Pagājušo svētdien 10. augustā draudzē „Kristus Pasaulei” notika skaistas kāzas.
Tika salaulāti divi jaunieši no draudzes patstāvīgajiem apmeklētājiem – Monta un Daniels. No viņu iepazīšanās brīža līdz laulībām ir pagājuši apmēram 3 gadi. Abiem šis ir bijis lielu pārmaiņu pilns laiks, kuru rezultātā viņi ir tuvāk iepazinuši Dievu, kļuvuši par uzticamiem kalpotājiem un paraugpāri citiem jauniešiem.

Monta ar Danielu iepazinās kristīgajā skolā. Kāds no viņu klases biedriem vadīja mājas grupu draudzē „Kristus Pasaulei”, kurā kādu laiku jau gāja Daniels un uzaicināja ciemos arī Montu. Tieši tur sākās nopietna draudzība starp abiem jauniešiem. Viņi sāka pamazām sarakstīties caur skype, ar e-pastiem un īsziņām, līdz pienāca brīdis, kad sarakste varēja turpināties pat stundām ilgi. Taču vēl krietnu laiku jaunieši ārpus grupiņas netikās un klātienē nesarunājās. Pagāja vēl ilgs laiks, kad jaunieši sāka atklāti sveicināties un sarunāties citu klātbūtnē.

Pēc neilga laika viņi sāka apmeklēt dievkalpojumus. Ienākot mūsu draudzē, abiem jauniešiem nācās lauzt daudzus stereotipus, kuri valda pat kristīgajā vidē un pieņemt stingrus noteikumus attiecībā uz draudzību starp puisi un meiteni. Kaut arī viņu draudzība un nolūki vienam pret otru bija nopietni, abiem līdz pilngadībai vēl bija jāgaida aptuveni divi gadi. Danielam un Montai tika ieteikts saglabāt šajā laikā atturību. Tā abiem bija jāgaida divi gadi, kuru laikā viņi ir izvairījās no jebkādiem mīlestības apliecinājumiem un fiziska kontakta, tā, kā to Dievs ir paredzējis pirms laulībām.

Monta un Daniels godam izturēja šo laiku un neko nenožēlo. Tikšanās un draudzība starp viņiem bija tikai draudzē, klātesot vecākiem, vadītājiem vai citiem cilvēkiem. Viņi ir pateicīgi Dievam un arī draudzei, ka savu draudzību un jūtas šo laiku ir saglabājuši šķīstu un abi slēguši laulību kā nevainīgi jaunieši, kas mūsdienās ir retums.

Šajā periodā Daniels ir sācis pats pelnīt naudu, lai varētu uzturēt savu  ģimeni. Dievs viņu ir ļoti svētījis un, neskatoties uz Daniela jaunību un pieredzes trūkumu, darba pietiek. Savukārt Monta uzticami kalpo draudzē, ir vienmēr atsaucīga un laipna, palīdzot cilvēkiem iepazīt Dievu.

Draudze abiem jauniešiem novēl ģimeni veidot, balstoties uz Bībeles patiesībām. Likt centrā Dievu, jo Viņš ir vienīgais stabilitātes un uzticības garants. Nekad nezaudēt spēku cīnoties, lai ieņemtu ģimenē sev paredzēto vietu kā vīram un sievai. Arī grūtās situācijās saglabāt mīlestību un cieņu vienam pret otru. Kopā ar Dievu, jums izdosies būt patiesi laimīgiem savā laulībā.

Līga Paņina