Nesen draudzei „Kristus Pasaulei” pievienojās vēl viena draudze no Subates.
Tur jau vairāk nekā trīspadsmit gadus kalpo Inta un Jānis Baloži. Viņi abi ir dedzīgi Dieva meklētāji, kuriem Viņš īpašā veidā atklājis Mārča Jencīša kalpošanu, inkaunteru nozīmīgumu un Dieva vadību caur divpadsmit. Ar savā dzīvē piedzīvoto dalās Inta Balode:

– Draudze Subatē pastāv kopš 1997. gada februāra.  Viss sākās tieši no mūsu ģimenē, kad mūsu rokās nonāca T.L. Osborna grāmata „ Kā piedzimt no Jauna”. Kopš tā laika arī esam meklējuši Dievu un centušies kalpot Viņam. Jau 1997. gada rudenī iegādājāmies draudzes ēku Subatē.

Par Mārča kalpošanu uzzinājām jau pirms vairākiem gadiem, kad Mārcis bija uzaicināts kalpot kādā konferencē Rīgā. Mēs bijām patīkami pārsteigti, ka varējām dzirdēt dedzīgu sludinātāju latvieti. Līdz tam garīgo maizi bijām saņēmuši krievu valodā. Jau tad runājām ar vīru, ka būtu labi, ja varētu pievienoties kādai latviešu draudzei. Es šeit nedomāju reliģiozās draudzes, kuras savu kalpošanu pieskaņojušas gadskārtu tradīcijām ar dievturu rituālu pieskaņu.

To, ka Mārcis nodibinājis draudzi „Kristus Pasaulei”, uzzinājām, nejauši atrodot draudzes mājas lapu internetā.Tas notika pagājušajā ziemā. Kopš tā laika regulāri skatījāmies draudzes dievkalpojumu videoierakstus un visus ievietotos materiālus draudzes mājas lapā.

Tā caur „Kristus Pasaulei” mājas lapu uzzinājām par pirmo inkaunteru draudzē. Tas mūs īpaši ieinteresēja. Pirms diviem gadiem bija izdevība būt „Ellel Ministries East” rīkotajā seminārā Valdemārpilī. Šī semināra pamattēma bija dvēseles dziedināšanas nepieciešamība. Pēc šī semināra apzinājāmies vajadzību būt šādā kalpošanā. Skatoties mājas lapā ievietotos inkauntera videoklipus un liecības, sapratām, ka uz turieni noteikti ir jāaizbrauc.

Pagājušā gada nogalē nokļuvām inkaunterā. Tur arī personīgi iepazināmies ar Mārci. Inkauntera programmā ir iekļauta vīzija G12 un vēl daudzas citas labas lietas. Šeit arī saņēmām atklāsmi par Dieva vadību caur 12. Trijās inkaunterā pavadītajās dienās mums bija iespēja gan tuvāk iepazīt Dievu, gan arī redzēt Mārča izveidotās komandas kalpošanu. Tieši tur sapratām, ka tas mums ir vajadzīgs.

Pēc inkauntera bija neliela saruna ar Mārci. Viņš piedāvāja mācīties Līderu skolā, kas sākās šī gada janvārī. Mēs šo piedāvājumu labprāt pieņēmām. Trīs mēnešus katru pirmdienu neatlaidīgi mērojām 160 kilometru garo ceļu uz Rīgu un atpakaļ.

Jau februārī mums ar vīru bija iespēja kalpot inkaunterā Mārča komandā kā palīgkalpotājiem. Šī gada marta sākumā izteicām vēlēšanos pievienoties draudzei „Kristus Pasaulei”.

Mājas grupiņas mūsu draudzē bija izveidotas jau pirms pievienošanās draudzei „Kristus Pasaulei” taču tad tajās bija cita darbības programma. Tagad mēs esam izstrādājuši darba plānu, kur centrā ir Vīzija G12 (Dieva vadības princips caur 12 mācekļiem). Ir redzama  garīga izaugsme draudzē un nostiprinās arī cilvēku personīgās attiecības ar Dievu.

Pašlaik ir izveidotas divas mājas grupas. Vienu grupiņu vadu es, bet otru mans vīrs Jānis. Nodarbības grupiņās notiek ik ceturtdien pulksten 19.00.

Dievkalpojumi notiek katru svētdienu pulksten 11.00 Subatē, Tirgus laukumā 4