Svētrunas tēma – “Bībeles pamati šodienas un nākotnes notikumu analīzei”.
Cilvēkus interesē nākotne. Lai mēs kā draudze un tu kā indivīds un personība pieņemtu pareizus lēmumus dažādos jautājumos attiecībā pret Dievu, citiem cilvēkiem, sevi un sabiedrību kopumā, ir jāizprot situācija šobrīd. Ir jāsaprot tagadne, šobrīd notiekošais. Ja mēs to neizprotam, tad nespējam pieņemt pareizus lēmumus, pareizi virzīties uz priekšu un gūt panākumus. Dieva vārds atklāj, ka mēs nevaram perfekti zināt nākotni, tomēr mēs varam ieskatīties tajā un prognozēt nākotni, un tāpēc šodien spējam pieņemt sakarīgākus lēmumus. Kā piemēru var minēt kara izlūkošanu. Kāpēc tā ir nepieciešama? Kāpēc mūsdienās ir tik daudz filmu par spiegošanu? Kāpēc dažādās pasaules malās un dažādās sfērās ir speciālie izlūkošanas dienesti? Tie ir cilvēki, kuri paredz, izpēta un analizē notiekošo, līdz ar to viņiem ir papildu trumpis, papildu ierocis. Tam, kurš informācijas ziņā ir priekšā, faktiski pieder uzvara. Šāds cilvēks spēj rīkoties pareizāk. Tas, kurš spēj izlūkot pretinieka spēkus, tas arī spēj viņu pārsteigt un uzvarēt. Tas nozīmē analizēt gan nākotnes, gan šodienas notikumus, analizēt arī tādas lietas, kas daudziem ir apslēptas. Es šodien nedošu konkrētus nākotnes pareģojumus, jo neesmu pareģis. Es vēlos mācīt tevi pravietot. Es nerunāju par Svētā Gara dāvanu, vienkāršu celšanu, kad runā celšanas vārdus. Es runāju par garīgu Bībeles analīzi, caur kuru tu pats spēj pareģot, noteikt un analizēt. Es vēlos, lai tu esi gudrs, svaidīts, garīgs un spēj izvērtēt gan šodienu, gan nākotni, un spēj ne tikai pastāvēt, bet arī veiksmīgi virzīties uz priekšu visās tajās sfērās, kuras esi uzsācis.

Būs trīs lieli punkti šajā svētrunā. Tās būs trīs lietas, kas nepieciešamas, lai tu spētu korekti analizēt. Šodien lielu popularitāti ir guvuši dažādi raidījumi par politikas analīzi “pie apaļā galda”, dažādi blogeri, kas skaidro notikumus. Tā visa ir analīze. Analīze pati par sevi ir ļoti svarīga. Šajos laikos, kad masu mediji ir radījuši vakuumu, piedāvājot tikai vienvirziena informāciju, cilvēki ir kāri meklēt papildu avotus, kur gūt informāciju. Ir dažādi blogeri, aculiecinieki un pat profesori, kas YouTubeFacebook vai citur publicē patiesu informāciju, un viņu profili tiek bloķēti vai dzēsti. Viņi pārceļas uz citiem kanāliem, atkal runā, un cilvēki viņus uzmeklē un klausās, jo ir nepieciešama alternatīva informācija, lai salīdzinātu informāciju un izdarītu secinājumus. Kāpēc viņi to meklē? Tāpēc, ka tas ir ārkātīgi svarīgi – IZPRAST, lai spētu pareizi rīkoties. Ja mēs atrodamies dezinformācijas varā un neizprotam notikumus, tad nespējam pareizi rīkoties. Ja tu neizprastu šodienas notikumus, tad, iespējams, šodien būtu iebarikādējies mājās vai badā kaut kur nomiris. Tu būtu kā mucā audzis un pa spundi barots. Tu, iespējams, sēdētu ieslēdzies lauku mājā, kur tev kāds reizi nedēļā pievestu pārtiku un padotu to pa durvju apakšu. Pēc tam katru produktu tu tīrītu ar dezinfekcijas līdzekli, bērnus un radus sev tuvumā nelaistu. Bet tu šodien esi brīvs! Tu apzinies, kas notiek. No vienas puses tu saproti, ka ir globāla problēma, un tas biedē. Bet no otras puses tu saproti visu, kas notiek, un zini, kā rīkoties. Patiesība dara brīvu, bet dezinformācija sasaista. Kas ir pasaules uzvarētājs? Tikai tas, kas tic, ka Jēzus ir Dieva Dēls. “Jebšu tūkstoši krīt tev blakus un desmit tūkstoši tev pa labo roku, taču tevi tas neskars.” Kam tu tici? Es ticu Dieva vārdam. Tas viss ir saistīts ar zināšanām. Savā ziņā tas garīgo noskaņojumu var padarīt smagāku, bet tas palīdz pareizi rīkoties un pieveikt pretinieku. Kam ir vairāk informācijas, tas var uzvarēt. Kam ir mazāk informācijas, tas nespēs pareizi rīkoties un zaudēs. Arī sportā uzvar gudrākais, nevis spēcīgākais. Augstākā līmeņa sportistiem parametri parasti ir līdzīgi, un uzvar tas, kurš pareizāk trenējas, kuram ir vairāk gudrības, kurš vairāk analizē, domā un kuram ir gudrāki padomdevēji. Tāpēc šodien es vēlos tev iemācīt analizēt šodienas notikumus un arī nākotni. Lai to iemācītos, ir jāzina Bībeles pamati.

1. Bībeles pamati;

2. Vēsture;

3. Informācija no dažādiem avotiem.

Lai tu spētu analizēt, tev ne tikai ir jāpārzina Bībele, bet arī vēsture. Vai pietiek tikai ar Latvijas vēsturi, lai prognozētu Latvijas nākotni? Nepietiek. Ir nepieciešams zināt pasaules vai, kā minimums, Eiropas vēsturi. Lai tu saprastu, kas notiks ar Latviju, tev ir jāizprot, kas notiek pasaulē, jo pasaules procesi neizbēgami ietekmē katru valsti, jo īpaši tādu mazu valsti kā Latvija. Lai analizētu, visi šie trīs aspekti ir jāsavieno. Par pamatu tu ņem Bībeli, skatoties visu no Dieva skatpunkta. Tad tu saproti, kā cilvēki rīkojas kādās situācijās un kāda ir Dieva reakcija uz valstīm un cilvēkiem individuāli. Tu redzi, kādas būs neizbēgamas sekas. Pēc tam seko vēsture un informācija, kas ir jāņem no dažādiem ziņu avotiem, nevis tikai no “Panorāmas”. Es varu aprakstīt cilvēku, kas skatās tikai “Panorāmu”. Braucot mašīnā, piemēram, pa Brīvības ielu, pavēro vecos cilvēkus sabiedriskā transporta pieturās. Tie ir “Panorāmas cilvēki”, kuri stāv ar netīrām maskām uz sejas. Es satiku kādu cilvēku veikalā, kurš apjūsmoja mani par to, ka es tā spēju ienākt veikalā. Kad cilvēks runā zem maskas, tu nereti nevari saprast, ko viņš saka. Man šķita, ka viņš man aizrāda. Es atbildēju: “Tu paskaties pats uz savu masku.” Viņam maska bija dzeltena, netīra. Un tieši tā izskatās ļoti daudz cilvēku. Pensionāriem nav tik daudz naudas, lai mainītu masku piecas reizes dienā. Pretējā gadījumā tu vairs neievēro noteikumus.

