Aizvadītā draudzes “Kristus Pasaulei” dievkalpojuma ietvaros notika Bībeles – līderu skolas izlaidums.
Diplomus saņēma 99 skolas absolventi un lielākai daļai vērtējums bija 
teicami.

 

Bībeles – līderu skolā apmācības notika katru pirmdienas vakaru no septembra līdz martam un to vadīja draudzes mācītājs Mārcis Jencītis. Apmeklējot skolu, bija iespējams noklausīties tēmas, par kurām ir svarīgi zināt ikvienam ticīgam cilvēkam, kā piemēram, Grēkā krišana, Kristus upuris, Kas ir draudze, Kā lūgt Dievu, Kā jālasa Bībele u.c. Visas tēmas tika gatavotas, pamatojoties uz Dieva vārdu, kas nebija tikai teorija,  bet arī praktiski padomi, kas ienesa pārmaiņas ikviena skolas dalībnieka dzīvē. Caur šo skolu mēs labāk iepazinām Dievu, pieaugām Viņā un tas palīdzēja mums nobriest kā personībām, veiksmīgi turpināt iet uz nosparaustiem mērķiem un iedrošināja nospraust vēl lielākus mērķus savā dzīvē un kalpošanā.

 

Absolventi saka lielu paldies mācītājam par ieguldīto laiku, milzīgo darbu, mīlestību un nodošanos, gatavojot un vadot šo skolu.

 

Dace Daubere