Ikvienam, kurš nolemj kļūt par kristieti, nepietiek tikai ticēt,  ka Jēzus piedevis visus grēkus bet, ir svarīgi apgūt kristīgās ticības pamatprincipus, lai zinātu, kā Dievs grib, lai dzīvojam. Lai būtu iespēja šīs zināšanas iegūt, draudzē “Kristus Pasaulei” visa gada garumā notiek Bībeles skolas nodarbības. Tajās tiek aplūkotas tēmas, kas skar visas cilvēka dzīves sfēras, piemēram, attiecības ar Dievu, kāpēc svarīgi lasīt Bībeli, kā lūgt Dievu, svētas dzīves nozīme, par pareizām pirmslaulības attiecībām un laimīgas ģimenes veidošanu, kā audzināt bērnus, izveidot veiksmīgu biznesa un pareizu finanšu lietošanu u.c.

Svētdien, 18. septembrī, notika izlaidums visiem, kuri vasarā sekmīgi mācījušies un kārtojuši eksāmenus. Šoreiz absolventu skaits bija visai kupls – 61 cilvēks saņēma Bībeles skolas diplomus. Ikviens tiek mudināts ne tikai uzkrāt zināšanas, bet aktīvi tās pielietot dzīvē, jo tikai tad tās nes izmaiņas, padarot dzīvi pilnvērtīgu un Dieva svētītu. Novēlam ikvienam absolventam neaizmirst skolā iegūto,  iedzīvināt to savā ikdienā un nest daudz augļu.

Ikviens tiek aicināts mācīties Bībeles skolā, lai iegūtu šīs vērtīgās zināšanas. Mācības ir bez maksas katru pirmdienu plkst 19.00 Zinātņu Akadēmijas 309. telpā, Akadēmijas laukumā 1. Tiem, kas nedzīvo Rīgā, ir iespējams mācīties neklātienē. Pilns kurss ilgst 3,5 mēneši. Nekavējies, piesakies skolai: tālr. 28808660, e-pasts: sandija@gmail.com

Dace Daubere