Iepriekšējā nedēļā norisinājās draudzes “Kristus Pasaulei” inkaunters jeb trīs dienu lūgšanu seminārs.
Šis pasākums vienmēr labi apmeklēts, jo tā ir lieliska iespēja pavadīt laiku nepārtrauktā Dieva klātbūtnē. Atrodoties šajā lūgšanu seminārā, ir grūti palikt neizmainītam. Ikvienam dalībniekam paliek atmiņā milzum daudz iespaidu, it īpaši brīvība un vieglums, ko sniedz atteikšanās no vecajiem grēkiem un atbrīvošanās no netikumiem. Citiem tas ir prieks par iegūtu dziedināšanu no fiziskām un emocionālām problēmām.

Inkaunteram noslēdzoties, dalībnieki labprāt dalās piedzīvotajā:

Terēze: Es visu dzīvi esmu jutusies mazvērtīga un baidījusies uzsākt sarunu ar cilvēkiem, jo biju pārliecināta, ka esmu neinteresants sarunu biedrs. Otrkārt, man pēdējā laikā bija kļuvis bail aizmigt bez ieslēgtas gaismas, kas apgrūtināja manu ikdienu. Taču inkaunterā esmu saņēmusi dziedināšanu no šīm bailēm. Vēlos turpmāk dzīvot pilnvērtīgu dzīvi un vēl vairāk iepazīt Dievu.

Zane: Pirmoreiz uzsmēķēju apmēram 10 gadu vecumā. Man ļoti trūka vecāku uzmanības un vienmēr, kad viņi mani ignorēja un strīdējās savā starpā, es dusmojos un gāju ārā smēķēt. Man bija izveidojusies nopietna atkarība, līdz brīdim kad aizbraucu uz inkaunteru. Dievs šo atkarību  paņēma prom un man vairs nav vēlmes smēķēt. Paldies Dievam par to!

Haralds: Man vienmēr ir bijis ļoti grūti piedot cilvēkiem, kam sekoja arī atriebības domas, ar kurām man bija grūti tikt galā. Bet, aizbraucot uz inkaunteru, esmu izmainījies un kļuvis par jaunu cilvēku. Pēc šī pasākuma esmu piedevis saviem pāri darītājiem un ieguvis brīvību no vēlmes atriebties. Tas ir brīnums! Slava par to Dievam!

Šīs un vēl citas liecības ir iespējams noskatīties: https://vimeo.com/channels/826999

Aicinām ikvienu, kurš vēlas, apmeklēt nākošo inkaunteru janvārī! Pieteikties var pie Luīzes mob. tālr. +371 2001 6806 vai pa e-pastu luize.zveja@gmail.com.

Ikviens ir mīļi gaidīts!

Pēteris Plakans un Līga Paņina