Salīdzini dažādu informāciju, nevis klausies tikai to, ko izziņo vietējie informācijas kanāli. Klausies informāciju dažādās valodās un salīdzini. Mums ir internets, nelieto tikai Google, ir arī citas meklētājprogrammas, piemēram, Swisscows – pilnīgi droša programma. Tāpat ir arī alternatīva Messenger programmai, kurā tu pilnīgi droši vari anonīmi sazināties. Tur nekas nesaglabājas un neaiziet ārpus tā, ko tu pats dari. To ir izstrādājuši speciālisti no Šveices, kuri ir lojāli Dievam, cilvēkiem, kuriem vēl ir svarīgas normālas morālās vērtības. Ir dažādas iespējas, dažādas vietas, kur informāciju meklēt un nodot. Skaties, ko tu pats redzi ar savām acīm. Man kā mācītājam nemaz nevajag “Panorāmu” vai kādus citus medijus. Man pietiek ar to, ka mums draudzē ir simtiem cilvēku, un ap šiem cilvēkiem ir vēl simtiem cilvēku, visdažādāko profesiju pārstāvji. Piemēram, jautājums par koronavīrusu. Kad pagājušā gada martā sākās pandēmija, ko mācītājs teica no kanceles? Vai mācītājs ticēja visam tam, ko saka? Vai tu kaut kur sev apkārt un uz ielām redzi līķu kalnus? Nē. Kur ir problēma? Problēma ir informācijā. Ja tu tici līķu kalniem, tu ne tur esi smēlies informāciju. Es līdz šim brīdim nezinu nevienu mirušo no kovida. Mums apkārt ir simtiem pazīstamu cilvēku. Es nezinu nevienu smagi slimo. Jā, es zinu cilvēkus, kuri ir izlimojuši šo vīrusu, bet man nav uzticība testiem. Es nezinu, vai tiešām cilvēkiem ir bijis kovids vai plaušu karsonis. Es nezinu! Ja cilvēkam tests tiešām ir bijis pozitīvs, es to pieņemu kā patiesību – lai ir. Es nezinu nevienu smagu gadījumu. Vienkārši nav! Es vienu reizi vairāku gadu laikā paskatos “Panorāmu” vai ieeju Tvnetā vai Delfos un redzu, ka tur runā ko citu. Salīdzini informāciju! Pirmais punkts ir Bībele, otrais punkts ir vēsture un trešais – informācija no medijiem, informācija no cilvēkiem un tas, ko tu pats redzi. Visa šī informācija KOPĀ ir jāanalizē, lai noteiktu, kas notiek, un tu spētu pareizi rīkoties.

[..] Bet vai Cilvēka Dēls, kad Tas nāks, atradīs ticību virs zemes? (Lūkas evaņģēlijs 18:8 )

Kādā citā vietā Bībele saka, ka Dievs no debesīm skatās un meklē, vai ir kāds gudrs, kurš meklē Dievu. Mēs sākam iztirzāt pirmo punktu: Bībeles pamati. TICĪBA ir ļoti būtiska šajā Bībeles mācībā. Kas ir ticība? Faktiski, tas ir sinonīms vārdam ‘paklausība’. Tu vienkārši paklausi Dievam. Bet ne tikai. ‘Ticībai’ ir plašāks jēdziens, jo ticība saistās arī ar apliecinājumu, cerību uz vēlamo, gaidāmo.

Jo ticība ir stipra paļaušanās uz to, kas cerams, pārliecība par neredzamām lietām. (Vēstule ebrejiem 11:1)

Ticība ir tā, kas tic neredzamām lietām – ka iesākumā bija vārds, un vārds tapa miesa. Bībeles pamatos pats svarīgākais ir tas, ka visam, ko mēs fiziskā plāksnē redzam, vispirms ir garīgs sākums jeb garīgs pamats. Ir neredzama pasaule, un no neredzamās pasaules uz fizisko tiek izvilkts tas, kam mēs ticam. Dievs teica, un tapa. Vai tu esi apliecinājis, ka ar Jēzus brūcēm esi dziedināts, un kādu dienu pamanījis, ka simptomi ir prom un tu esi dziedināts? Vispirms ir garīgais. Un garīgā pasaulē var iejaukties ar redzējumu, vīziju, lūgšanām, konkrētām darbībām, un tad tas kļūst par realitāti. “Iesākumā bija Vārds, un Vārds tapa miesa. Iesākumā zeme bija neiztaisīta un tukša, un Dieva Gars lidinājās pār ūdeņiem.” Tika likts garīgs pamats, apliecinājums, tika izteikts vārds, un tapa. Tāpēc, kad mēs skatāmies uz procesiem sabiedrībā, valstī vai savā dzīvē, ir svarīgi apzināties, ka tam visam ir garīgs sākums, un tas ir meklējams jau pasaules radīšanas stāstā un pirmajos cilvēkos, Ādamā un Ievā. Dievs ielika Ēdenes dārzā divus cilvēkus, un viņi dzīvoja ideālos apstākļos. Viņi bija nemirstīgi, mūžīgi un perfekti. Dievs viņus radīja pēc Savas līdzības. Bet bija kāds eņģelis, ko sauc par Dieva pretinieku jeb sātanu (tulkojumā nozīmē ‘pretinieks’). Šis kritušais eņģelis kārdināja Ievu, kura ņēma no aizliegtā augļa. Ieva mēģināja pati noteikt to, kas labs un ļauns. Visam tam, ko mēs redzam šeit, ir garīgs sākums – Ievas kārdinājums. Tā bija Ievas elementāra nepaklausība, turklāt viņa deva arī savam vīram. Viņš arī ņēma no aizliegtā augļa, un viņi tika izdzīti no Ēdenes dārza. Dievs bija apsolījis: “Ja jūs ņemsiet no aizliegtā, no ļauna un laba atzīšanas koka, tad jūs mirdami mirsiet.” Viņi pazaudēja savu mūžīgo dzīvību, sievietes kā sekas ieguva sāpes dzemdējot un vīrieši – smagu darbu. Šodien tas ir vērojams arī otrādāk, viss ir sajucis. Un viss sākās ar nelielu, elementāru nepaklausību, kad cilvēks izgāja no garīgās apsardzības, no Dieva svētību zonas, kurā Dievs var sargāt. Lūk, tas bija garīgs sākums. Un mēs zinām, ka no pirmajiem cilvēkiem mēs no paaudzes paaudzē ģenētiski mantojam šo grēcīgo informāciju.

