20. augusta dievkalpojumā sludina draudzes mācītājs Mārcis Jencītis.
Svētrunas tēma šoreiz ir „Cīnies!” Mācītājs mūs pamudina caur šo svētrunu cīnīties, nekad nepadoties un iet līdz galam. Viņš aicina mūs ikvienu pieņemt lēmumu, ka gribam iet ar Dievu uz visiem 100 procentiem, cīnīties par Dieva gribu savā dzīvē un tad Dievs savukārt varēs cīnīties par mums.

Cilvēks dzīvo tik ilgi, kamēr viņš cīnās. Tajā brīdī, kad tu esi pazaudējis savus orientierus un esi pārstājis cīnīties, tu jau esi miris. Varbūt tev elpa vēl ir, taču garīgi tu esi miris. Es apgalvoju, ka cilvēks bez mērķiem, kas necīnās par tiem un neiet uz tiem, ir garā miris cilvēks.

Vai tev ir par ko cīnīties? Reizēm neizglītoti cilvēki, bērni un tie, kas auguši nepilnvērtīgās ģimenēs, cilvēki, kuri ir pārcietuši dažādas traumas, ir sasnieguši daudz vairāk, nekā labi izglītotie, vienmēr saķemmētie un saģērbtie, nekā tie, kuriem ir abi vecāki, kuriem ir viss. Reizēm tas neizglītotais un pāridarījumus cietušais sasniedz daudz vairāk nekā otrs. Kāpēc tā? Starp viņiem ir atšķirība. Viens no viņiem ir iemācījies cīnīties, bet otrs nav iemācījies jeb nav iemācīts cīnīties. Ģimenēs ļoti bieži ir tā, ka vecāki par visu gādā un bērniem viss ir, bet viņi aizmirst bērniem iemācīt cīnīties pašiem. Es iemācījos lasīt četru gadu vecumā, sāku staigāt pusgada vecumā. Kad es gāju bērnudārzā, es biju gudrāks par tiem bērniem, kas bija jau vienu gadu man priekšā. Kad mācīja saskaitīt un lasīt, man bija neinteresanti, jo es zināju atbildes uz visiem jautājumiem. Es zināju labāk, kā vecākās grupas bērni. Mācoties skolā 1. klasē man nebija interesanti, jo es tiešām visu zināju! Es pieradu, ka visu zinu un ka man nav jācīnās par labām sekmēm. Es nesaku, ka tas ir vienīgais iemesls, kāpēc es pārstāju cīnīties, palaidos un cietu katastrofu, taču tas ir viens no iemesliem. Es pārstāju cīnīties tāpēc, ka man nebija vajadzības to darīt. Mana mamma, skolotāji nespēja to pamanīt. Tas ir viens no iemesliem kāpēc es kļuvu par lūzeri un cietu katastrofu.

Jebkādā sporta veidā reizēm notiek tā, ka acīmredzami vājākas komandas jeb spēlētāji uzvar profesionālākus un stiprākus sportistus. Kāpēc tā? Tāpēc, ka reizēm tas profesionālis ir nonācis tādā punktā, ka viņš apzinās, ka ir labākais, viņš paļaujas uz savu profesionalitāti un aizmirst cīnīties. Bet otrs sportists, jeb komanda, kas nav tik labā līmenī, cīnās un uzvar. Ļoti būtiski saprast, ka tu būsi dzīvs un uzvarēsi tik ilgi, kamēr tu cīnīsies. Gribu tevi iedrošināt un pacelt! Ja tu esi ceļā uz mērķiem, ja esi cīnītājs, tad arī atpūta ir daļa no tavas cīņas, jo bez atpūtas tu nevari uzvarēt. Cīņā uzvar tikai tas, kurš cīnās pareizi! Bez atpūtas nav iespējams sasniegt rezultātus. Dievs to tā ir iekārtojis, arī cilvēku. Viņš visu radīja sešās dienās un septītajā dienā atpūtās. Dievs mums parāda piemēru, ka mums visur ir nepieciešama atpūta.

