Ko Bībele saka par darbu?
Vissvarīgākais, kas tev būtu jāzina par šo tēmu – darbs ir visu panākumu pamatā. Vienalga, kādā sfērā tu strādā, laicīgajā darbā vai garīgajā darbā, darbs ir visa pamats. Tas var būt darbs, ar kuru tu pelni iztiku, tā var būt kalpošana draudzē vai mājas grupiņā, ģimenes lietas, politika, ekonomika, darbs pie savas personības jeb rakstura izmaiņas. Ja tu vēlies gūt panākumus, augt un kaut ko sasniegt, tad koncentrējies uz pašu svarīgāko – darbu. Es ļoti vēlos, lai mēs saprotam šī vārda nozīmi. Ja mēs runājam par panākumiem un par to, ko tu vēlies ticībā saņemt no Dieva, lai kaut ko uzbūvētu un atstātu aiz sevis kādas pēdas, lai uz šīs zemes paveiktu ko nozīmīgu un izdarītu to Dievam, tad šis vārds – 
darbs, ir absolūti nepieciešams, un to nevar nošķirt no uzvaras pilnas dzīves, vēl vairāk, darbs ir visu panākumu pamatā!

„Vai jūs neesat mans darbs mūsu Kungā?” (1. Korintiešiem 9:1)

Pāvils vaicā: „Vai jūs neesat mans darbs Kristū?” To viņš jautā cilvēkiem, kurus viņš ceļ, audzina un māca saskaņā ar Dieva gribu, palīdzot pieaugt Kristū. Es to pašu varētu teikt arī savai draudzei: „Vai jūs neesat mans darbs Kristū?” Vai tu domā, ka tu esi tikai Dieva darbs? Dievs ir galva, bet mēs, Kristus draudze, esam Viņa miesa. Un Viņš miesā ir nolicis katru savā vietā, lai mēs celtu cits citu. Mēs strādājam ne tikai sev, bet arī citiem; un es kā mācītājs strādāju savas draudzes labā, un draudzes cilvēki ir mans darbs. Tas, kas jūs esat, ir mans darbs. Es palīdzu jums augt Dievā, mācot Viņa ceļus. Savās personīgajās attiecībās ar Dievu jūs augat paši, bet ir kāds, kurš jūs „aplaista”.

Manā personīgajā lūgšanu laikā fonā skan mūzika. Es klausos kristīgo vietni internetā – ihop.org. Un vakar es dzirdēju ļoti skaistu dziesmu, tikpat skaistu, kā šī, ko tikko klausījāmies, pielūdzot Dievu – „Svētais, Skaistais”. Man ļoti tā iepatikās. Un tad pēkšņi pār mani nāca atklāsme – kāds pie šīs dziesmas ir strādājis. Dievs pats nedzied. Pats Dievs nespēlē mūzikas instrumentus. Dievs neorganizē šo slavēšanas grupu, un Viņš pats internetā šos failus neliek un tiešraidi nerāda. To dara cilvēki Viņa vārdā. Cilvēki kalpo Dievam Viņa vadībā un Viņa spēkā. Es sapratu, ka pie visa labā un skaistā kāds ir strādājis. Pie visa teicamā un ilglaicīgā kāds ir strādājis. Tā ir kā formula, kuru vari atcerēties – nav nekā skaista un laba bez darba. Ja tu redzi ko īpaši brīnišķīgu, īpaši vērtīgu un nozīmīgu, tad zini, ka pie tā ir jo īpaši daudz domāts un strādāts. Pie katras kvalitatīvi izpildītas dziesmas kāds ir strādājis. Visā, kas ir izcils, ir ieguldīts īpaši smags darbs. Tu redzi kādu cilvēku, kurš ir kaut ko sasniedzis, tu redzi kādu biznesmeni, kurš ir kaut ko nopelnījis, kaut ko uzcēlis, tu redzi kādu politiķi, kādu mācītāju, kādu mājas grupas vadītāju, – atceries, ka viņš pie tā ir strādājis. Un, lai arī kā tev nepatiktu daži politiķi vai kādi citi cilvēki, kuri ir pacēlušies pāri parastajam, viņi ir strādājuši, lai to sasniegtu. Varbūt viņš nav strādājis tādā virzienā, kā tu vēlētos un tu gribētu, tomēr šis cilvēks ir strādājis. Visur, kur tu redzi kaut ko lielu, kaut ko svarīgu un īpašu, vari būt drošs, ka pie tā cilvēki ir nopietni strādājuši.

„Un Dievs pabeidza septītajā dienā Savu darbu, ko Viņš bija darījis, un atdusējās septītajā dienā no visa Sava darba, ko bija darījis.” (1. Mozus 2:2)

Dievs strādā! Viņš sešas dienas strādāja, būvēja, cēla un radīja, izveidoja debesis un zemi, un visu, kas uz tās, un septītajā dienā Viņš atpūtās. Dievs strādā, un Viņš ir paša darba pamats un iesākums.

