņemiet manus kaulus līdzi uz Apsolīto zemi. No kurienes Jāzeps zināja, ka pēc vairākiem simtiem gadu Izraēla tauta būs savairojusies, faraons viņus apspiedīs, nāks Mozus un viņi iezies uz Apsolīto zemi? Kā Jāzeps zināja? Viņš zināja savu aicinājumu un savu vietu Dieva valstībā, viņš pazina savu Dievu.

Kā Jāzeps svētīja Efraimu un Manasi? Manase bija vecākais dēls. Kad Jāzeps veda savus dēlus pie Jēkaba, lai viņš viņus svētītu, viņš nolika Manasi pa labo roku un Efraimu pa kreiso ar domu, ka Manase saņems svētību, bet Efraimam būs jāpakļaujas vecākajam brālim. Ko izdarīja viņa tēvs Jēkabs? Viņš sakrustoja rokas, uzliekot labo roku uz Efraima, bet kreiso uz Manases. Tēvs zināja, kuram ir vīzija, kurš pazīst Dievu un kurš ies līdz galam. Tas nebija vecākais dēls, bet tas bija izredzētais, kas bija pieņēmis lēmumu- šis ir mans Dievs un šī ir mana vīzija.

Tiem, kas pazīst Dievu, ir Viņa vīzija. Dievs no vīzijas nav šķirams- Viņš nāk kopā ar savu uzdevumu. Ja tev ir Dievs, tu veido mācekļus. Lūk, auglības noslēpums. Tu maksā savu cenu! Vai Dāvids bija vecākais dēls? Kurus Dievs lieto- tos, kas ir vadītāji un ir mācītāja komandā? Nē, tos, kas ir pieķērušies vīzijai. Nepietiek zināt visu teorētiski- vīzijai ir jānododas. Maksā savu cenu un dari!

Bet Šimejam bija sešpadsmit dēli un sešas meitas, bet viņa brāļiem nebija tik daudz dēlu, un viņu dzimtas nepieauga tādā skaitā kā Jūdas. 1.Laiku 4:27

No kā ir atkarīga vairošanās? No dēliem un meitām, kas pazīst Dievu un kam ir Viņa vīzija. Ja tu esi pieņēmis lēmumu vairoties, tad neviens tevi neapturēs! Mūsu draudze nav vislabākā un perfektākā, taču mums ir vīzija no Dieva- veidot mācekļus. Tu vari mainīt draudzes, taču nekas nepaliks labāk, kamēr tu neizmainīsies un nepieņemsi lēmumu veidot mācekļus. Neviens, kas pazīst Dievu un kam ir vīzija, neiet prom no savas ģimenes- no savas draudzes. Dievs tevi ir izredzējis! Dievs, dod, ka mēs maksājam cenu par savu Dievu un Viņa vīziju!

Svētrunas iztirzājumu sagatavoja Laura Zeniņa.