Dievs ir uzticams un bez viltus,
Viņš ir taisns un patiess.
 5. Mozus 32:4

Dievs ir uzticams! Es to neesmu pats izdomājis, nedz arī kāds cilvēks man to ir teicis. Tas ir rakstīts Dieva vārdā.

Kad divi cilvēki – vīrietis un sieviete – slēdz laulību, tad viņi vienojas arī par uzticību, jo laulība uzliek pienākumus. Tomēr laulību var šķirt. Bībele to pieļauj viena iemesla – neuzticības dēļ. Tātad, laulību līgums ir spēkā tik ilgi, kamēr partneris ir uzticams. Ja cilvēkam, ar kuru esmu slēdzis derību Dieva priekšā, ir cits partneris un viņu starpā ir seksuālas attiecības, tad arī mans pienākums vairs nav būt viņam uzticīgam. Es varu šķirties un apprecēt godīgu cilvēku, kurš ir uzticīgs.

Dievs ir uzticams un visu, ko Viņš apsola Savā vārdā, Viņš arī dara. Taču reizēm mums liekas, ka Dievs nav uzticams, jo ir kādas lietas, par kurām es lūdzu un ilgojos, bet tās nesaņemu. Reizēm esam tik dziļā bedrē un jūtamies tik draņķīgi, ka jautājam: „Kāpēc Dievs to pieļauj?” Vai tiešām Viņš ir man uzticams? Kuram no jums ir bijis šāds jautājums?

Dievs ir uzticams! Un ja mēs apgalvojam, ka Dievs nav uzticams, tad pirmkārt mums būtu jāpārbauda pašiem savas attiecības ar Dievu un cilvēkiem, jāpārbauda sava dzīve. Dievam nav pienākums būt tev uzticīgam, ja tu savu uzticību esi lauzis!

Tas ir paradoksāli, kad reizēs, kad esam savu uzticību Dievam lauzuši un Viņš nevar mūs svētīt pilnībā, tā kā Viņš to vēlētos, Dievs tomēr paliek uzticams mums! Kamēr vēl dzīvojam virs zemes, mums katram vēl ir iespēja atgriezties no grēkiem, nožēlot savu neuzticību Viņam un sākt savu dzīvi ar Dievu no jauna.

Ja tev šķiet, ka Dieva plāns tavā dzīvē nepiepildās, nebūtu pareizi vainot Dievu neuzticībā. Neuzticīgi varam būt tikai mēs. Bībele saka, ka Viņš nav cilvēks, kas melotu. Dievs nemelo, ja kas melo, tas ir cilvēks! Jau tas fakts vien, ka tu savos pārbaudījumos pārmet Dievam neuzticamību, parāda tikai to, ka tu pats neesi bijis Viņam uzticams.

Būs 3 punkti:

1. Dievs piepilda Savu Vārdu.

Es Tevi pielūgšu Tavā svētajā namā, es teikšu Tavu Vārdu par Tavu žēlastību un uzticību, jo Tu esi pār Savu vārdu paaugstinājis Savus apsolījumus. Psalms 138:2

Tas nozīmē, ka Dievs ir absolūti uzticams un viss, kas rakstīts Bībelē, ir patiesība un Dievs to arī darīs. Dievs paaugstina savus apsolījumus pāri Savam Vārdam jeb Personībai. Tas, ko Dievs ir teicis jeb apsolījis, nav šķirams no Viņa Paša. Dievs nav spējīgs melot un nevar neizdarīt to, ko Viņš saka!

Jēzus pazemojās, nākdams uz šo zemi, un Viņam nebija svarīgs savs prestižs un Dievišķā godība. Viņš upurēja Savu Personību tevis un manis dēļ. Pie krusta Viņš tika aplaupīts, spīdzināts un pazemots. Pēc trim dienām Viņš uzcēlās no nāves. Tāds bija Dieva plāns. Viņam neinteresēja tas, ko teiks cilvēki. Vai tas būtu pagodinoši cilvēku acīs, ja tu karātos pie krusta? Vai tas būtu skaisti? Abās pusēs Jēzum tika piesisti noziedznieki. Vai ķēniņam, valstsvīram būtu prestiži tikt tiesātam kopā ar kriminālnoziedzniekiem? Vai tas celtu viņa reitingu? Vai kāds no mums tā rīkotos? Dievs tā rīkojās. Viņš atnāca cilvēka miesā, nomira par maniem grēkiem un izcieta pazemojumu tevis un manis dēļ. Tāda ir Viņa mīlestība. Savā mīlestībā uz mums Viņš pāri Savam personvārdam ir paaugstinājis savus apsolījumus.