„Paliec mierā un pārdomā tā stiprā Dieva brīnuma darbus!” (Ījaba 37:14)

Pats Radīšanas stāsts vēsta par Dieva brīnumu darbiem. Arī tās izmaiņas, kuras mēs redzam cilvēku dzīvēs – pozitīvas izmaiņas, pārdabiskas dziedināšanas un atbrīvošanas, ir Dieva brīnumainie darbi. Dieva darbi ir aprakstīti Bībelē. Viņš izveda Savu tautu no Ēģiptes zemes ar šausminošiem brīnumiem; Viņš pāršķēla jūru, un israēlieši izgāja tai cauri sausām kājām. Dziļi ievelc elpu! Vai tas nav skābeklis, ko mēs elpojam? No kurienes tas ir radies? No sprādziena visumā? Es precīzi nezinu, kā Dievs to visu darīja, ar sprādzienu vai bez sprādziena, bet viena lieta ir skaidra: Dievs ir radījis skābekli. Dievs ir strādājis pie tā, lai mēs varētu dzīvot uz planētas Zeme. Jo nevar no nekā rasties kaut kas. Darvina teorija un visas filozofu teorijas par pasaules rašanos ir muļķības, tās ir pretrunā ar veselo saprātu. Nav iespējams radīt kaut ko no nekā! Vai tev ir rokas, kājas un acis? Kāds ir strādājis pie tā, lai tu būtu tieši tāds, kāds tu esi. Dievs dara brīnumus. Brīnumi ir Dieva darbs.

„Kas neuzlūko valdnieka vaigu, kas neieredz lielo un bagāto vairāk nekā nabagos, jo tie visi ir Viņa roku darbs.” (Ījaba 34:19)

Mēs katrs esam Dieva roku darbs. Bībelē ir rakstīts, ka mēs esam māls un Viņš ir podnieks. Mēs esam izveidoti, mīcīti un veidoti. Tavs raksturs, tavs izskats ir Dieva meistardarbs. Kāds ir pūlējies tavā labā! Dievs cilvēku ir izveidojis ar darba palīdzību. Dievs ir strādnieks. Vai tu esi dzirdējis vārdus: „Dievs, lūdzu, darbojies šajā vietā!”?

„Sešas dienas tev būs strādāt un padarīt visus savus darbus. Bet septītā diena ir sabats Tam Kungam, tavam Dievam, tad nebūs tev nekādu darbu darīt, nedz tev, nedz tavam dēlam, nedz tavai meitai, nedz tavam kalpam, nedz tavai kalponei, nedz tavam lopam, nedz tam svešiniekam, kas ir tavos vārtos. Jo sešās dienās Tas Kungs ir radījis debesis un zemi, jūru un visu, kas tur atrodams, un septītajā dienā Tas Kungs atdusējās; tāpēc Tas Kungs svētīja sabata dienu, lai tā būtu svēta.” (2. Mozus 20:9-11)

Dievs sešas dienas strādāja un vienu dienu atpūtās. Tātad, Dievs prot strādāt un prot arī atpūsties, un mēs esam radīti pēc Viņa līdzības. Dievam gan nav vajadzīgs nakts miegs, bet mēs esam cilvēki, un mums ir jāguļ. Tā nu mums būs gan strādāt, gan atpūsties. Tāda ir Dieva griba. Ne tikai strādāt, bet arī atpūsties. Mēs sešas dienas strādājam, bet septīto dienu veltam Dievam – sanākam visi kopā uz dievkalpojumu, slavējam un pielūdzam Dievu, pavadām kopā laiku. No kurienes tas tā radies? Kāds to tā ir ieplānojis, Kāds par to ir domājis un mums atklājis Savu gribu. Mums ir ne tikai jāstrādā, bet mēs varam arī dienu atpūsties Dieva klātbūtnē. Un mums nav jāieciklējas tikai uz vienu dienu, jo Dievs prot strādāt un prot arī atpūsties.

„Un cilvēkam Viņš sacīja: “Tā kā tu esi klausījis savas sievas balsij un esi ēdis no šī koka, par kuru Es tev pavēlēju, sacīdams: tev nebūs no tā ēst, – lai zeme ir nolādēta tevis dēļ; tev, smagi strādājot, būs maizi ēst visas sava mūža dienas.” (1. Mozus 3:17)

Dieva prāts ir, ka mēs smagi strādājam. Tas gan ir izteikts lāsta formā, taču tas nemaina būtību – būs jāstrādā un būs smagi jāstrādā. Darbā ir grūtības, tas prasa pūles, bet tā ir Dieva pavēle, jo, kas nestrādā, tam nebūs ēst. Cik nepareizi ir tas, ka ir cilvēki, kuri baro liekēžus! Cik slikti ir tas, ka izmaksā pabalstus liekēžiem! Šie cilvēki nevar atrast darbu, jo vēlas strādāt tikai un vienīgi savā profesijā. Tāda nav Dieva griba. Dievs griba ir, lai katrs cilvēks strādā. Valsts nav atbildīga par to, vai tev ir darbs vai nav. Darbs ir tavā galvā. Dievs tev ir devis smadzenes, domā un strādā! Un nes labumu gan Dievam, gan sabiedrībai. Pelni naudu ar savu darbu. Dieva griba ir, lai tu ne tikai strādā, bet arī pieliec pūles, darot šo darbu. Vai Dieva vārds to nesaka? Tev būs smagi strādāt, un bez vaiga sviedriem nav panākumu. Vai tu zini teicienu: „No pain, no gain?” Tas gan vairāk attiecas uz sportistiem. Bez sāpēm nav panākumu jeb rezultāta. Mums ir svarīgi to saprast un ļaut, lai tas iesēžas mūsu prātā un sirdī. Bez darba nekas nenotiek. Ir laiks saprast, ka visam pamatā ir darbs.

