Draudzes „Kristus pasaulei” atmodas konference „Vīzija G12” sākās ar diviem drāmas „Debesu vārti un elles liesmas” uzvedumiem, kuros visas lomas atveidoja paši draudzes dalībnieki.

Drāma „Debesu vārti un elles liesmas” ir jau aptuveni 30 gadu kristīgajā pasaulē pazīstama evaņģelizējoša izrāde, kuras pirmsākumi meklējami Kanādā. „Reality Outreach Ministries” kalpošanas Baltijas komanda, kuru vada Tūri pilsētas Igaunijā draudzes mācītājs Valdo Maamegi, sadarbībā ar draudzi „Kristus pasaulei” veica šīs lugas iestudēšanu un uzvešanu pirmoreiz Rīgā. Izrāde sākas ar Jēzus Kristus krustā sišanas ainu un augšāmcelšanos, tad seko ainas ar dažādiem traģiskiem notikumiem, pirms kuriem darbojošās personas vai nu pieņem, vai noraida Jēzu kā savas dzīves Kungu un Glābēju. Tad seko Tiesas dienas aina, kurā atklājas, vai cilvēka vārds ir ierakstīts Dzīvības grāmatā un viņš nokļūst debesīs, vai arī tiek iemests ellē. Liels ekrāns un tajā redzamās nelaimes gadījumu ainas pastiprina Evaņģēlija vēsts ietekmi uz skatītājiem. Pēc izrādes seko mācītāja Valdo Maamegi īsa uzruna un aicinājums nodot savas sirdis un dzīves Jēzum.  

 

Abas izrādes Rīgā notika 16. un 17. oktobrī Zinātņu Akadēmijas namā. Pēc šīm izrādēm savas dzīves Jēzum Kristum nodeva aptuveni 20 cilvēku. Pie tam vairāki liecināja, ka viņus uzrunājuši tieši iespaidīgie elles skati. Izrādes paustā vienkāršā Evaņģēlija vēsts par debesīm un elli, un Jēzu kā vienīgo ceļu uz glābšanu izrādās neparasti iedarbīga arī mūsdienās, kad cilvēcīgā filozofija, humānisms un prāta meklējumi noraida Jēzu Kristu un Viņa nāvi pie krusta kā vienīgo glābšanas iespēju un piedāvā dažādas alternatīvas.

 

Mācītājs Valdo Maamegi izteica pateicību draudzes „Kristus pasaulei” kalpotāju komandai par veiksmīgu sadarbību un solīja vēl kādu reizi šo izrādi uzvest Latvijā.

Uzveduma fotogrāfijas skatieties šeit.