Grēks bija arī Ādama un Ievas dēlam Kainam. Viņiem bija divi dēli – Ābels un Kains. Ābels bija tas cilvēks, kurā Dievs redzēja, ka viņš meklē Dievu. Kad Ābels upurēja Dievam, tas Viņam bija patīkami. Kad Kains upurēja, Dievam tas nebija patīkami. Faktiski jau ar pirmajiem cilvēkiem sākās visu cilvēku dalījums trīs daļās. Vieni bija tie, kas atklāti nostājās pret Dievu, otri bija tie, kas piesauca Dievu un ticēja Viņam, un trešie bija tie, kas bija pa vidu – kas šad tad pieslējās vienai vai otrai pusei, tāda pelēkā zona, elektorāts. Kā strīdīgie štati Amerikā, kuros izšķīrās prezidenta vēlēšanu rezultāts. Lai gan šodien Amerikā lietas neizšķir vēlēšanas, bet gan nauda un tas, kurš veiklāk prot krāpt. Kains nogalināja savu brāli Ābelu. Es runāju par Bībeles pamatiem, lai tu spētu saprast šodienas notikumus. Kains nogalināja Ābelu, un par to tika izdzīts. Dievs aizliedza Kainu nogalināt, kaut gan viņš to bija pelnījis. Bībelē ir rakstīts, ka Kains izsūtījumā uzcēla sev pilsētu. Bet Ādams un Ieva dzemdēja vēl vienu dēlu Kaina vietā, kuru sauca Sets. Par Setu ir konkrēti rakstīts, ka viņš piesauca To Kungu. Kains nepiesauca To Kungu. Un jau pašā sākotnējā cilvēka populācijas procesā ir redzams, ka cilvēki ir sadalījušies divās lielās daļās, precīzāk trijās: gaisma, tumsa un krēsla. Arī Jēzus saka: “Labāk tu būtu auksts vai karsts nekā remdens.” Remdenajiem viss ir “labi“, viņi pat normāli nespēj atgriezties pie Dieva. Tā ir sabiedrības daļa, par kuru prātiem visur notiek cīņa. Draudze sludina patiesību. Cik mēs spējam aizsniegt, tik spējam.

Ir cilvēki, kuri ir pieslējušies draudzes principiem un kuriem desmit baušļi ir vienīgais pareizais modelis. Otri ir atklāti sātanisti, kuri šobrīd caur medijiem, dažādiem likumiem un izglītības sistēmu uzspiež savu informāciju. Viņi cīnās par vidējo cilvēku grupu. Tas viss ir bijis jau no pasaules iesākuma. Ir gaisma, tumsa un krēsla. Ir Dieva cilvēki, ir sātanisti, un ir tie cilvēki, kuri pieslejas vienai vai otrai pusei. Tālāk Bībelē ir rakstīts par Setu. Kad tu Bībelē lasi radurakstus, droši vien tev tie šķiet neinteresanti, taču reizēm tajos var atrast ļoti labas lietas, piemēram, par Setu. Ir rakstīts, ka Seta rados ir cilvēks vārdā Ēnohs. Par Ēnohu ir rakstīts, ka viņš piesauca To Kungu, un tad viņš pēkšņi vairs nebija, jo Dievs viņu paņēma pie Sevis. Seta pēcteči ir tā cilvēku grupa virs zemes, kuru var nosaukt par draudzi, un draudzei lojāli cilvēki jeb tie, kas varbūt no sirds netic Dievam, bet nav arī Dieva pretinieki un atzīst Dieva principus. Šodienas Amerikas politikā ir divas valdības, kas ļoti labi ataino Bībeles principus. Ir demokrāti un republikāņi. Mēs ļoti labi zinām, kādus principus pārstāv republikāņi arī tad, ja viņi nav kristieši un nav pieķērušies Dievam no visas savas sirds, dvēseles, prāta un spēka. Kādas vērtības pārstāvēja Tramps? Viņš izstājās no Pasaules Veselības Organizācijas. Tagad ir Baidens un simts dienu masku režīms, un Amerika ir atpakaļ Veselības organizācijā, kas nozīmē visus ierobežojumus. Visu, ko Tramps ir panācis, Baidens anulē. Visu, ko Tramps ir ieviesis, Baidens svītro ārā. Tramps uzcēla sienu starp Meksiku un Ameriku, lai mazinātu migrāciju un narkotiku satiksmi, bet Baidens to atcēla vienā dienā. Un tā var saukt un saukt. Ir ļoti labi redzams, ko pārstāv demokrātija, un ko republikāņi. Kaina tauta ir demokrāti, un Seta tauta ir republikāņi. Demokrātu pamatā ir sātanisti.

Kas panāca to, ka Ieva baudīja no aizliegtā augļa? Sātans čūskas izskatā. Kad Ieva paklausīja čūskai, viņa paklausīja sātanam. Ejot cauri Vecajai Derībai, vienmēr ir ķēniņi, kuri ir pieķērušies Dievam, un ir sātanisti, kas pielūdz elkus – Aštartes un Baālus. Draudze un jaunpiedzimuši cilvēki ir pats gaismas centrs. Un pēc tam ir viss, kas ir ap draudzi. Pat tāda profesija kā medmāsas nāk no kristīgas draudzes. Viss, kas ir labs, nāk no draudzes, viss, kas ir labs, nāk no Dieva, tikai velns to mīl sagrozīt. Viņš gaismas eņģeļa izskatā nāk, sagroza un visu pieķēza. Draudze ir gaismas centrā. Taču vienlaikus pastāv arī reāli kulti, reālas organizācijas, reāli sātana pielūdzēji. Un tad seko tie cilvēki, kuri vienkārši atbalsta sātanistu vērtības. Piemēram, bija video, ka Austrālijā bērns bērnībā nomainīja dzimumu, nogrieza krūtis, un būdams jau pusaudzis domāja: “Kā pieaugušie varēja to pieļaut? Es negribu būt zēns, es esmu meitene,” bet krūtis jau vairs nav. Tagad par to notiek tiesas darbi. Ja pieņems likumu, ka bērns pats var izvēlēties savu dzimumu un vecāki nedrīkst to ietekmēt, jo citādāk būs sods, no kurienes nāks šis likums? Ir ļoti skaidri redzams, no kurienes nāk šādi likumi un šādi cilvēki. Tie ir sātanisti. Pelēkā masa jeb tie, kas vienkārši piekrītam tam, uzreiz nenozīmē, ka viņi ir sātanisti un pielūdz sātanu, bet viņi pieņem viņa principus. Viņiem to piedāvā caur zinātni un izglītību. Tāpēc virs zemes notiek nepārtraukta cīņa starp labo un ļauno, nepārtraukta cīņa starp draudzi un sātanistiem, un tās vidū ir cilvēki, kuri pieslejas te vienai pusei, te otrai pusei. Un atceries, ka ne tikai attiecīgo cilvēku skaits tautā, bet arī attiecīgo cilvēku skaits valdībā ietekmē un nosaka to, kādā virzienā dosies valsts, kāda cilvēku grupa vai konkrēti viens cilvēks. Mēs zinām, kā Dievs skatās uz šādām lietām un zinām par sekām, tāpēc vērojot to, kas šodien ir pie varas Latvijā, un arī globāli, kas ir pie varas citās valstīs, cik stipras ir draudzes, cik stipri ir konservatīvie un tā tālāk, mēs varam prognozēt, uz kurieni virzās valsts. Ļoti vienkārša analīze, draugi. Kains un Ābels pārstāv divas cilvēku grupas. Kains pārstāv liberāļus, sātanistus un visus tos cilvēkus, kas vienkārši pieņem viņu vērtības. Pat Lady Gaga, kura dziedāja Baidena inaugurācijas ceremonijā, – ir pieejami video, kuros viņa ir narkotiku reibumā. Šāds cilvēks dziedāja prezidenta inaugurācijas ceremonijā.

