Plānotie evaņģelizācijas pasākumi Latvijas pilsētās tuvojās noslēgumam. 13. jūnija rītā draudzes dalībnieki gatavojās,
lai dotos uz Balviem, kur tika rīkots dziedināšanas dievkalpojums.
Plānotie evaņģelizācijas pasākumi Latvijas pilsētās tuvojās noslēgumam. 13. jūnija rītā draudzes dalībnieki gatavojās,

Balvi, tāpat kā Saldus, atšķīrās no citām pilsētām, jo šeit draudzes „Kristus Pasaulei” mājas grupiņas notiek jau diezgan sen. To mērķis ir pulcēt kopā cilvēkus, kuri ir apņēmušies no visas sirds meklēt Dievu un vēlas mainīt savu dzīvi saskaņā ar Bībeles principiem. Ar laiku apmeklētāju skaits ir pieaudzis un tika atvērta otra mājas grupa. Tādēļ, sākot ar 2014. gada janvāri, Balvos tiek rīkoti arī dievkalpojumi, kas sniedz lielisku iespēju mājas grupu dalībniekiem sanākt kopā, klausīties Dieva vārdu un satikt vienam otru klātienē.

Uz 13. jūnija rīkoto dievkalpojumu bija aicināti visi Balvu pilsētas iedzīvotāji, gan patstāvīgie dalībnieki, gan viņu paziņas un draugi. Kopā uz šo pasākumu ieradās 55 cilvēki. Dievkalpojumā īpašu Svētā Gara klātbūtni ļāva baudīt slavēšana. Savukārt mācītājs sprediķī runāja par ticību, kas palīdz iegūt visus Dieva apsolījumus. Klausoties svētrunu, cilvēki pārdomāja savu dzīvi un labprāt atsaucās aicinājumam pieņemt Jēzu Kristu par savu Glābēju. Lai šīs lēmums tiktu nostiprināts, vadītāja Inga Bukša aicināja ikvienu nākamajā dienā pievienoties patstāvīgajiem mājas grupas dalībniekiem.

Šajās sapulcēs ikviens cilvēks var saņemt padomu savai situācijai saskaņā ar Dieva gribu, mācīties Bībeles skolā, kas ļauj iegūt jaunas atziņas par Dieva vārdu un aizlūgšanas par vajadzībām. Konkrētu norises vietu un laiku var noskaidrot, zvanot Ingai Bukšai uz tālruņa numuru 26786266.

Fotoreportāžu no dievkalpojuma Balvos var aplūkot šeit:

http://www.draugiem.lv/kristuspasaulei/gallery/index#/kristuspasaulei/gallery/?pid=394594932

Nākamo piektdien draudzes kalpotāji dosies uz Alūksni, kur Pašvaldības administratīvajās telpās, Dārza ielā 11 norisināsies draudzes „Kristus Pasaulei” rīkotais dziedināšanas dievkalpojums.

Sīkāka informācija pa tālruni 29335196, vai mājas lapā www.kristuspasaulei.lv

Ikviens būs mīļi gaidīts!

Līga Paņina