9. jūlija dievkalpojums draudzei „Kristus Pasaulei” bija īpašs arī ar to,
ka bija divu skolu – Bībeles skolas un Līderu skolas – izlaidums. Diplomus saņēma kopā 61 absolvents, no kuriem 29 ir Bībeles skolas absolventi, bet 32 – Līderu skolas absolventi.

 

Abas skolas ir unikālas. Bībeles skola palīdz iesakņoties Dieva valstībā, skaidro kristīgās mācības pamatus un kārtību mūsu draudzē, bet Līderu skola ikvienu ceļ kā līderi, kā Kristus mācekli un kalpotāju draudzē. Tā katru audzēkni veido par cilvēku, kurš vēlas vest pie Kristus citus, redzēt viņus pieaugam ticībā, dziedinātus un atbrīvotus, ar pārmainītām dzīvēm līdz nepazīšanai.

 

Bībeles skolas notiek nepārtraukti visu laiku mājas grupu ietvaros, pārrunājot katru nodarbību ar savu vadītāju, bet Līderu skolas notiek 2 reizes gadā. Pēdējie divi ir bijuši neklātienes kursi, bet, kā pastāstīja abu skolu vadītāja Sandija Vēze, tad nākotnē tiekot plānota arī klātienes Līderu skola, kam pamats ir tas, ka „Mēs paši maināmies un līdz ar to tiek plānots papildināt skolu arī ar jaunām tēmām”. Vēl viņa stāsta:

 

„Šajā skolas kursā tika plaši pārstāvēta mūsu pašu draudze: Rīga, Valmiera, Subate, Saldus… Bet bija arī cilvēki no malas. Viena sieviete no Īrijas mācījās un beidza mūsu kursu caur internetu. Pārsvarā bija tādi, kuri mācījās šajā skolā pirmo reizi. Līderu skolā viela jāzina no galvas, lai uzrakstītu eksāmenus katru nedēļu. Bībeles skolā savukārt ir jāizmanto iepriekšējā nodarbība. Bībeles skola ir labs sākuma etaps. Šajā skolā ir jāraksta arī savas personīgās liecības. Pārsvarā starp absolventiem abās skolās vērtējums bija „teicami”. Faktiski abas skolas veicina cilvēka personīgo un garīgo izaugsmi, tās ir par Dieva vārda pielietošanu dzīvē, par kalpošanu, draudzes apmeklēšanu un citām svarīgām lietām. Tāpēc es aicinu visus piedalīties, noskatīties, noklausīties! Visi, kuri pabeidza, ir malači!”

 

Jāpiemin, ka bija daži cilvēki, kuri šajā reizē tika sumināti ar abu skolu absolvēšanu: Marija, Sigita… Marija ir īpašā sajūsmā par abām šīm skolām un tās viņai daudz devušas.

 

Par Bībeles skolu stāsta absolvente Eva no Sandijas mājas grupiņas:

 

„Man ir gandarījums, ka esmu ieguvusi jaunas zināšanas! Esmu no tiem, kam vienmēr ir paticis kaut ko aktīvi darīt un mācīties. Es to darīju cītīgi un piedomājot. Visu laiku biju teicamniece, bet gala eksāmenā dabūju „labi”. Ir nākušas daudzas atziņas par savu dzīvi, bet tas jau ir stāsts par draudzi kopumā, kas ir mainījusi visu manu domāšanu. Šī skola ir liels ieguvums! Tā man iemācīja orientēties Bībelē – tagad varu ātri sameklēt Rakstu vietas un zinu, kas ir Jaunajā derībā, kas – Vecajā. Kopumā labāk izprotu Bībeli. Viss ir mainījies uz labo pusi. Man pat ir liecība: es ļoti lepojos ar saviem iegūtajiem diplomiem un sertifikātiem, un arī šo; bet tagad ir pirmā reize 7 mēnešu laikā, kad es aktīvi stāstu un evaņģelizēju saviem tuviniekiem. Esmu iemācījusies darīt to pareizi! Forši! Es rādu un stāstu. Es noteikti iešu arī Līderu skolā.”

 

Par Līderu skolu stāsta absolvente Dace no Veltas mājas grupiņas:

 

„Līderu skolu pabeidzu otro reizi un ar vērtējumu „teicami”. Pirmo reizi es mācījos klātienē, apmeklējot lekcijas pirmdienu vakaros. Tagad klausījos šīs lekcijas internetā, pildot katru eksāmenu. Šajā reizē sapratu, ka dažas lietas kopš pirmās Līderu skolas ir jau piemirstas, tāpēc bija svētīgi atkārtot. Šis kurss man labāk palīdz saprast draudzes mācību, mācīties par līdera raksturu, komandas veidošanu u.c. Visas tēmas ir pamācošas un topošajiem līderiem nozīmīgas, tās ir jāzina, un man pat patika tas, ka eksāmenos nevarēja izmantot nekādus palīgmateriālus. Es šīs skolas zināšanas noteikti pielietošu!”

 

Cerams, ka tikpat liels ieguvums ir arī pārējiem absolventiem! Pavisam droši to apliecina vēl vismaz viens cilvēks, kurš arī pabeidza Līderu skolu – šī raksta autore. Draudzes vārdā apsveicam ikvienu šo skolu beidzēju! Un, lai nekas neapstātos, meklējam jaunus gribētājus iesakņoties Dieva valstībā un jaunus gribētājus tapt par līderiem (vispirms sev un tad citiem).

 

Par abām šīm skolām, par pieteikšanos un norisi, vairāk informācijas meklēt sadaļā „Kalpošanas”.

 

Uz tikšanos Bībeles un Līderu skolās!

 

Lolija Sprancmane.