Šī gada 7. janvārī draudze „Kristus Pasaulei” sveica savus absolventus – Bībeles un Līderu skolu beidzējus.
Šādi izlaidumi notiek reizi pusgadā, jo draudzē ienāk arvien jauni cilvēki, kas vēlas mācīties šajās skolās, lai garīgi pieaugtu un vairāk iepazītu Dieva gribu savai dzīvei.

Bībeles skola palīdz iesakņoties Dieva valstībā, skaidro kristīgās mācības pamatus un kārtību mūsu draudzē, kā arī palīdz labāk saprast vīziju G12. Šeit viss tiek apgūts, studējot Bībeles pantus un cenšoties izprast to nozīmi. Līderu skola ikvienu ceļ kā vadītāju – Kristus mācekli un kalpotāju draudzē. Tā katru audzēkni veido par cilvēku, kurš vēlas vest pie Kristus citus, palīdzēt un atbalstīt, lai cilvēks pieaugtu ticībā, būtu Jēzus dziedināts un atbrīvots, sakārtotu katru savas dzīves jomu tā, kā to ieplānojis Dievs. Tāpat Līderu skola dziļi un pamatīgi izskaidro vīzijas G12 nianses, lai ikkatrs ar sirdi ietu ceļā uz vīzijas piepildījumu un veidotu savu mācekļu komandu, kā tas bija Jēzum.

Bībeles skola notiek nepārtraukti visu laiku mājas grupu ietvaros, pārrunājot katru nodarbību ar savu vadītāju, bet Līderu skola notiek divas reizes gadā, audzēkņiem klausoties katru nodarbību internetā, pierakstot svarīgāko un pēc tam pārbaudot savas zināšanas eksāmenos, kas ir nodarbību beigās.

Juliāna nupat pabeigusi abas skolas. Viņa ir patiesā sajūsmā par iegūtajām zināšanām, atklāsmēm un pārmaiņām savā dzīvē, ko tās atnesa. „Bībeles skolā man ļoti patika tas, ka viss bija ļoti sakārtots pa plauktiņiem. Esmu mācījusies arī Bībeles koledžā veselu gadu, taču pēc tās es biju apmulsusi un nesapratu, kas ir taisnība un kas nav. Šeit viss bija patiess un balstīts Bībelē tā, ka man uzreiz bija skaidrs. Patika stunda par draudzes vīziju.” Līderu skolā Juliānai gāja nedaudz grūtāk, jo viņa pārsvarā runā krieviski, taču Bībeles panti bija jāmācās latviešu valodā. „Sākumā domāju, kas man ies viegli – nedaudz paklausīšos un visu sapratīšu. Taču atklāju, ka jāmācās uzcītīgi. Caur Līderu skolu es konkrēti satvēru draudzes vīziju G12 un sapratu, ka tas nav tikai kaut kas interesants un jauks, bet tā ir patiesā Dieva griba, kas nepieciešama katrai draudzei. Caur šīs skolas nodarbībām arī atklāju, ka man jāstrādā pie savām emocijām, kas traucē pieņemt lēmumus. Man pieauga ticība un sāku saprast, ka arī es varu atvērt savu grupiņu un kalpot cilvēkiem.”

Arī Elīnas dzīvē Līderu skola ienesa jaunas pārmaiņas. „Es sapratu, ka patiesībā jebkurš cilvēks var kļūt par līderi, ja ir gatavs smagi strādāt. Caur Līderu skolu man pilnīgāk atklājās draudzes vīzija un tas, ka Dievs grib mani lietot, ka tas ir Viņa plāns katram cilvēkam. Esmu jau sākusi mainīt savu raksturu, lai kļūtu par labu līderi un celtu Dieva valstību. Taču tas noteikti nav iespējams bez stabilām personīgām attiecībām ar Dievu. Iepriekš man gāja grūti ar plānošanu, taču esmu sapratusi, ka man jākļūst uzticamai. Vēlos veltīt savu dzīvi Dievam,” tā saka Elīna.

Apsveicam absolventus un aicinām ikvienu izmantot iespēju mācīties draudzes „Kristus Pasaulei” Bībeles un Līderu skolās!

Laura Zeniņa.