Sakarā ar valstī izsludināto
ārkārtas situāciju un papildus noteiktajiem ierobežojumiem laikā no 21.10-15.11. draudzē “Kristus pasaulei” dievkalpojumi klātienē netiek organizēti. Saskaņā ar Ministru kabineta rīkojumu ir atļauti individuāli dievnama apmeklējumi, rūpējoties, lai uz 1cilvēku ir 15m2 no publiski pieejamās telpu platības. Kalpojošais personāls noturēs dievkalpojumu videoierakstus, kas tiks publicēti internetā.