Tu esi pamanījis, ko propagandē Lady Gaga, ko propagandē Madonna un daudzi citi mākslinieki? Viņi patiešām ir mākslinieki, un viņu mākslu var vērtēt, bet ideja, ko viņi nes un atbalsta, nāk taisnā ceļā no elles. Man mājās ir ieraksts, kurā Madonna savā koncertā imitē Vecās Derības ebreju templi, un šajā templī sēž dēmoni, kurus attēlo dejotāji, kuri prot savu ķermeni izlocīt nedabiskās, pretīgās pozās. Tādi “eņģeļi” bija tajā templī, tā bija Dieva zaimošana. Mensons, kurš dzied par haosu, un citi – nav grūti saprast, kam viņi pieder. Un, ja šādi cilvēki ir pie varas, nav grūti saprast, kur virzīsies valsts, jo Vecajā Derībā Izraēla tauta tika vai nu Dieva svētīta, vai nu nolādēta. Tas notika nepārtraukti, vai nu bija svētība, vai nu bija kārtējais karš, slimības, nabadzība un posts. No kā tas bija atkarīgs? Pirmkārt, no draudzes, cik tā ir stipra, un otrkārt, no ķēniņa, kas ir pie varas. Ķēniņš Ahabs nāca pie varas un apprecēja Jezebeli, kas bija Baāla un Aštartes pielūdzēja, un viņš ieviesa šo elku reliģiju visā valstī. Viņi iznīcināja visus mācītājus. Tur tā ir rakstīts, viņi nokāva Dieva priesterus, praviešus. Atlikums slēpās alās un mežos, un viens no tiem bija Elija. Ja ir stipra draudze, ja ir Seta piekritēji, gaismas eņģeļu ir daudz, tad tautai klājas labi. Ja ķēniņš un valdība ir bezdievji un ar viltotām vēlēšanām un dažādu manipulāciju palīdzību iegūst varu, tad neliela cilvēku grupa var diktēt savus noteikumus visiem gaismas cilvēkiem. Tāpēc, ir ļoti svarīgi, kas ir pie varas, un ir svarīgi, cik stipras ir draudzes. Ja draudze ir vāja, tad nav ko gaidīt arī dievbijīgus ķēniņus, bet, ja draudze ir stipra, tad draudzei ir jārūpējas par dievbijīgiem ķēniņiem un dievbijīgu valdību. Ja draudze to neizdarīs, citi tās vietā to nedarīs, un agri vai vēlu draudzei būs jāiet pagrīdē, jo visus bērnus skolā audzinās ateisma garā. Viņus skolā audzinās, kā izvēlēties dzimumu, un tev nebūs tiesības iebilst. Par Satversmes grozījumiem, lai varētu nostiprināt ģimenes vērtības un ģimenes jēdzienu, tika pateikts, ka tētis un mamma ir jēdziens no PSRS laikiem. To pasaka vairākumam. Vairākumam! Mēs esam vairākums šajā jautājumā. Tas, ko es stāstu, ir Bībeles pamats šodienas notikumu analīzei, – lai tu saprastu, kas būs rītdien, tev ir jāsaprot, kas notiek šodien. Lai tu saprastu, ka ir būtiski, kas ir pie varas un cik stipras ir draudzes, un cik daudz ir to cilvēku, kuri atbalsta kristīgās vērtības. Tev pat nav obligāti jāsaka ‘kristīgās vērtības’, bet konservatīvās vērtības. Ir konservatīvie un liberāļi. Ja liberāļi ņem pārsvaru, tad tu zini, kas būs valstī – narkomānija, pedofilija un tamlīdzīgi.

