Ikvienam kristietim ir jābūt zinošam, lai spētu pielietot dzīvē Dieva piešķirtās privilēģijas.
Bībelē Sālamana pamācības 2:6 ir teikts: 
Jo Tas Kungs piešķir gudrību, un no Viņa mutes nāk atziņa un izpratne. Mums ir jāpārzina Dieva vārds un Viņa griba ikvienai situācijai, apgūstot Bībelē apslēpto gudrību.

Jau otro gadu pēc kārtas ikvienam būs iespēja apmeklēt draudzes „Kristus Pasaulei” Bībeles skolu. Tas ir veids, kā uzzināt par daudzajām Bībelē aplūkotajām patiesībām, kas ļaus izprast un iedziļināties Dieva vārdā. Šajā skolā tiks aplūkotas jau pagājušajā gadā mācītās tēmas, kā, piemēram, „Glābšanas plāns”, „Kāpēc jādzīvo svēta dzīve?”, „Finansiāla labklājība” un vēl daudzas citas. Turklāt iegūtās zināšanas par katru nodarbību varēsi pārbaudīt iknedēļas eksāmenos. Un, kā jau katrai skolai, kuru absolvējam, mācību gada beigās saņemsi diplomu. Šī gada pavasarī skolu absolvēja 92 dalībnieki, kuri ir ļoti apmierināti ar skolā iegūtajām zināšanām, kas palīdz gūt plašāku ieskatu Dieva vārdā un to praktiski pielietot ikdienā.

Mācības šajā skolā sāksies 8. septembrī plkst. 19:00 un nodarbības notiks katru pirmdienu, izņemot mēneša pirmās pirmdienas, Akadēmijas laukumā 1, 3. stāvā. Ja arī tu vēlies uzzināt interesantus faktus un patiesības, ko Dievs atklāj Bībelē, tad droši pievienojies! Būsi mīļi gaidīts!

Tuvāka informācija par Bībeles skolu, zvanot pa tālruni 28808660 vai rakstot uz e – pastu sandija@gmail.com.

Pārsla Jankovska