„Un Dievs sacīja: “Lai top gaisma.” Un gaisma tapa. Un Dievs redzēja gaismu labu esam, un Dievs šķīra gaismu no tumsas.” (1. Mozus 1:3-4)

Dievs radīja gaismu, apsēdās un no malas skatījās, un redzēja, ka tā ir laba. Kā dažreiz mākslas muzejā cilvēki aplūko gleznas, domājot, ko mākslinieks ar to ir domājis, kāda tam ir nozīme, kas tur ir skaists, un tas reizēm prasa ilgu laiku. Ir lietas, kuras var saprast uzreiz, bet ir lietas, kas ilgi jāpēta, un vēl tad tu dodies mājās ar lielu jautājuma zīmi galvā. Dievs radīja, tad apstājās, paskatījās un atzina to par labu esam. Dievs priecājās! Viņam bija labsajūta. Dievs tā ir iedibinājis: tad, kad mēs strādājam, mēs gūstam no tā prieku un labsajūtu. Un tie cilvēki, kuri nestrādā, ir tie, kas lieto narkotikas, alkoholu, smēķē un dara citas muļķības. Tie, kuri kārtīgi nestrādā, kuriem nav mērķi, tie arī meklē labsajūtu citur, bet ne tajās lietās, kuras Dievs ir devis. Tu vari gūt labsajūtu normālās, dabīgās lietās, kuras Dievs ir paredzējis, un viena no tādām ir gandarījums un prieks par paveiktu darbu. Bez darba nav labsajūtas! Un par atpūtu arī ir jāmaksā, tātad bez darba nav iespējama pienācīga atpūta. Tev būs jāstrādā, lai tu varētu atpūsties. Būs jāmaksā cena.

Dieva griba ir, ka mēs darām gan laicīgo darbu, gan garīgo darbu. Tas viss ir darbs. Beidzot ir laiks saprast, ka kalpošana Dievam ir darbs! Darbs ir panākumu, labklājības un svētību pamats.

„Tāpēc arī Dāvids teic svētīgu tādu cilvēku, kam Dievs piešķir taisnību neatkarīgi no darbiem.” (Romiešiem 4:6)

Tas, ka tu strādā, tevi neglābj. Glābj Jēzus Kristus. Ir tikai viens Glābējs, viens ceļš, patiesība un dzīvība. Ar labiem darbiem mēs netiekam glābti. Ar kalpošanu mēs netiekam glābti. Ar to, ka mēs labi strādājam, mēs netiekam izglābti no pazušanas. Tikai pieņemot Jēzu Kristu par savu personīgo Glābēju, mēs ieejam personīgās attiecībās ar Dievu.

„Kas kopj savu tīrumu, tam maizes pietiks, bet, kas nododas bezdarbībai, tam būs diezgan nabadzības.” (Salamana pamācības 28:19)

Starp nabadzību un bagātību ir darbs. Ieteicams, mērķtiecīgs darbs pareizā virzienā.

„Kāds kura darbs, tādu Viņš tam piešķir laimi; kāda kura gaita, tāds tam tiek novēlēts liktenis.” (Ījaba 34:11)

Vai tu gribi būt laimīgs? Laime maksā cenu. Tas ir viens vārds: darbs. Gan garīgs, gan laicīgs darbs. Cilvēki domā – ja viņi būs bagāti, tad viņi būs laimīgi, bet tā nav patiesība. Arī bagāti cilvēki ir nelaimīgi. Izrādās, ka bagātie arī raud!

„Salds ir darbinieka miegs, vienalga, vai tas daudz vai maz ko ēdis; bet bagātais, kas spēcīgi pieēdies, nereti netiek pie miega.” (Salamans mācītājs 5:11)

Salds miegs ir tam, kurš ir strādājis. Es gribu tev pateikt, ka bagātības nav laimes nosacījums. Darbs ir laimes nosacījums. Ja arī šobrīd tev vēl nav konkrētu rezultātu vai arī tālumā debesīs ir tikai mazs mākonītis, kas sola lietu, turpini strādāt, un tu sagaidīsi savu laimi. Tu esi ceļā uz mērķi, – tu esi bagāts! Tu esi bagāts, jo tev ir darbs, ko darīt.

„Tu pārtiksi no savu roku darba, svētīgs tu esi, tev labi klājas!” (Psalms 128:2)

Ticīgie pārtiks no sava roku darba. Tavam darbam neizbēgami būs rezultāti. Tu dzīvosi pārticībā. Atceries, ka ikvienam nāksies strādāt jebkurā gadījumā. Vieni mērķtiecīgi strādā un gūst panākumus, bet citi slinko, bet pēc tam tik un tā viņiem piespiedu kārtā nākas maksāt cenu un strādāt, – izstrēbt savas slinkošanas sekas. Abos gadījumos ir jāstrādā. Tikai pirmajam būs panākumi, bet otrajam nebūs.

„Čakla roka valdīs, bet rokai, kas gausa un nolaidīga, būs jāveic piespiedu darbi.” (Salamana pamācības 12:24)

Sliņķim būs jāveic piespiedu darbi, taču viņš ar piespiedu darbu neko nesasniegs. Tas, kurš labprātīgi iet uz saviem mērķiem, ir čakls un iegulda darbu, sagaidīs rezultātu. Bet izsalkušais ir spiests strādāt. Viņa mute spiež viņu strādāt. Strādāt vajadzēs jebkurā gadījumā. Tu esi domājis par bomžiem? Kāds viņiem ir darbs! Viņiem agri no rīta ir jāpaspēj uz miskasti, pirms vēl konkurenti ir tikuši klāt. Kādi viņi izskatās, kādu cenu viņi maksā? Arī viņi strādā. Sabiedrība viņus izsmej un izstumj. Ar kādām zili sarkanām sejām viņi staigā! Vairāki vīriešu kārtas bomži un viena sieviešu kārtas bomzene. Viņi staigā no miskastes uz miskasti, veic lielus pārgājienus. Viņi strādā pretīgu, smirdīgu darbu un barojas no atkritumiem. Vai nebūtu labāk strādāt godīgu darbu, būt tīram un kārtīgam, un ēst normālu pārtiku? Jebkurā gadījumā ir jāstrādā. Ir cilvēki, kas domā, ka strādāt ir zem viņu goda. Bet arī viņiem agrāk vai vēlāk būs jāstrādā. Vai tad zagļi nestrādā? Naktīs neguļ, zog, turklāt pēc tam vēl sēž cietumā. Sliņķim ir jāveic piespiedu darbi, un viņš neko savā dzīvē nesasniedz. Vai nav labāk pašam sevi disciplinēt, strādāt un kaut ko sasniegt? Jo čakla roka valdīs!