Kā jūs zināt, pirms Amerikas vēlēšanām es teicu: “Ja Tramps nebūs prezidents, tad ir beigas.” Es tā teicu, un tur neko nevar izdarīt. Tramps nav prezidents, lai kā arī cilvēki cer. Kad vēl nebija rezultātu, man rakstīja vēstules: “Tu pārsteidzies, mācītāj, tur vēl būs tas, tur vēl būs šitas, Tramps visu speciāli dara.” Man viss bija skaidrs tajā brīdī, kad elektoru kolēģija nobalsoja pret Trampu. Kādas prognozes ir Latvijai? Kāds komentāros bija ierakstījia: “Atkal viss tikai negatīvi, viss tikai slikti.” Bet kas tad ir labs? Mums ir jārunā par šīm lietām, lai saprastu un risinātu. Kas šodien vēl ir labs? Mēs paši esam labi, vai ne? Mums viss ir, mēs saglabājam savu cilvēcību, mēs cīnāmies, mums ir ko darīt. Tas, kas notiek ar cilvēkiem apkārt, ir šausmas, piemēram, koncentrācijas nometnes. Vācijā un citās valstīs veido koncentrācijas nometnes, un tas jau vairs nav noslēpums. Kam? Režīma pretiniekiem. Visam šim pasākumam nav nekāda saistība ar slimību. Patiesībā tam ir saistība ar totalitārismu, ar nelielu liberāļu jeb sātanistu grupu, kas uzurpē varu pasaulē, nopērk valdības, nopērk medijus. Tie ir prātā jukuši cilvēki, kuri grib samazināt cilvēku skaitu virs zemes. Es domāju, ka Latvijā viņiem nav ko darīt, te tāpat viss dabiski samazinās. Viņi varēja mūs likt mierā, jo mums nav problēmu ar cilvēku skaita samazināšanu. Pēc pēdējās statistikas datiem mums ir antirekords dzimstībā. Es neatceros tādu periodu, iespējams, tas ir simts gados zemākais dzimstības līmenis, kāpēc tad mums vēl vajag totalitārismu? Mūs nevajag samazināt, mēs jau tāpat esam samazināti, izsūtīti, izvesti, nošauti un iznīcināti. Tagad vēl grib mūs padarīt bez dzimuma. Meitenēm šobrīd nevajag ne manikīru, ne frizieri, ne zeķbikses, neko vairs nevajag. Un to dara neliela cilvēku grupa. Bet viņiem ir ierocis, viņiem ir slimība, ar kuru viņi iebaida tā, ka cilvēki paši skrien savos būrīšos. Ziniet, ja godīgi, es varu prognozēt, bet tā tiešām ir tikai prognoze: vienīgais, kas mūsu valdībai ir atlicis, ir stipri, stipri turēties pie slimības statistikas, stipri, stipri daudz veikt testus, no kuriem 20-21% ir kļūdaini, stipri,stipri testēt pa riņķi visus mediķus, stipri, stipri testēt visus policistus, visas militarizētās struktūras, kas nevar no tā atteikties, stipri, stipri testēt, jo no pieciem testiem viens būs pozitīvs. Un tad, kad viens kolektīvā ir pozitīvs, tad visiem ir obligāti jātestējas, un to sauc par brīvprātīgu testēšanos. Stipri, stipri būtu jātestējas visās skolās, visos darba kolektīvos, visiem vadītājiem, kuri ir lojāli šai sistēmai, vajag stipri, stipri testēt pa riņķi un uzturēt vajadzīgo daudzumu pozitīvo testu, lai būtu iemesls, casus belli, kāpēc viņi to dara. Tiklīdz testi vairs neparādīs to, kas jāparāda, šī valdība kritīs. Ir divi varianti: vai nu viņi kritīs, vai nodibinās totālu diktatūru ar armiju, jo viņiem nav atpakaļceļa, viņi ir noziegušies pret cilvēkiem. Ja tas atklāsies, tad kāds gals viņus sagaida?

Bībeles pamati šodienas un nākotnes notikumu analīzei. Kāpēc? Lai spētu pareizi domāt un rīkoties. Atgriežamies pie Ābela, Seta un Kaina. Seta radu rakstos ir cilvēks vārdā Noa. Viņam bija trīs dēli, kas būs jāiegaumē: Šems, Hams un Jafets. Hams (хам) krievu valodā nozīmē ‘rupjš cilvēks, gatavs jebkādam ļaunumam’. No šiem trim cilvēkiem, – Šema, Hama un Jafeta, – pēc plūdiem ir izcēlušās visas pasaules tautas. Tad, kad virs zemes bija atlikuši tikai 8 gaismas cilvēki, kuri ticēja Dievam, tad Dievam palika žēl, ka viņš ir radījis cilvēkus. Noa bija ticīgs cilvēks ar savu ģimeni, un Dievs uzrunāja Noa: “Taisi šķirstu, būs plūdi. Es iznīcināšu visu pasauli, bet tu paglābsies.” Noa ticēja un paglābās. Šķirsts nosēdās pēc plūdiem kādā Ararata kalna virsotnē, aptuveni tagadējās Armēnijas teritorijā. Tur sākotnēji tika izveidota šumeru civilizācija. Tad nāca Hama pēctecis Nimrods. Viņš bija vadītājs, līderis, viens no karaļiem, kurš tiek uzskatīts par visas bezdievīgās civilizācijas tēvu. Kāpēc tā notika? Kāpēc bija grēku plūdi? Tāpēc, ka virs zemes bija tumsas cilvēku kritiskā masa. Vairs nebija cilvēku, kuri tic Dievam. Vairs nebija cilvēku, kuri atbalsta dievišķus principus, un pasaule gāja bojā. Tiklīdz kādā valstī vai cilvēku grupā draudzes ietekme un konservatīvo ietekme mazinās, draud Dieva sods, un tas ir neizbēgams. Pat nebūtu pareizi teikt, ka tas ir Dieva sods, jo cilvēki paši to izpelnās, un Dievs novēršas.

Dievs bija nolēmis iznīcināt Sodomu un Gomoru. Dievs nāca pie Ābrāma un viņam to atklāja, bet Sodomā dzīvoja Lats, Ābrāma brāļa dēls. Ābrāmam bija saruna ar Dievu, un, kad Ābrāms uzzināja, kur dodas Dievs, ka Viņš dodas iznīcināt pilsētas kopā ar viņa brāļa dēlu, viņš teica: “Bet, Dievs, Tu taču nevari būt tik nežēlīgs, Tu nevari būt tik ļauns. Ja tur būs 50 cilvēki, kas joprojām tic, Tu taču neiznīcināsi šo pilsētu?” Dievs atbildēja: “Ja tur būs 50 cilvēki, kas tic, neiznīcināšu.” Ābrāmam bija āķis lūpā. Viņš domāja: “Varbūt vajadzēja prasīt mazāk?” Un Ābrāms jautāja: “Ja tur būs 45 cilvēki, kuri tic, Tu taču neiznīcināsi šo pilsētu?” Dievs atbildēja: “Ja tur būs 45 Man lojāli cilvēki, Es neiznīcināšu Sodomu.” Un Ābrāms teica: “Dievs, neturi mani par nekaunīgu, bet ja būs tikai 30 ticīgo?” Dievs atbildēja: “Ja tur būs 30 ticīgi cilvēki, Es  neiznīcināšu šo pilsētu.” Un Ābrāms lūdza vēl vienu reizi: “Ja tur būs tikai 10 ticīgie?” Dievs atbildēja: “Ja tur būs tikai 10 ticīgie, Es neiznīcināšu šo pilsētu.” Dievs devās uz šo pilsētu, un tur bija Lats, un tas bija viss. Tur nebija 10 konservatīvie, tur nebija 10 republikāņi, tur nebija 10 draudzes cilvēki, un šī pilsēta gāja bojā no uguns un sēra lietus, bet izglābās taisnais Lats. Pat viņa sieva aizgāja bojā, jo viņa skatījās atpakaļ. Tāpēc prognozēt šodienu un nākotni var pēc blīvuma, pēc draudzes ietekmes blīvuma un tā, kas ir augšā. Es atgādinu, ka ir svarīga gan apakša, gan augša.