Redzi, Es esmu nodevis šo zemi jūsu rokās, ejiet un iegūstiet sev par īpašumu šo zemi, ko Tas Kungs ir apsolījis ar zvērestu dot jūsu tēviem Ābrahāmam, Īzākam un Jēkabam, viņiem un viņu pēcnācējiem pēc viņiem. 5.Mozus 1:8

Mūsu gadījumā Izraēls jeb Dieva tauta ir mūsu draudze vai grupiņa. Vecās Derības draudze nonāca pie Apsolītās zemes robežām. Dievs apsolīja dot zemi, kur piens un medus tek. Bija pagājuši 40 gadi kopš tā brīža, kad Dievs teica: „Uz priekšu! Tas ir Mans apsolījums, tā ir Mana griba, ejiet un pakļaujiet šo zemi!” Toreiz Izraēls atteicās iet un pagāja 40 gadi, kamēr izmira visi neticīgie. 40 gadu laikā izmira visi, kuri negribēja cīnīties. Atlika tikai Jozua un Kālebs. Pat viņiem bija jācieš 40 gadi savu līdzcilvēku neticības dēļ, jo blakus bija cilvēki, kas negribēja cīnīties. Ja tev blakus būs cilvēki, kas negribēs cīnīties, viņi vilks tevi lejup. Esi tādā vidē, kur ir cīnītāji. Ja tu ātrāk gribi sasniegt savus mērķus, un ieraudzīt to, ko Dievs ir sagatavojis tavā dzīvē, tad esi kopā ar cīnītājiem. Dievs šajā Rakstu vietā saka, lai mēs ejam un iegūstam. Citiem vārdiem, ejiet un cīnieties, jo Tas Kungs ir apsolījis jums to dot.

Tad es jums sacīju: nebīstieties un neesiet to priekšā bailīgi! Tas Kungs, jūsu Dievs, kas iet jums pa priekšu, Viņš par jums karos, tāpat kā Viņš, jums to pašiem redzot, ir jums palīdzējis Ēģiptē. 5.Mozus 1:29-30

Dievs par tevi karos! Ja es cīnos par Dieva gribu savā un citu dzīvēs, tad Dievs cīnās par mani. Ja es gribu redzēt kā Pats Dievs iejaucas manā dzīvē, kā Viņš dara Savus brīnumus, tad mans pienākums ir cīnīties uz 100% par Dieva gribu savā dzīvē. Ja es cīnos, Dievs par mani cīnās, ja es necīnos, Dievs ari necīnās.

Bet kāds Viņam jautāja: “Kungs, vai to ir maz, kas tiks izglābti?” Uz to Viņš atbildēja: “Cīnaities ieiet pa šaurajiem vārtiem, jo Es jums saku: daudzi vēlēsies ieiet, bet nevarēs. Jo, ja jūs tikai pēc tam, kad nama Kungs būs cēlies un durvis aizslēdzis, nostāsities ārā un klauvēsit pie durvīm, sacīdami: Kungs, atver mums,- Viņš atbildēs jums: Es nezinu, no kurienes jūs esat! Tad jūs sāksit stāstīt: mēs ar Tevi esam ēduši un dzēruši, un Tu esi mācījis mūsu ielās. Tad Viņš jums atteiks: Es nezinu, no kurienes jūs esat, atkāpieties no Manis, visi jūs netaisnības darītāji! Tur būs raudāšana un zobu trīcēšana, kad jūs redzēsit Ābrahāmu, Īzāku un Jēkabu un visus praviešus Dieva valstībā, bet paši sevi izmestus ārā. Lūkas 13:23-28