„Ja tu redzi vīru savā darbā tikušu, tad zini, ka tāds stāvēs ķēniņa priekšā un viņam nebūs kalpot šādiem tādiem zemiem ļaudīm.” (Salamana pamācības 22:29)

Čaklajam, kas patiešām strādā un domā ar galvu, būs sakari. Tāds nonāks augstu stāvošu cilvēku priekšā. Strādīgais nonāks sabiedrībā zināmu cilvēku redzeslokā, un viņam būs izdevīgi kontakti. Kārtīgs darbinieks pareizi strādā, un tas, ko viņš dara, cilvēkiem ir vajadzīgs, un labs darbs ir pieprasīts visu sabiedrības slāņu cilvēkiem. Vajag strādāt un sniegt labus pakalpojumus. Vai tu sāc saprast, cik nopietni ir strādāt? Cik svarīgs ir darbs, kas ir visu panākumu pamatā!

Katram no mums Dievs ir devis savus talantus.

“Redzi, Es esmu aicinājis Becaleēlu, Hūra dēla Ūrijas dēlu no Jūdas cilts. Un Es to esmu pildījis ar Dieva Garu, gudrību, prātu, zināšanām un prasmi visādos darbos, kā izdomāt mākslas darbus un tos izstrādāt zeltā, sudrabā un varā, griezt dārgakmeņus un ielikt tos rotās, grebt koku un izstrādāt meistarīgus darbus.” (1. Mozus 31:2-5)

Darbā pie Saiešanas telts celtniecības bija norīkoti īpaši cilvēki, kuriem Dievs bija devis gudrību. Katram no viņiem bija savs talants. Katrs cilvēks bija savā vietā. Es tev iesaku atrast to, ko tev patīk darīt vislabāk un kas tev vislabāk padodas, strādāt tieši šajā sfērā, un tu gūsi panākumus. Lūk, tieši šis darbs būs tad, kas nesīs augļus. Vienmēr būs arī darbi, kas mums nepatīk, arī tie ir jādara, bet ej tajā virzienā, kas ir tavs talants, tavas dotības, tavas spējas. Ja tu vēlies gūt panākumus, darbojies savā talantā.

„Lai svētos sagatavotu kalpošanas darbam, Kristus miesai par stiprinājumu.” (Efeziešiem 4:12)

Kalpošana Dievam ir darbs. To beidzot vajag saprast. Atceries – kalpošana Dievam nav hobijs, bet gan atbildīgs darbs! Ja tu pret savu kalpošanu draudzē vai grupiņā, pret evaņģelizāciju un lūgšanu izturēsies kā pret hobiju, tas nenesīs panākumus, tas nenesīs svētību.

„Uzņemties kalpošanu un apustuļa darbu, ko Jūda ir atstājis, lai noietu savā vietā.” (Apustuļu darbi 1:25)

Viens no divpadsmit Jēzus apustuļiem vairs nebija viņu vidū, tāpēc viņi meta meslus un izvēlējās vēl vienu mācekli, lai kopā būtu divpadsmit. Kas ir pateikts šajā Rakstu vietā? Ko nozīmē būt apustulim? Vai tu domā, ka galvenokārt tā ir cienīga kalpošana? Tu domā, ka tā ir silta vietiņa, tuvāk mācītājam, tuvāk visām svētībām, tas ir labs stāvoklis draudzē un citu cilvēku apbrīna? Patiesībā būt vienam no divpadsmit un kalpot Dievam, pirmkārt, ir darbs. Būt Jēzus apustulim ir darbs! Tieši mācītāja kalpošanas darbs ir vissmagākais darbs, ja to dara pareizi un uz simts procentiem. To nevar salīdzināt ar grāvju rakšanu.

Kad es vēl nebiju mācītājs, es darīju daudz un dažādus darbus, biju arī racējs tranšejā. Es un mana nākamā sieva tajā laikā gājām baptistu draudzē. Viņa kopā ar savu draudzeni atnāca pie manis uz darbu. Es strādāju Vecpilsētā, bijām izrakuši bruģi un likām siltumtrasi. Es stāvēju tranšejā, kāja ūdenī, lāpstu rokās, ataugušu bārdu un pižiku galvā. Atnāca abas dāmas, es izkāpu ārā no tranšejas, sākām runāt. Es uzreiz prasīju savas nākamās sievas draudzenei: „Vai tu zini, kur tu nonāksi, ja nomirsi?” Man bija ļoti vienkārša dzīve. Var rakt, var nerakt. Alga bija 112 lati, un bija labi. Nevar salīdzināt ar darbu, ko daru tagad. Dievs ir labs, jo Viņš mums liek strādāt! Kalpošana Dievam ir darbs.