Gribu piebilst, ka Latvijas valsts nāk no hernhūtiešu draudžu kustības Valmiermuižā, kad tika izveidoti pirmie skolotāju semināri, kad tika mācīts rakstīt un lasīt. To darīja brāļu draudzes. Tās bija dzīvās draudzes Latvijas teritorijā. Tas ir Latvijas garīgās un pēc tam arī nacionālās atmodas pamats. Kāpēc tas varēja notikt? Tāpēc, ka bija liels dzīvo kristiešu, dzīvo Dieva bērnu blīvums. Tukšojās krogi un tradicionālās baznīcas. Cilvēki sāka ticēt nevis reliģijai, bet dzīvajam Dievam. Tā bija Vidzemes un Igaunijas daļa, un no turienes nāca pirmā inteliģence un vispār mūsu Latvija, mūsu himna “Dievs, svētī Latviju”. Bet kāda ir šodienas draudze, ko mēs varam gaidīt no šodienas? Latvijā draudze ir labākā stāvoklī nekā Vācijā vai  Francijā, daudz labākā stāvoklī. Un tāpēc mums nav legalizētas viendzimuma laulības, kaut šobrīd notiek tāds masīvs uzbrukums un netiek ņemta vērā draudze, neviens netiek ņemts vērā. Bet mums vēl ir cerība, vienmēr ir cerība, jo cerība mirst pēdējā. Jo vairāk liberālās, antikristīgās vērtības vairosies, jo mazāk būs cerību. Liberālie sāk ar abortiem, pēc tam ar eitanāziju, pēc tam ar veco ļaužu un neveselo ļaužu slepkavošanu. Tas ir totalitārisms.

Tātad Nimrods, šumeru civilizācija, un tam seko Bābele. Tas ir tagadējās Irākas teritorijā. Kāpēc to vietu sauc par Bābeli? Tu esi dzirdējis par Bābeles torni? Mēs visi esam dzirdējuši par Bābeles torni. Pat Eiropas Savienības valdības ēka ir celta nepabeigta Bābeles torņa veidolā, ar ko viņi simboliski paziņo, par ko viņi iestājas. Viņi pārstāv sātanistus, Kainu. ANO un citu globālistu organizāciju pamatā ir konkrēts virziens. Tās vienmēr ir izmantojušas dažādus karus un nekārtības, lai darbotos. Tev nešķiet dīvaini, ka Eiropa Krievijai saka: “Fui, tu neesi mūsējā, tu esi diktators.”? Bet, kad runā par Lielo Restartu, par uzņēmumu aizvēršanu un to, ka visiem jābūt maskās un visi jāvakcinē, tad Putins ir viens no pirmajiem, tāpat kā visi. Tas ir tāpēc, ka viņi visi ietilpst šajā elitē. Jālūdz ir Dievs, lai Dievs sajauc viņiem prātus un salaiž viņus ragos. Un tad notiks tā, kā notika pie Bābeles torņa, jo tā laika civilizācija arī bija kļuvusi totāli bezdievīga. Viņi cēla torni, kā ir rakstīts, torni, kas sniegsies debesīs. Viņiem bija viena valoda, viena ekonomika, viena reliģija. Ja es nemaldos, šo dievību sauca Marduks, un tas bija pāri visām citām dievībām. Kas tas bija par torni? Draugi, tas nebija ugunsdzēsības vai ūdenstornis, tas nebija televīzijas tornis, tas bija zikurāts. Zikurāts ir templis pagānu dievībai. Zikurāti ir milzīgas celtnes, kuru paliekas joprojām var atrast, pat tādā civilizācijā kā maiji Amerikā. Arī viņi cēla šādas trīsstūrainas celtnes, tika upurēti cilvēki un viss kā pienākas. Tie bija cilvēki, kas ar zinātnes un okultisma palīdzību vēlējās dzīvot mūžīgi, bez Dieva. Dievam nepatika tas, ko viņi darīja, un Viņš sajauca viņiem valodas.

Tāpēc tās vietas vārds tika nosaukts: Bābele, jo tur Tas Kungs sajauca visas zemes valodas, un no turienes Viņš tos izklīdināja pa visu zemes virsu. (1. Mozus grāmata 11:9)

‘Bābele’ nozīmē ‘dieva vārti’. Faktiski, cilvēki cēla zikurātu sātanam. Un tādi jēdzieni kā vienota valūta, vienota politika, vienota armija, vienota reliģija, – mēs jau esam ar šiem jēdzieniem pazīstami, vai ne? Dieva griba ir suverēnas valstis un apvienības, savienības tikai uz brīvprātības pamata. Tāda ir Dieva griba. Dieva vārds saka, ka katrai tautai Dievs ir nolicis savas robežas. Kas pārkāpj citas tautas robežas, tas pārkāpj Dieva likumus. Un nav Dieva plānā, ka cilvēki kolektīvi apvienojas pret Dievu. Draugi, un šodien ir viena valoda – angļu. Kura būs vienotā reliģija? Pat katoļu baznīcā nav vienprātības. Iedomājies, ko ietekmē cilvēki, kas ir pareizā pozīcijā gan valdībā, gan baznīcās. Mums tagad ir tāda aklāta saruna kā pie apaļā galda – politiskā, reliģiskā analīze. Es mācu tevi, kā analizēt situācijas. Bībeles pamats tam visam.

Pie Bābeles torņa Dievs sajauca valodas, un no turienes visas tautas izgāja pa visu zemi un sāka runāt dažādās valodās. Un viena no tādām valodu saimēm ir indoeiropiešu saime, pie kuras piederam arī mēs. Un indoeiropiešu saime ir jafetīti, jo cēlušies no Noa dēla Jafeta. Hams tika nolādēts, jo tad, kad Noa piedzēries gulēja teltī un bija kails, tad Hams izdarīja noziegumu. Viņš iegāja un redzēja, ka tēvs ir kails, pasmējās par viņu un iztāstīja visai pasaulei. Viņš izdarīja tādu lietu, kas tajā laikā nebija pieņemama, un viņš tika nolādēts. Tika pareģots, ka Hama dēls Kānaāns būs nolādēts, un viņš būs savu brāļu vergs. Kas bija viņa brāļi? Šems un Jafets. Kas notika? Piedzima Kānaāna pagānu tauta, kuru Dievs apsolīja izdzīt ārā, lai uz dzīvi tur varētu apmesties Dieva tauta. Kas ir semīti? Semīti ir ebreji. No Šema cēlās semīti, kas ir ebreji, sīrieši u.c. Kas ir jafetīti? Tie esam arī mēs. Un kas ir Hams? Ēģiptieši, arābi u.c. Skatoties un sekojot līdzi tam, kā šīs tautas dzīvo šodien, var redzēt, kurām vairāk ir lāsts, kurām mazāk. No semītiem cēlās Ābrahāms, no Ābrahāma Īzaks un Jēkabs. No viņiem cēlās Dāvids, no Dāvida Jēzus un no Jēzus – tu un es. Mēs esam garīgie semīti. Kas ir hamīti? Kānaānieši, kas pielūdza elkus, sātanisti. Šodien pasaulē ir trīs lielas cilvēku grupas – semīti, hamīti un jafetīti. Semīti ir gaisma, Dieva draudze, hamīti ir sātanisti, bet jafetīti ir liela cilvēku masa, kas pieņem vai nu semītu principus, vai nu hamītu principus. Kad Amerikā notika vēlēšanas, semīti cīnījās ar hamītiem par jafetītu balsīm. Un, kad nevarēja dabūt viņu balsis, tad hamīti tās vienkārši viltoja. Tu saproti par Šemu, Hamu un Jafetu? No šiem trim cilvēkiem ir cēlušās visas tautas, tikai Hams tika nolādēts, jo bija Kaina garā. Kad mēs vērojam šīs grupas, mēs politiski saprotam, kas kādas vērtības pārstāv. Mēs spējam prognozēt, kā Dievs uz to skatīsies un kādas būs sekas. Ja hamīti ņems pārsvaru, būs totalitārisms, ja semīti ņems pārsvaru, tad būs svētības.