Īstenībā nav pat svarīgi, ka tu apmeklē draudzi, lasi Bībeli un daudz lūdz. Ir svarīgi, ka tu cīnies par Dieva gribu. Šaurais ceļš ir viss, par ko jācīnās. Platais ceļš ir tas vieglais pazušanas ceļš. Vai tu zini, uz kā dzīvo lielākā daļa biznesa? Viņi pelna uz cilvēku nepacietību. Nepacietīgs cilvēks ir potenciāls upuris. Ja tu esi nepacietīgs, tad uz tava rēķina kāds noteikti iedzīvosies. Daudzi gribi tagad un tūlīt. Vieglākais ceļš nekad nebūs pareizais ceļš. Piemēram, tu pērc un pārdod. Lai tu pirktu un pārdotu, tev vispirms prece ir jānopērk par lētāku cenu. Tas ne vienmēr ir iespējams šodien. Par lētāko cenu preci dabūs tas, kurš pratīs meklēt un gaidīt īsto brīdi. Nepacietīgais nopirks par dārgāku un iegāzīsies. Nākamais solis ir pārdot preci par dārgāku cenu. Kā tu domā, vai tūlīt nāks pircējs un piedāvās tev dārgāko cenu? Kurš uzvarēs? Tas, kurš pārdos par to cenu, ko piedāvā, vai tas, kurš gaidīs? Tas, kurš gaidīs. Daudzi pelna un veido savu biznesu uz nepacietīgu cilvēku rēķina, uz tiem, kuri nemāk savu naudu ieguldīt un rīkoties ar to. Tie ir Debesu valstības principi. Pareizi ir gaidīt un būt pacietīgam. Velns barojas no nepacietīgajiem. Tev ir jāmaksā sava cena. Ar ko atšķiras mājas grupa, kura aug no tās, kura neaug? Cīņa. Vienu no manas grupas līderēm pirms kāda laika tētis bija uzaicinājis braukt ar kruīzu, bet viņa tikko bija sākusi vadīt savu grupiņu, kurā bija viens vai divi cilvēki. Viņa atteicās no kruīza, jo bija jāvada grupiņa. Viņa bija nolēmusi cīnīties, nevis būt marionetelellīte, ko rausta, un kas dzīvo uz vecāku kakla. Netiks izglābti tie, kas brauc ar tētiņiem kruīzā, tad, kad jāapmeklē un jāvada mājas grupa. Ja tu tagad vēl neredzi nekādu rezultātu, tad ilgtermiņā tu ieguldi un būs atmaksa. Man nevajag šodien tikai vienu ceļojumu, bet rīt būt savā vecāku kontrolē un pakļautībā. Es gribu būt pats savas dzīves saimnieks. Bet pats savas dzīves saimnieks vari būt tikai tad, kad pats par sevi cīnies!

Viens no iemesliem, kāpēc cilvēks atnāk uz dievkalpojumu un uzreiz aiziet, ir tāds, ka viņš šeit dzird, ka viņam pašam ir jācīnās un ka viņš pats atbild par savu dzīvi. Debesu valstībā blata sistēma nav. Blata sistēma nav no Dieva. Ja tu cīnīsies par savām personīgajām attiecībām ar Dievu, ja tu pieliksi visas pūles, lai no rīta pieceltos, tad Dievs par tevi karos. Dievs nāks un izveidos ar tevi attiecības. Es pat pieņemu, ka, ja tu cīnīsies, atnāks pārdabisks Dieva tuvums. Proporcionāli tam, ko tu ieguldi, tu saņemsi. Ko sēsi, to pļausi. Ar kādu mēru tu mēro, ar tādu tev arī atmēros. Bieži vien laulātie savā starpā strīdas. Ja sieva mājās nemāk uzvesties, bet sabiedrībā cilvēku priekšā māk uzvesties, tad tas nozīmē tikai to, ka sabiedrībā viņai cilvēku viedoklis ir svarīgāks nekā Dievs. Vīri pakarina sievām apģērbu, palīdz novilkt mēteli. Viss ir pieklājīgi un glīti, tiklīdz pārkāpj mājas slieksni. Sabiedrībā mēs mākam uzvesties, bet mājās ne. Kāpēc tā? Jums cilvēki ir svarīgāki par Dievu. Jūs cilvēku acīs gribat būt perfekti, bet Dieva acīs nav svarīgi, gan jau Dievs piedos. Neko Viņš tev nepiedos! Ieņem to vietu sabiedrībā, draudzē un ģimenē, ko Dievs tev ir paredzējis. Ja tu saki, ka to nevari, tad tu melo. Tu cilvēka dēļ vari, bet Dieva dēļ nevari. Tas nozīmē, ka tu vari, bet necīnies. Tas nozīmē, ka tu negribi. Tas ir tavs brīvprātīgs lēmums. Cīnieties ieņemt savu vietu ģimenē! Izlasi Bībelē un ieraugi kā tev uzvesties. Tas attiecas uz visiem bez izņēmuma.