„Mūs šodien pratina laba darba dēļ, ar ko šis neveselais cilvēks ir dziedināts.” (Apustuļu darbi 4:9)

Apustuļi Jēzus spēkā dziedināja cilvēku. Ja tu kalpo cilvēkiem un domā, ka tas ir hobijs un kā sanāks, tā sanāks, ja satikšu – pakalpošu, ja būs laiks – uzrakstīšu, tad tev ir laiks saprast, ka patiesa kalpošana un cilvēku dziedināšana ir darbs. Ja tu vēlies, lai cilvēks ir brīvs un dziedināts, tam ir jāvelta laiks un jāstrādā. Cilvēka dziedināšana ir darbs. Jebkura veida kalpošana draudzē ir darbs. Evaņģelizācija ir darbs. Tu domā, ka mēs lūgsim Dievu, un cilvēki nāks un skries paši no sevis, meklēs Dievu? Tā nebūs. Cilvēki nāks tikai tad, kad mēs strādāsim. Evaņģelizācija ir darbs, kas ir jāieplāno un jādara, un tad būs panākumi. Ja nav panākumu, nav bijis darbs, un nevajag man stāstīt pasakas. Ja tu būtu strādājis, būtu rezultāts. Jo, ko tu sēsi, to tu arī pļausi. Un Dievs nav tāds darba devējs, kas nemaksā vai aizkavē algu. Strādniekam sava barība pienākas!

„Bet tu paliec skaidrā prātā visās lietās, paciet ļaunumu, dari evaņģēlista darbu, izpildi savu kalpošanu līdz galam.” (2. Timotejam 4:5)

Evaņģēlista darbu dari līdz galam. Vai tu esi sācis evaņģelizēt? Dari to līdz galam, tas ir darbs! Neskaties uz evaņģelizāciju kā uz hobiju. Dieva griba ir, ka tu strādā.

Negatīvā darba puse

Šis nosaukums ir gudrs, taču pamatā es vienkārši stāstīšu par darba negatīvo pusi. Darbā var būt arī kaut kas negatīvs un ļauns, un tas ir minēts Bībelē. Šīs dienas sprediķis ir pilnībā balstīts un sagatavots no Bībeles, es sēdēju, izrakstīju un pārdomāju šīs Rakstu vietas.

Un viņi iecēla tiem darba uzraugus, lai tos verdzinātu ar smagiem darbiem, un tie uzcēla faraonam noliktavu pilsētas – Pitomu un Ramzesu.” (2. Mozus 1:11)

Izraēla tauta bija ēģiptiešu verdzībā, un viņi tika piespiesti strādāt smagu darbu. Šajā Rakstu vietā minētie darba uzraugi priekš mums varētu nozīmēt velnu un viņa dēmonus. Šie „darba uzraugi” seko līdzi,  lai pēc iespējas vairāk cilvēku, arī kristieši, strādātu velna labā un celtu viņa valstību. Uzdošu tev kādu nepatīkamu jautājumu, kas, iespējams, nav attiecināms uz visiem, tomēr ir vērts padomāt – tu strādā savu pasaulīgo, laicīgo darbu, tu par to saņem naudu, un tas ir labi, taču kā valstību tu cel, astoņas, desmit stundas dienā strādājot? Ko pārdevējs ceļ, pārdodot alkoholu – Dieva vai velna valstību? Padomā, ko cel tu. Es nesaku, ka visiem tagad ir jāskrien prom no pārdevēja amata, tomēr šī ir viela pārdomām. Padomā, pie kā tu strādā un kura kabatas tu papildini ar naudu. Ziņās es lasīju, ka Latvijas Balzams ar lielām naudas summām atbalsta geju kustību. Tas viss iet roku rokā – alkohols, homoseksuālisms un izvirtība. Šis piemērs par alkoholu bija diezgan rupjš, tomēr tev jāpadomā ar tas, ko tu dari, strādājot. Otrs jautājums, par ko der padomāt, ir, vai nav labāk pašam pieņemt cilvēkus tādā darbā, kas Dievam ir patīkams un celt savu biznesu? Pasaulīgā darbā kristieši reizēm palīdz celt velna valstību. Labāk ir veidot pašam savu biznesu vai strādāt tādu darbu, kas pagodina Dievu. Tev ir jāstrādā darbs, kas sabiedrībai nes reālu labumu, nevis otrādi – nodara postu. Šī ir viela pārdomām tev. Izraēlieši, Dieva tauta, strādāja Ēģiptē, verdzībā, un cēla faraona, kurš šobrīd ir velna simbols, valstību, cēla viņam pilsētas. Bieži vien ir cilvēki, kuriem vajag naudu, viņiem ir darba piedāvājums, un viņi iet un strādā, taču vajag padomāt, kāda valstība ar to tiek celta.  Padomā, vai tavs darbs nes cilvēkiem labumu vai tieši otrādi – ir kaitīgs un Dievam nepatīkams.

“Tā ēģiptieši verdzināja Israēla bērnus ar smagiem darbiem.” (2. Mozus 1:13)

No šīs Rakstu vietas var noprast, ka pārmērīgi smags darbs ir velna ierocis, kas iznīcina cilvēka personību, veselību un visu dzīvi. Tas ir verga darbs. Ja tev ir tendence uz pārmērīgu darbu, tad padomā, kas ir tavs saimnieks.