Tagad nedaudz ielūkosimies Latvijas nākotnē, un ne tikai Latvijas. Es izstāstīšu pāris notikumu. Iesaku noskatīties un ieteikt arī citiem. Es vairākas reizes noskatījos video ierakstu no 1989. gada, YouTube tas ir pieejams. Par Rumānijas prezidentu Čaušesku un viņa sievu Jeļenu Čaušesku, – viņi abi bija Rumānijas komunistiskās partijas galvas. Pavisam nesen Rumānijā neizdevās ieviest komandantstundu, jo sākās nekārtības un sacelšanās. Valsts gribēja aizliegt pulcēties, bija atļauts tikai līdz astoņiem cilvēkiem grupā. Tas ir šodien, bet agrāk tur bija kristiešu vajāšanas. Tur tādus kristiešus kā mēs lika cietumos un arestēja, bija spīdzināšanas. Bet prezidenta tiesāšana nebija kristiešu vajāšanu dēļ, nē, patiesībā tas nebija nekur īpaši publicēts. YouTube ir ieraksts, ka 1989. gadā Rumānijā notika revolūcija, – tas ir laiks, kad arī PSRS lēnām izira. Tas ir laiks, kad arī mums bija barikādes, un Rumānijā bija tas pats. Te bija Rubiks, kas turējās pie varas, tur bija Čaušesku. Čaušesku cilvēkiem bija apnicis. Lai atdotu valsts ārējo parādu, viņš ierobežoja cilvēku tiesības un ierobežoja pārtikas daudzumu, viņš ierobežoja dažādus pakalpojumus. Faktiski cilvēki tika mērdēti. Ja salīdzina ar šodienu, tad identiski pārkāpumi notiek pret mums šodien – reāla mērdēšana, ieslodzīšana mājās, citādi domājošo vajāšana. Kādā valstī mēs dzīvojam? Totalitārā valstī, korumpētā valstī. Tāda valsts bija arī Rumānija. Čaušesku visiem bija apnicis, un cilvēki vienkārši izgāja ielās. Viņi sapulcējās milzīgos baros. Čaušesku deva pavēli to apspiest. Kopā bojā aizgāja apmēram tūkstotis cilvēku. Tautas pacietībai ir robeža! Čaušesku iznāca pūļa priekšā un teica runu, ka palielinās algas tur, atvērs to un atvērs šito. Bet, zini, cilvēkiem tas vairs neinteresēja. Viņi gribēja viņa asinis. Rumāņi ir rumāņi, tie nav kaut kādi letiņi. Arī Krievijā revolūcija ir bijusi, caru un viņa ģimeni noslepkavoja. Un tā ir vēsture, kas jāzina, lai analizētu šodienu.

Kas ir jau bijis, tas atkal būs, un, kas ir jau noticis, tas atkal notiks, jo nekā jauna nav zem saules. (Salamans mācītājs 1:9)

Kad taisnie iet vairumā, tad ļaudis priecājas; ja turpretī valda bezdievis, tad tauta nopūšas. (Salamana pamācības 29:2)

Desantnieki arestēju Čaušesku ar viņa sievu Jeļenu. Notika neformāla tiesa, deviņdesmit minūtes. Viņu apsūdzēja par to, ka viņš mērdēja tautu. Viņš teica: “Nē, es neesmu to darījis.” Viņš palika uzticams līdz galam savai pārliecībai. Un viņiem piesprieda nāvessodu. Viņus bija paredzēts pa vienam nošaut, bet sieva ļoti skaļi sāka kliegt: “Nē, es gribu kopā ar vīru!” Viņi apžēlojās un atļāva mirt kopā ar vīru, sasēja rokas un izveda pagalmā, un nošāva. Tas viss ir uzfilmēts. Ja tu gribi redzēt īstu slepkavību, paskaties YouTube. Tā nav slepkavība, bet taisnīga tiesa. Desantniekam, kas viņus nošāva, jautāja: “Vai tu nožēlo to, ko tu esi izdarījis?” Jo šodien ir viedokļi, cik tas bija labi vai nelabi. Viņš teica: “Es izdarīju pareizi. Un, ja vajadzētu, izdarītu vēlreiz.” Es iedomājos, kā viņš bija novedis savu tautu ar savu komunismu. Un nekādi masu mediji, nekāda televīzija nespēja apslāpēt to informāciju, kas tautā gāja, kādas zvērības viņš dara. Es noteikti zinu, ka viņš arī aizliedza ticību, tikai pareizticību atļāva. Pareizticīgie sadarbojās ar valsts varām un apspieda tādus kā mēs, baptistus vazāja par cietumiem un spīdzināja, spieda zaimot. Desantnieks stāstīja, ka viņš esot izšāvis uz Čaušesku divdesmit deviņas patronas. Pirmās trāpīja pa ceļgaliem, tad augstāk un augstāk. Tajā pašā video redzams, ka abus nemaz neredz, jo viss ir putekļos no lodēm. Kad putekļi nosēdās, asins peļķē bija redzami cilvēki. Nekas nav jauns virs zemes. Jebkurš totalitārs režīms kritīs, agri vai vēlu kritīs. Viss iet pa apli.

Otrs notikums ir no mūsu pašu Latvijas Sociālistiskās Padomju Republikas laika. LSPR pastāvēja piecdesmit gadus (no 1940. līdz 1990. gadam), tā bija ateistu republika, komunistu republika. Vai barikādes to sagrāva? Nē. Tas bija Gorbačovs, tās bija problēmas pašā Padomju Savienības vadībā, kas deva mums vairāk brīvības un vairāk elpas, un līdz ar to mēs atguvām neatkarību. Jā, bija jāpastāv par sevi, bija jāuzceļ barikādes, bija jānomirst astoņiem cilvēkiem. Mēs atguvām neatkarību, un impērija pati sabruka. Kā mēs varam prognozēt rītdienu? Tā vienkārši var sabrukt kā kāršu namiņš, var notikt revolūcija. Piemēram, francūži savai karalienei, kas izšķērdīgi dzīvoja, nocirta galvu. Arī mums šodien ir savi ķēniņi, un viņiem būs viens no šiem diviem variantiem.