Ir romāns „Krusttēvs”. Pēc šī darba ir uzņemtas arī vairākas filmas. Tā ir klasika. Itāļu emigranti Amerikā, kuri atveda līdzi daļu no savas kultūras. Mums itāļu mafija saistās ar organizēto noziedzību, vardarbību, asinīm un slepkavībām. Taču tā nav tīra patiesība, ka tie ir vienīgi krimināli grupējumi, kas slepkavo un terorizē cilvēkus. Itāļu emigranti dzīvoja pēc saviem principiem svešā zemē, lai aizstāvētu sevi un savu tautu. Vai emigrantus mīl svešās zemēs? Vai viesstrādniekus no Latvijas gaida Īrijā vai Anglijā ar atplestām rokām? Šī struktūra starp itāļu emigrantiem, kas vēlāk kļuva pazīstama kā mafija, pirmsākumos kalpoja šo ieceļotāju izdzīvošanai. Tā bija kā valsts valstī. Kad valsts nespēj aizstāvēt savus pilsoņus, tad pilsoņi veido paši savas organizācijas. Protams, tur bija arī vardarbība. „Krusttēvs”, jeb boss, kas stāvēja šīs struktūras priekšgalā, bija cilvēks, pie kura varēja atnākt un izstāstīt savu vajadzību. Reiz kādu vienkāršu sievieti gribēja nepamatoti izlikt no dzīvokļa. Krusttēvs apsolīja šai tantei: „Tu paliksi šajā dzīvoklī!” Pēc tam, kad šis mafijas boss bija to apsolījis, izteicis šos vārdus, šis apsolījums viņam pašam bija tik svarīgs, ka tas bija jāizpilda, pat, ja tas maksātu viņa reputāciju, viņa paša vai viņa organizācijas cilvēku dzīvības! Tas, ka tā bija tikai vienkārša sieviete, pilnīgi nebija no svara. Krusttēvam bija vienalga, vai viņš ko apsola politiķim vai vienkāršam cilvēkam. Viņš savu apsolījumu izpildīs! Tas nozīmē, ka viņš paaugstina savu apsolījumu pāri sev, savai personībai un reputācijai.

Dievs ir uzticams. Pāri Savam vārdam Viņš ir paaugstinājis Savus apsolījumus. Notiks viss, kas rakstīts Bībelē. Gan svētības, gan lāsti, atkarībā no tā, pa kādu ceļu tu iesi. Ja tev liekas, ka tavā dzīvē viss nenotiek pēc Dieva vārda, tad nemeklē vainu Dievā, meklē vainu sevī!

Un netrūka neviena vārda no visiem labiem vārdiem, ko Tas Kungs uz Israēla namu bija runājis, – viss īstenojās, kā bija teikts. Jozuas 21:45

Interesanti, ka pēc tam netrūka arī neviena ļauna vārda, ko Dievs bija teicis, ja Izraēls atkristu no Viņa. Kad Izraēla tauta atkāpās no dzīvā Dieva, viņiem piepildījās visi ļaunie pareģojumi, tieši tā, kā rakstīts Bībelē. Visu, ko Dievs grib, to Viņš arī dara.

2. Ir jāzina Dieva vārds, jeb apsolījumi.

Kā lai tavā dzīvē piepildās Dieva apsolījumi, ja tu tos nezini? Tev nav jāmeklē pārdabiskas balsis no debesīm un jāklausās, ko citi cilvēki tev stāsta par savām vīzijām, lai tev neiznāk kā tajā anekdotē, kur psihiatriskās klīnikas pacienti sadomājuši taisīt revolūciju un viens no viņiem met visu pa logu ārā. Kad ārsts viņam jautā, kāpēc viņš tā dara, viņš saka: „Man Dievs to lika!” Šajā brīdī atskan balss no blakus istabas: „Es tev neko neesmu licis!”