Šo ļaužu darbu padariet smagāku, ka viņi strādātu un neklausītos viltus valodās.” (2. Mozus 5:9)

Kad Mozus runāja uz izraēliešiem un gribēja viņus izvest no verdzības, viņi nevēlējās klausīt Mozus vārdiem. Faraons Labo vēsti uzskatīja par viltus mācību un lika izraēliešu darbu padarīt vēl smagāku, lai viņi neklausītos patiesībā, lai neklausītos, kas tiek sludināts. Viņi tika paverdzināti, lai viņi nespētu domāt un atzīt patiesību. Ir gadījumi, ka tad, kad cilvēkam sāk stāstīt par Kristu, sāk lūgt par viņu, viņam pēkšņi parādās lielais darba piedāvājums, ko nekādā gadījumā nevar laist garām, un nereti šis lielais darbs ir ārzemēs. Tad ir jāpadomā, kas ir šo cilvēku saimnieks. Ar  darba palīdzību velns novērš cilvēkus no Jēzus Kristus. Nesen mums bija sprediķis par bidlo, un tieši tādi šie cilvēki kļūst – darbs, šņabis, mājas, televizors.

„Un Mozus tā runāja uz Israēla bērniem, bet tie viņu neuzklausīja savas mazticības un smago darbu dēļ.” (2. Mozus 6:9)

Viņi neklausījās Mozū, jo viņiem bija uzkrauti daudz smagi darbi.

„Tas Kungs pārbauda taisno un bezdievīgo, bet Viņa dvēsele ienīst to, kas dara varas darbus.” (Psalmi 11:6)

Dievs ienīst tos darbus, kas atnes iznīcību un vardarbību, Dievs ienīst dažādas antikristīgas kustības. Nedaudz pieskaršos Ukrainas tēmai. Ukrainas austrumos šobrīd Krievijas armija no robežām atvelk savu karaspēku. Iespējams, ka tas ir tikai manevrs, taču iespējams, ka tā patiešām ir. Šobrīd karaspēkam pie robežām nav nekādas nozīmes tāpēc, ka Ukrainas austrumu pilsētās darbojas čečeni, armēņi un dažādas teroristu bandas, kuras ir apmācītas, un šiem cilvēkiem, kas tur iesaistās, maksā naudu, viņi ir algotņi. Viņi ir labi bruņoti un apmācīti, un saņem lielas naudas summas. Tas nav nekas jauns, jo arī Latvijā ir profesionālā armija, un šiem karavīriem maksā lielas algas, jo viņi riskē ar savām dzīvībām. Bet tur šo karavīru līķus krauj kaudzēm. Tas ir viņu darbs, taču Dievs ienīst šo darbu, un Rakstu vietā ir teikts, ka Dievs ienīst pat to cilvēku, kas to dara, tas ir jāaplūko Vecās Derības kontekstā. Dieva dvēsele ienīst šo darbu. Jebkādas mafiozās un korumpētās struktūras, visas bandas, prostitūciju, bērnu vervēšanu uz ārzemēm – to visu Dievs ienīst. Tas ir antikristīgs darbs, kas ir pret Dievu un cilvēkiem.

„Lai tavi ceļi būtu tālu projām no viņas un netuvojas viņas nama durvīm (..) lai svešinieki neiedzīvojas no tava īpašuma, lai tava darba augļi nenāk par svētību svešam namam (..)” (Salamana pamācības 5:8;10)

Tu vari strādāt un pelnīt labu naudu, taču tik un tā būt nabags netiklības un citu grēku dēļ. Ar to vien, ka tu strādā, ir par maz. Ja tu gribi, lai Dieva svētība ir pie tava darba, tev nāksies dzīvot Dieva gribā. Dažādas atkarības, laulības pārkāpšana var padarīt tevi nabagu. Tu strādā, bet tev nepietiek.

„Nolādēts lai ir, kas Tā Kunga darbu dara nolaidīgi!” (Jeremijas 48:10)

Cilvēks, kurš nolaidīgi dara darbu, īpaši kalpošanas darbu, ir nolādēts. Lāstu tavā dzīvē var atnest nolaidīgs darbs. Vai nu tu strādā vai nestrādā, vidusceļa nav. Ja tu nolaidīgi darīsi savus darba pienākumus, tu nekad nekas nebūsi. Tu vari par kaut ko kļūt, tu vari kaut ko sasniegt tikai tad, ja tu čakli darīsi savu darbu. Pievērsies katram darbam nopietni.

„Bezdievja darbs būs veltīgs, bet, kas taisnību sēj, tas jau ar to vien veic ko labu.” (Salamana pamācības 11:18)

Bezdievis, kas nepazīst Jēzu personīgi, viņš var būt kaut Rokfellers vai Soross, taču viņš šo darbu dara veltīgi, Dievam tas nav patīkams. Ja tu pazīsti Kristu, dari savu darbu uzticami, taču tam vēl nav augļu, tad atceries, ka Dievam tas vien, ka tu strādā, ir patīkami. Ja tu dari darbu, kas sakrīt ar Dieva gribu, tas nekad nav veltīgs. Kalpošana Dievam nekad nav veltīga.

Daži padomi pareizam darbam

Mēs jau esam sasnieguši daudz panākumu, taču nospraudīsim mērķus un sasniegsim vēl lielākus, jo mēs zinām, kas ir darbs un kāda tam ir nozīme.

„Kas iežēlojas par nabago, aizdod naudu Tam Kungam, un Tas viņam atmaksās par viņa labo darbu.”  (Salamana pamācības 19:17)

Cilvēki bez Dieva ir garā nabagi. Viņi ir garīgi nabadzīgi cilvēki, kuriem ir vajadzīga tava palīdzība. Ja tu kalpo cilvēkiem, Dievs tev to atmaksās. Ja tu dari Dieva darbu, Viņš to atmaksās. Šis pats princips attiecas arī uz finansēm.

