Pateicos draudzes mācītājam Mārcim Jencītim par šīs draudzes izveidošanu un stingru pamatu ielikšanu.
Apliecinājums ir draudzes garīgā izaugsme un tas, ka draudze nesamazinās, bet lēnām pieaug.

Visu, ko esmu saņēmusi no mācītāja, cenšos pielietot savā darbā, vadot līderu grupu un pašu draudzi. Līderu grupā studējam Džona Maksvela grāmatas par to, kādam ir jābūt līderim, kā jāaprūpē cilvēki, kā jāveido kontakti un c. Pārrunājam mācītāja citātus – dalāmies savās pārdomās. Cītīgi lūdzam par „Pārmaiņu laiks 2” mērķiem un uzdevumiem.

Priecīgs notikums 5.decembrī bija dziedināšanas dievkalpojums, kurā Jēzu par savu Kungu un Glābēju pieņēma 5 cilvēki. Šis bija īpašs dievkalpojums, kuram visi bijām sevišķi gatavojušies. Visi līderi piedalījās 3 dienu gavēnī un lūgšanās par šo dievkalpojumu. Tāpēc rezultāts jau bija redzams slavēšanas laikā, kad zālē bija tāda Dieva klātbūtne, ka cits nevarēja kājās nostāvēt, citi raudāja, citi vienkārši izjuta pastiprinātu Dieva klātbūtni. Par katru cilvēku individuāli tika aizlūgts. Notika acīm redzamas atbrīvošanas un dziedināšanas. Draudzes cilvēki savus uzticētos pienākumus veica ļoti atbildīgi un apzinīgi. Īpaši centīgi kalpoja bērni, kuriem bija uzticēta kalpošana ar sedziņām. Pateicos katram cilvēkam, kurš piedalījās šī dievkalpojuma organizēšanā.

Cilvēki no dievkalpojuma aizgāja apmierināti un smaidīgi. Slava Dievam!

Nora Lapiņa.