Priekš tam ir Bībele – Dieva vārds. Ja mācītājs draudzē nemāca cilvēkus pašus lasīt Bībeli, tad šāda draudze nav no Dieva! Šādā draudzē cilvēki tic tam, ko saka mācītājs, nevis tam, ko saka Dievs. Mans uzdevums ir tikai parādīt jums, ko māca Dieva vārds. Jums pašiem ir jālasa Bībele un jādzird Dieva balss. Ja tu gribi dzirdēt Dieva apsolījumus savai dzīvei, sāc mācīties Bībeles skolā! Katru rītu atver Bībeli un lasi to. Cīnies par to, lai tu būtu mājas grupā, kur izskaidro Dieva vārdu. Dievs grib, lai tu esi svētīts ikvienā savas dzīves jomā. Es savā Bībelē ar krāsām esmu atzīmējis Dieva apsolījumus un Rakstu vietas dažādām dzīves jomām. Lūk, dažas no tām:

Kas ir pasaules uzvarētājs? Tikai tas, kas tic, ka Jēzus ir Dieva Dēls. Jāņa 5:5

Redziet, Es jums esmu devis spēku, ka varat staigāt pāri čūskām un skorpioniem un katram ienaidnieka spēkam, un viss tas jums nekā nekaitēs. Lūkas 10:19

Tie ir tikai daži no apsolījumu simtiem. Ar šo vienu pantu pietiek, lai uzvarētu katru ienaidnieku un pretspēku savā dzīvē.

3. Ir nepieciešama ticība šiem apsolījumiem.

Galma vīrs Viņam saka: “Kungs, nāc, pirms mans dēls mirst.”  Jēzus viņam saka: “Ej, tavs dēls ir dzīvs.” Galma vīrs ticēja vārdiem, ko Jēzus viņam teica, un aizgāja. Vēl viņam ceļā esot, viņa kalpi viņam nāca pretī un ziņoja, ka viņa dēls ir dzīvs. Jāņa 4:49-51

Kāpēc Dievs varēja dziedināt romiešu virsnieka dēlu? Šis vīrs ticēja katram vārdam, ko Jēzus teica.

Kas tad ir īsta ticība? Šeit būs divi apakšpunkti:

3a. Ticībai jāizpaužas konkrētos darbos, ne vārdos.

Ja cilvēks saka, ka viņš tic Dievam, bet tajā pašā laikā dzīvo bezdievīgu dzīvi un draudzi neapmeklē, viņš īstenībā netic Dievam. Nav svarīgi, ko tavs laulātais draugs stāsta par saviem grandiozajiem plāniem, svarīgi, ko viņš dara! Nav svarīgi, ka tavs darba devējs tev sola maksāt 500 latu algu mēnesī. Kamēr viņš nav samaksājis, tikmēr viņa vārdiem vēl nav nekādas vērtības. Vārdiem nav vērtības bez seguma. Ticība ir reāla darbība, iešana tajā virzienā, uz ko Dievs norāda.

Jo ikviens, kas piesauc Tā Kunga Vārdu, tiks izglābts. Romiešiem 10:13

Vai tas nozīmē, ka man tikai jāpiesauc vārds: „Jēzu!!!”, un viss? Esmu izglābts? Filmas beigas? Vai neliekas mazliet dīvaini? Ja tu tici šiem vārdiem, tad ne tikai piesauc Dieva vārdu, bet arī dzīvo tā, kā Viņa Vārds māca. Lūk, ticība.

Pirms vienpadsmit gadiem, kad vēl biju narkomāns, es dzirdēju, kā kāda meitene lasa šos vārdus Kristīgajā radio un piesaucu Jēzus vārdu. „Kungs, ja Tu esi, tad izmaini manu dzīvi!” mana dzīve tiešām izmainījās. Jau pēc nedēļas atkal biju cietumā. Taču labākais vēl bija priekšā! Pēc kāda laika aukstā un tumšā cietuma kamerā es piedzīvoju Dievu un lūdzu grēku nožēlas lūgšanu. Dievs vienā mirklī mani atbrīvoja no narkotikām un rupjiem vārdiem. Manā dzīvē notika pārdabiskas izmaiņas. Dievs man toreiz deva četras lietas, kuras ievērot: „Lūdz Dievu regulāri, lasi Bībeli regulāri, apmeklē draudzi un tu būsi Mans kalps!” Kopš tās dienas es katru dienu turu šos četrus punktus. Nav dienas, kad nebūtu pielūdzis un slavējis Viņu, vai nebūtu lasījis Bībeli, nav reizes, kad nebūtu bijis dievkalpojumā.

