Šā gada 27. februārī Rīgā, pulksten 14.00 draudzē „Kristus pasaulei”
Zinātņu akadēmijas namā notika laulību ceremonija, kurā derību Dieva priekšā slēdza Dace Berga un Dainis Daubers. Pēc dievkalpojuma notika kāzu svinības viesu namā „Strops” Inčukalnā. Uz svinībām jaunais pāris bija ielūdzis draudzes mācītāju Mārci Jencīti ar ģimeni un kalpotāju komandu. Klāt bija arī Daces un Daiņa vecāki un tuvākie radinieki. Pēc svinīgā banketa un apsveikumiem bija dažādas spēles un dejas, kurās tika iesaistīti visi svinību dalībnieki. Kāzu viesi varēja izteikt savus padomus un novēlējumus jaunlaulātajiem.

Daci Bergu daudzi „Kristus pasaulei” locekļi pazīst kā dedzīgu kristieti, kalpotāju ar lūgšanām inkaunteros un mīļu mājas grupas vadītāju. Dace Rīgā atgriezās pagājušā gada jūnijā pēc astoņu gadu prombūtnes Sibīrijā, misijas darbā, kur viņa uzcēla un vadīja divas draudzes. Pēc atgriešanās dzimtenē viņa nekavējoties iekļāvās draudzes „Kristus pasaulei” kalpošanā un kopš tā laika ir draudzes mācītāja Mārča Jencīša līderu komandā.

Dainis Daubers draudzei „Kristus pasaulei” pievienojās pagājušā gada augustā un arī ļoti aktīvi iekļaujas kalpošanā.

Kāzu svinību aizkustinošākā daļa bija abu jaunlaulāto stāsts par to, kā viņi iepazinušies, iedraudzējušies un sapratuši no Dieva, ka turpmākais dzīves ceļš ejams abiem kopā. Sākums viņu attiecībām bija kopīga kalpošana draudzē. Dainis dāvinājis Dacei ziedus un centies visādi palīdzēt viņai kalpošanā. Taču Dace sākumā atraidījusi Daini, jo darbs Dieva valstības lietās bijis svarīgāks par visu pārējo, arī personīgo laimi un sapni par ģimeni. Tikai vēlāk, stāsta Dace, viņa sākusi saskatīt Daiņa dedzību, nodošanos Dievam un to, ka viņš regulāri lūdz To Kungu. Dace novērtējusi to. Pēdējā draudzes līderu sapulcē pirms savām kāzām Dace teica: „Protams, man ir dārgi mani tuvinieki, tēvs, mamma, draugi. Taču savas kāzas vispirms es gribu nosvinēt savā garīgajā ģimenē. Tā ir mana draudze „Kristus pasaulei””.

Draudzē „Kristus pasaulei” kuras dievkalpojumus Rīgā apmeklē vidēji 100 cilvēku vienā reizē, bet mājas grupas sapulces kopumā apmeklē ap 200 cilvēku, šīs ir jau trešās laulības gada laikā. Tas ir sava veida rādītājs auglībai visās lietās, arī personīgajā dzīves jomā. Jo ir draudzes, kuras skaitliski ir lielākas, bet kur gada laikā tā arī netiek izveidota neviena jauna ģimene.

Draudze „Kristus pasaulei” novēl Dacei un Dainim daudz panākumu kalpošanā Tam Kungam un līdzcilvēkiem, cieši turēties pie Dieva, pārvarēt visas grūtības, kā arī laimi un saticību personīgajā dzīvē! Tam Kungam un līdzcilvēkiem, cieši turēties pie Dieva, pārvarēt visas grūtības, kā arī laimi un saticību personīgajā dzīvē!