Dod godu Tam Kungam arī no savas mantas un piešķir Viņam visu savu ienākumu pirmajus, tad pildīsies tavi šķūņi ar pilnību, un tavas vīna spiedes plūdīs pār malām pāri.” (Salamana pamācības 3:9-10)

Dod Dievam to, kas Viņam pienākas, savu desmito tiesu un brīvprātīgos ziedojumus. Tas Kungs tev atmaksās.

Bet tie (farizeji) dara visus savus darbus tik tādēļ, lai ļaudis tos redzētu.” (Mateja 23:5)

Tad, kad tu dari kādu darbu, tu dari to Dievam, nevis cilvēkiem. To der iegaumēt, jo tas ir ļoti svarīgi. Kad es atgriezos pie Dieva, es pirmo reizi dzīvē sāku uzreiz strādāt. Es lasīju Bībeli, redzēju šīs Rakstu vietas un devos strādāt, nevienam neprasīdams, vai man maksās vai nē. Es vienkārši gribēju iet strādāt, jo zināju, ka Dievs grib, lai es to daru. Es nesaku, ka ir normāli tā darīt, bet tajā brīdī es sapratu, ka man ir vienalga, maksās vai nemaksās, man Dievs teica, ka man ir jāsāk strādāt, un viss. Es varu apliecināt, ka neviens nekur nekad nav palicis man parādā, un alga vienmēr ir tikusi izmaksāta laikā, attiecīgi manām spējām un darbam. Nedomā, ka tev tagad jāiet visur strādāt bez atalgojuma, taču atceries, ka tu strādā Dievam, un Viņš tev atmaksās caur šiem cilvēkiem, un viņi izmaksās tev tavu algu. Ja tev kāds darba devējs kādreiz neizmaksā algu, piedraudi viņiem ar Valsts Darba inspekciju, un viņi izmaksās tev algu momentā, jo, ja pie viņa paviesosies šī organizācija, viņiem nāksies maksāt tūkstošus. Tādā darbā, kur neizmaksā algu, ir vēl daudzi citi pārkāpumi un nesakārtotas lietas.

Cilvēkam ir prieks par otra labā veiktu labu darbu (..)” (Salamana pamācības 19:22)

Darbam, ko tu dari, ir jānes labums cilvēkiem. Piemēram, pasniegt angļu valodas privātstundas ir labi, jo tādējādi tu palīdzi cilvēkam kontaktēties ar citiem, jo šī valoda ir ļoti pieprasīta. Par to, kur šis cilvēks šo valodu pielietos, tu neesi atbildīgs, taču tu dari labu darbu, mācīdams viņu.

„Kur nav vēršu, tur sile tīra, bet, kur vērsis darbīgs, tur daudz ienākumu.” (Salamana pamācības 14:4)

Iespējams, ka esi domājis par šo Rakstu vietu. Taupot, ekonomējot un nekad neriskējot, neliekot lietā esošos resursus tu nevari nopelnīt. Vēršu nav, sile tīra. Ne par ko nav jāmaksā, ne par ko nav jārūpējas, taču ja sile tukša, nav arī ienākumu. Liec lietā to, kas tev jau ir tagad. Bez saprātīga riska un ieguldījuma, taupot un krājot, nav iespējams iegūt ienākumus.

„Kas laisks savā darbā, ir brālis tam, kas pats izšķiež savu mantu.” (Salamana pamācības 18:9)

Ja tu esi kaut ko nopelnījis un iekrājis, taču esi palicis laisks, tu esi pielīdzināms tam, kas izšķiež savu mantu. Ja tev viss ir, taču tu esi palicis laisks un atslābis, tas nozīmē, ka tu izšķied savu mantu. Ja tu esi kaut ko sasniedzis, taču pārstāj strādāt, tava bagātība saruks. Tu nevari nopelnīt lielo miljonu un tad līdz mūža beigām atpūsties. Jāstrādā ir līdz galam.

„Padari savu darbu laukā un apstrādā savu tīrumu, un pēc tam cel savu namu.” (Salamana pamācības 24:27)

Nedzīvo pāri līdzekļiem! Tu nevari celt savu namu, tērēt līdzekļus pirms tu esi izdarījis savu darbu.

„Labs pratējs izveido lietu pareizi, bet, kas darbā pieņem nepratēju, tam tas tiek sabojāts.” (Salamana pamācības 26:10)

Rūpīgi izvēlies savus darbiniekus savā biznesā, savā organizācijā. Audzini, cel un skolo viņus, un tos, kas ir uzticami, nelaid vaļā, jo viņi ir vērtīgāki par jebko citu. Maksā viņiem kārtīgu algu, aprūpē viņus, lai viņi vienmēr grib būt pie tevis, lai viņiem ir labi pie tevis. Rūpējies par saviem darbiniekiem, un neatrauj viņiem viņu algu.

„Bēdas tam, kas ceļ savu namu ar netaisnību un savas istabas ar nepatiesību! Tāpat arī tam, kas savam tuvākam liek strādāt bez atlīdzības un tam atrauj viņa algu (..)” (Jeremijas 22:13)

Neatrauj saviem darbiniekiem algu. Strādnieks ir savas algas cienīgs. Neizmanto savus brāļus, lai nopelnītu, neizmanto draudzi, lai celtu savu biznesa tīklu. Man neinteresē, kā ir citās draudzēs, taču mūsu draudzē bizness starp draudzes locekļiem ir aizliegts. Tas ir rakstīts draudzes noteikumos, un mēs draudzē viens ar otru biznesu neveidojam. Mēs neizmantojam cits citu, lai pelnītu viens uz otra rēķina. Ja ir kādas biznesa attiecības starp draudzes cilvēkiem, tas viss ir jāveido un jāsaskaņo tikai caur mācītāju. Mācītājs izsver, kas ir pareizs un kas nepareizs, kas attiecīgajā gadījumā būtu labi un kas nē. Kā piemēru iedomājies draudzes brāli, kas ir remdens kristietis, pilns ar grēkiem, taču viņam ir bizness, un viņš piedāvā četrdesmit draudzes cilvēkiem darba vietu. Jautājums ir, kā viņš ietekmēs mūsu draudzi, caurām dienām esot kopā ar šiem cilvēkiem – pozitīvi vai negatīvi?