Tie darbi, ko Tēvs Man ir devis, lai Es tos pabeidzu, šie paši darbi, ko Es daru, liecina par Mani, ka Tēvs Mani ir sūtījis. Jāņa 5:36

Ja tu saki, ka esi ar Dievu, tad, kā minimums, lūdz Dievu un lasi Viņa vārdu katru rītu, esi draudzē un mājas grupā katru reizi un atrodi savu vietu kalpošanā!

Par ko es tagad runāju? Par darbiem. Ja gribi, lai Dievs tevi svētī, tad nevis saki, ka lūgsi Dievu, bet lūdz Dievu! Nevis – „Es lasīšu Bībeli”, bet lasi Bībeli. Nevis – „Es apmeklēšu draudzi un kalpošu”, bet apmeklē draudzi un kalpo! Dari to, ko tu vari šodien.

3b. Ir jāpārvar sevi, lai darītu Dieva gribu.

Kas ir mūsu pašu lielākais ienaidnieks? Velns vai cilvēki? Varbūt valsts ar savu politiku? Nē, lielākais ienaidnieks sev esmu es pats.

Kad es Tevi piesaucu, Tu mani paklausīji un devi manai dvēselei drosmi un spēku. Psalms 138:3

Kam man drosme un spēks? Lai darītu Dieva prātu. Lai ietu uz to, ko Dievs man apsolījis. Jo Dievs ir uzticams. Un ja manā dzīvē nenotiek tā, kā Dievs apsolījis Savā vārdā, tad tas nozīmē, ka es neesmu pārvarējis pats sevi, lai darītu pareizas lietas. Jo pareizām lietām vienmēr nāk līdzi pareizs rezultāts. Jo ko tu sēsi, to tu arī pļausi.

Kā tad dabūt drosmi un spēku?

Tas nav tik vienkārši, kā palūgt: „Jēzu, dod man spēku!” Lūk, kāds piemērs. Mēs kā draudze esam nolēmuši iesūdzēt tiesā kādu televīzijas raidījumu par sižetu, kurā mūsu draudze ir nomelnota un salīdzināta ar slepkavniecisku sektu. Mūsu prasība ir, lai viņi savā raidījumā atvainotos, parādītu patiesību par mūsu draudzi, kā arī naudas kompensācija. Pēdējā laikā šim raidījumam ir tendence apmelot draudzes un kristiešus. Kāpēc mēs tā rīkojāmies? Ne jau pret šiem cilvēkiem mēs cīnāmies, kuri veido šādus raidījumus, bet pret tiem ļaunajiem gariem, kas aiz visa tā stāv. Līdz šim mēs šādus raidījumus bijām atstājuši bez ievērības. Bet šoreiz es lūgšanās sapratu, ka jāvēršas tiesā. Un neatkarīgi no tā, vai mēs šo procesu uzvarēsim, vai nē, mēs izdarīsim to, kas mums ir jāizdara. Mēs reaģēsim uz nepatiesību un meliem, jo tūkstošiem cilvēku tika negatīvi ietekmēti dažās minūtēs. Aiz tā stāv velns. Arī es sajutu garīgu spiedienu. Es pazīstu šo sajūtu un zinu, ka šoreiz man ir darīšana ar garīgajā pasaulē spēcīgiem dēmoniem. Un es ņemu Rakstu vietas, uzvaras apsolījumus, un apliecinu tos savās lūgšanās. Kādu rītu es ne par ko citu nelūdzu, kā tikai par šo vajadzību. Pēc pusstundas intensīvām lūgšanām šis spiediens pazuda.

Ja tavā dzīvē vai kalpošanā ir problēma un to pavada nelāga sajūta, tad ir jālūdz un jāapliecina Vārds. Kā es to darītu? Man ir Rakstu vietu saraksts ar apsolījumiem par uzvaru, manā Bībelē ar dažādām krāsām ir apzīmēti apsolījumi dažādām dzīves jomām. Ar oranžu esmu atzīmējis Rakstu vietas par uzvaru. Es lasu šī rakstu vietas un apliecinu Dieva uzvaru savā dzīvē. Ņemu vienu rakstu vietu pēc otras. Apliecinu, ka esmu uzvarētājs pār sevi un katru situāciju, ar ko man iznāk sastapties. Tad pienāk brīdis, kad savā garā zinu – ir atnākusi uzvara! Tā ir jau izcīnīta, neatkarīgi no sajūtām manī un man apkārt. Un tad es arī sajūtos kā sportists pēc veiksmīga starta.

Dievs ir uzticams!!!

Svētrunas iztirzājumu sagatavoja Artūrs Danenbaums