Tad, kad Izraēla tauta stāvēja uz robežas un gatavojās ieņemt Apsolīto zemi, notika skaitīšana. Kad saskaitīja visu armiju un tautu, tad te ir rakstīts:

Šie ir tie, ko saskaitīja Mozus un priesteris Ēleāzars, kad tie skaitīja visus Israēla bērnus Moāba klajumos pie Jordānas pretī Jērikai. Un starp tiem nebija neviena vienīga vīra no to skaita, ko Mozus un priesteris Ārons bija skaitījuši Sinaja tuksnesī. Jo Tas Kungs tiem bija sacījis: “Tie mirtin mirs tuksnesī!” Un no tiem arī neviens vairs nebija atlicies kā vienīgi Kālebs, Jefunnas dēls, un Jozua, Nūna dēls.4.Mozus 26:63-65

Iedomājies? No visiem daudzajiem tūkstošiem Apsolītajā zemē iegāja tikai divi! Nav svarīgi, kāds bija iemesls tam, kāpēc tu necīnījies. Nav izņēmumu! Debesīs būs tikai cīnītāji! Viss nenotiek vienā dienā, ja tu necīnīsies šodien, rīt tu baudīsi no tā augļus. Ja tu cīnies šodien par Dieva gribu savā dzīvē, tu baudīsi augļus rītdien. Izvēlies pats – cīnīties vai necīnīties.

Kad nešķīsts gars atstāj cilvēku, tad viņš apstaigā sausas vietas un meklē atpūtas vietu, bet, to neatradis, saka: es atgriezīšos savā mājoklī, kuru atstāju. Un viņš noiet un atrod to izslaucītu un izgreznotu. Tad viņš noiet un ņem līdzi septiņus citus garus, kas ļaunāki par viņu, un viņi nāk un tur dzīvo, un ar šo cilvēku kļūst ļaunāk, nekā bija iepriekš. Lūkas 11:24-26

Daudzi saņem savu glābšanu, atbrīvošanu, kā arī mērķus savai dzīvei, bet viņi tālāk necīnas. Ļaunie gari, kas no cilvēka iziet, meklē sausas vietas. Sausas vietas ir tās, kur cilvēki necīnās. Un tad ļaunais gars nāk atpakaļ un ar tevi kļūst vēl ļaunāk. Tas nenotiek vienā dienā. Ja tu šodien simtprocentīgi necīnies par Dieva gribu, rītdien tu būsi miris. Ja tu šodien cīnīsies, tu dzīvosi šodien un dzīvosi rīt. Arī tas viss nenotiek vienā dienā, bet tu redzēsi panākumus visās dzīves sfērās. Dievs tevi lietos, Viņš cels draudzi. Dievs ir labs!

Es apgalvoju Dieva un cilvēku priekšā, ka Dievam nekas nav neiespējams!

Tāpēc, kā Svētais Gars saka: šodien, ja dzirdēsit Viņa balsi, neapcietinait savas sirdis kā sarūgtinājumā kārdināšanas dienā tuksnesī, ..kaut gan bija redzējuši Manus darbus četrdesmit gadus, ..tāpēc Es esmu zvērējis Savās dusmās: tiem nebūs ieiet Manā atdusā. Ebrejiem 3:7,8,10,11

Ja šodien esi paguris un nolaidis rokas, pieņem lēmumu un sāc cīnīties!

Celieties, ejiet un pārejiet Arnonas upi! Redzi, Es nododu jūsu rokā amorieti Sihonu, Hešbonas ķēniņu, un viņa zemi; sāc ieņemt to un karo ar viņu! Un Es šodien sākšu iedvest bailes un izbīšanos visām tautām no tevis, kas zem debesīm, lai tās, kaut vai tikai izdzirdušas par tevi, trīcētu un drebētu! 5.Mozus 2:24-25

Sāc karot un ieņemt Apsolīto zemi šodien, un Dievs šodien sāks cīnīties un karot par tevi!

Evelīna Silarāja.