Skolas izlaidums ir kā zināms atskaites punkts paveiktam darbam.
Draudzē “Kristus Pasaulei” svētdien bija šāds svinīgs notikums, tika pasniegti diplomi septiņpadsmit Bībeles skolas absolventiem, kuri četru mēnešu garumā cītīgi apmeklēja nodarbības un kārtoja eksāmenus, starp tiem arī daži neklātienes studenti.

Mācību kurss ir paredzēts cilvēkiem, kuri sāk apmeklēt draudzi, lai gūtu ieskatu un zināšanas, ko tad īsti nozīmē būt kristietim un dzīvot pēc Bībeles principiem. Nodarbību tēmas ir ļoti daudzveidīgas – par to, kā tika radīta pasaule un kā cilvēks krita grēkā, kā Jēzus atnāca un nomira pie krusta, izpirkdams cilvēku grēkus, kā katram iespējams iepazīt Dievu un iemantot viņa svētības.
Kāpēc un kā lūgt Dievu un lasīt Bībeli, kāpēc gavēt, cik svarīgu lomu ieņem garīgais vadītājs – šo tēmu apgūšana palīdz katram sākt dzīvot svētu dzīvi.
Ļoti daudzus interesē tēmas par pasaules galu, par to, kas būs pēc nāves un šajā mācību kursā bija iespēja uzzināt ko Bībele atklāj par Jēzus otro atnākšanu, par debesīm un elli.
Skolā tiek mācīts arī par ļoti praktiskām tēmām – kādi ir Bībeles principi veiksmīgas dzīves veidošanai un vadīšanai, kā Dieva vārdā mācīts pareizi pārvaldīt savas finanses un pavairot tās, kādi noslēpumi tajā atklāti veiksmīgai laulībai un bērnu audzināšanai.
Pēc Bībeles skolas beigšanas katram, kas vēlas, ir iespēja kristīties un kļūt par draudzes dalībnieku.  Apsveicam visus absolventus un novēlam pielietot skolā iegūtās zināšanas savā dzīvē, veiksmīgi turpināt iesākto ceļu kopā ar Dievu, augt un pilnveidoties kā personībām. Bībeles skola notiek nepārtraukti un katram, kas vēlas uzzināt, kā dzīvot pēc Dieva principiem, ir iespēja jebkurā laikā uzsākt mācības.

Dace Daubere