Jeremija pravietoja laikā, kad izraēlieši kārtējo reizi bija izlaidušies, aizmirsuši Dievu. Dievam pietika, un Viņš nodeva izraēliešus Bābeles ķēniņa gūstā. Un Dievs teica Jeremijam: “Saki tautai, lai viņi labprātīgi padodas Bābeles ķēniņam, jo Bābeles ķēniņš valdīs par visu pasauli. Un, kas viņam neklausīs, tos iznīcinās.” Protams, ka tauta Jeremijam neklausīja, bija tādi, kas pretojās Bābeles ķēniņa varai, cerēja uz Ēģiptes palīdzību, bet Ēģipte tika sakauta. Un viņi krita, un tauta krita, un Jeruzāleme tika nopostīta, un viņus aizveda Bābeles gūstā. Jeremija bija tas, kurš teica: ”Nav jāiet piketos, nav jāiestājas pret, ir jāpadodas.” Bībelē ir tāds notikums, tas tur vienkārši ir. Jeremijam Dievs neteica: “Jums ir jāatgūst brīvība. Taisnība ir jūsu pusē.” Nē, bet gan: “Jums ir jāpadodas, jo tas ir Mans sods. Es jūs gribu pārmācīt. Kad būsiet svešumā, jūs pārdomāsiet un atgriezīsieties pie Manis. Es jūs pārmācīšu, un jūs atgriezīsieties.” Tāpēc, ja mēs skatāmies uz nākotni, tad, iespējams, tas ir vienkārši Dieva sods. Mēs joprojām šodien vēl varam runāt. Mēs jau neredzam to visu. Citur cilvēki izdara pašnāvības, un mēs to neredzam. Mums pāri visam ir kovids.

Un otrs variants ir par Dāvidu. Dāvids cieta par saviem grēkiem, viņam un Batsebai piedzima dēls. Dievs pateica, ka dēls mirs. Ko darīja Dāvids? Viņš nogūlās zemē, neēda, nedzēra un raudāja. Viņš tik dīvaini uzvedās, ka galma ļaudis staigāja apkārt nobijušies. Un zīdainis tiešām nomira. Ja galminieki pateiktu Dāvidam, ka dēls miris, tad vispār būtu cauri. Galminieki staigāja apkārt un sačukstējās, un Dāvids jautāja: “Viņš nomira?” Dāvids piecēlās, nopurināja putekļus, aizgāja pārģērbties, kārtīgi paēda, ieziedās ar eļļu un kļuva laimīgs un priecīgs. Galminieki bija uz pauzes, – viņa dēls bija uz miršanu, un viņš bija bēdīgs, tagad ir nomiris, un viņš ir priecīgs. Dāvids teica: “Kamēr viņš bija dzīvs, tikmēr bija vērts lūgt, gavēt un sērot. Tagad, kad viņš ir miris, kāda tam jēga?” Par mūsu situāciju šodien mans skatījums ir, lai vai kāda sistēma būtu valstī, lai arī kā nevirzītos notikumi, mēs runājam tik ilgi, kamēr varam. Pat ja arī ir totāls lokdauns, jo uz to jau patiesībā iet. Vācijā aizliegumus tikai pastiprina un pagarina. Viņi pat nevar parastajās maskās staigāt – respiratori jāliek. Es gan ceru uz pavasari, ka kaut kas mainīsies. Bet, lai kāds arī nebūtu scenārijs, mēs runājam tik ilgi, kamēr varam. Mēs sludinām tik ilgi, kamēr varam. Kad tas tiks aizliegts pilnībā, tad vairs nevarēsim runāt. Mums nav jāskumst. Mums ir tas laiks, kas mums ir dots, un mēs darām, kamēr varam. Un pat tad, kad pilnīgi visu aiztaisa un visu aizliedz, mēs turpinām funkcionēt.

Bābeles ķēniņam tika atklāta vīzija, ko Daniēls izskaidroja. Tas bija tēls ar zelta galvu un sudraba krūtīm, bronzas un dzelzs vēderu, un tas liecina par dažādām impērijām, un šo impēriju laikā bez cilvēku roku palīdzības celsies liels akmens, kas sadragās šī tēla kājas. Dieva vārds saka, ka visu šo impēriju laikā, komunisms vai fašims, lokdauni vai Lielais Restarts, lai kas tas arī nebūtu, draudze darbosies, augs un vairosies. Vēsturnieki uzskata, ka Romas impēriju sagrāva tieši kristietība. Visas impērijas sabruks, jo nāks Dieva valstība. Jebkādos apstākļos mēs turpināsim strādāt. Varbūt mainīsies forma, bet mēs turpināsim strādāt. Mēs esam vairāk nekā desmit, pretēji Sodomai, mēs esam vairāk nekā astoņi, kas bija palikuši pirms plūdiem, mēs esam simti, un mūsu dēļ Dievs Latviju neizpostīs. Bet, ja mēs padosimies, tad mēs vairs nebūsim. Un, ja draudzes vairs nebūs, tad Latvijai nav cerības. Viņiem ir jāpriecājas par to, ka mēs esam.

Mēs šodien iemācījāmies Bībeles pamatus, lai analizētu notikumus šodien un arī nākotnē, lai spētu izdarīt pareizus secinājumus un pieņemt pareizus lēmumus, lai uzvarētu. Mums bija trīs lieli punkti: Bībeles pamati, vēsture un daudzveidīga informācija no dažādiem avotiem, ieskaitot to, ko tu redzi ar savām acīm. To visu mēs analizējām Dieva vārda gaismā. Caur Šemu, Hamu un Jafetu, caur Setu un Kainu, liberāļiem un konservatīvajiem, starp republikāņiem un demokrātiem, lai viņi sauc sevi kā grib, es ticu, ka Dievs svētīs Latviju. Es ticu, ka šī būs tā vieta, kur būs kristīgās kultūras citadele. Te būs jaunā Herhūte. Kapēc gan ne? Jo mēs esam lauvas, un mums ir asi zobi. Un mēs te daudzus esam stipri pakodījuši. Viss spēks ir tam, kuram ir taisnība, neatkarīgi no tā, kā izskatās šodien. Dievs ir ar tevi, un Dievs ir ar mums. Un mūsu galvenais uzdevums ir augt. Evaņģēlijs!

Mācītāja Mārča Jencīša sprediķi “Bībeles pamati šodienas un nākotnes notikumu analīzei” pierakstīja un rediģēja draudzes “Kristus Pasaulei” redakcija