„Pūles, ko nepraša veltī savam darbam, viņu pārmērīgi nogurdina, tā ka viņš vairs nezina ceļu uz pilsētu.” (Salamans mācītājs 10:15)

Cel savu kvalifikāciju! Jo vairāk tev ir zināšanas un iemaņas, jo mazāk pūles jāvelta labākam rezultātam. Lasi grāmatas, skolojies, apmeklē konferences sava darba virzienā. Ja runa ir par kalpošanu, mūsu draudze nodrošina visu, lai tu nepārtraukti mācītos. Ja runa ir par pasaulīgu darbu, tev nepieciešams mācīties un veltīt laiku un pūles, lai strādātu. Ja tu necelsi savu kvalifikāciju, tu būsi pārstrādājies par nieka grašiem un nepārtraukti kulsies uz vietas, nekur nenonākot. Arī mācīšanās ir darbs, un ir nepieciešams domāt un rīkoties.

„Jo mēs esam Dieva darba biedri (..)” (1. Korintiešiem 3:9)

Neatkarīgi no tā, vai tā ir kalpošana vai tavs laicīgais darbs, ieteikums ir, lai tu neesi viens pats, bet gan komandā. Esi kopā ar darba biedriem. Ir svarīga komanda, jo viena pagale nedeg.

„Zemkopim, kas nodevies lauka darbam, pirmajam jāsaņem augļi.” (2. Timotejam 2:6)

Tad, kad tu esi atdevis Dievam to, kas Viņam pienākas, savu desmito tiesu, pirmkārt padomā par sevi, nevis par sievu, bērniem, mācītāju vai kādu citu. Pirmais, kas baudi no sava darba augļiem, esi tu pats. Mīli savu tuvāko kā sevi pašu, tomēr kā tu vari mīlēt savu tuvāko, ja pa reizei nepalutini arī sevi?

„(..) lai tavs labais darbs parādītos ne piespiesti, bet brīvprātīgi.” (Filemonam 1:14)

Dari savu darbu nevis piespiedu kārtā, bet gan brīvprātīgi. Tas ir svarīgs princips.

Tādēļ ka zeme stāv neapstrādāta, jo trūkst lietus, tad arāji savās cerībās ir vīlušies un apsedz skumjās savu galvu.” (Jeremijas 14:4)

Arāji ir strādājuši, taču trūkst lietus un nav ražas. Tas nozīmē to, ka var būt, ka cilvēks strādā un dara visu pareizi, tomēr rezultātu nav. Iemesls tam ir, ka trūkst lietus. Nav Dieva svētības. Divi cilvēki var darīt vienu un to pašu darbu, taču vienam var būt panākumi, bet otram nē, jo vienam būs Dieva svētība, otram nē. Dieva svētība nenokrīt tāpat vien no debesīm, bet gan parādās tad, kad mēs dzīvojam Dieva gribā un ievērojam Viņa principus.

„Un Sīmanis atbildēja un Viņam sacīja: “Meistar, mēs cauru nakti esam strādājuši un nenieka neesam dabūjuši; bet uz Tavu vārdu es gribu tīklu izmest.”” (Lūkas 5:5)

Todien viņi izvilka tīklus, tik pilnus ar zivīm, ka tie plīsa. Tad, kad ir Dieva svētība, tad, kad tu izmet tīklus saskaņā ar Dieva vārdu, tu pat tuksnesī iespraudīsi zaru, un tas plauks un zaļos. Jebkurā vietā tu esi svētīts. Darbs ir panākumu pamats.

Savu mūža darbu pabeidzis (..)” (Apustuļu darbi 13:25)

Arī katram no mums ir savs mūža darbs, gan laicīgajā, gan kalpošanas darbā, darbs, kas pagodina Dievu un ceļ Viņa valstību. Mūsu mērķis ir celt Dieva valstību, vest cilvēkus pie Kristus, celt draudzi un visās dzīves jomās gūt panākumus, augļoties un vairoties, jo Dievs, Tas Kungs, ir apsolījis, ka Viņš mūs svētīdams svētīs un vairodams vairos.

Es lūdzu, ka mēs ejam svētības virzienā, ka mēs ejam vairošanās virzienā, jo viss, kas labs šajā pasaulē, viss, kas skaists, viss, kas teicams un apbrīnojams, ir radīts, pateicoties darbam.

Savā darbā neesiet kūtri, esiet dedzīgi garā, gatavi kalpot Tam Kungam.” (Romiešiem 12:11)

Būt vai nebūt kūtram, tā ir izvēle.

Dievs ikvienam atmaksās pēc darbiem. Pienāks diena, kad mēs visi stāvēsim Viņa priekšā, un Viņš tiesās pēc darbiem. Mūsu algu mēs saņemam pēc darbiem. Strādāt vai nē – tā ir mūsu izvēle. Izvēlies šodien!

Mācītāja Mārča Jencīša svētrunas iztirzājumu rakstīja Ieva Našeniece un Monta Jefremova