Pagājušo sestdien draudzei “Kristus Pasaulei” bija svētki, jo norisinājās Saldus draudzes jubilejas dievkalpojums. Tā veiksmīgi darbojas nu jau 4 gadus. Šie svētki rosināja atskatīties uz noieto ceļu kopā ar Dievu un ieraudzīt, kādas pārmaiņas tas ienesis cilvēku dzīvēs, kā arī izvērtēt, kādi bijām laiku atpakaļ un kādi esam šodien. Mēs varam būt pateicīgi Dievam, ka arī mazpilsētā Saldū ir draudze, kurā ikkatram ir dota iespēja kalpot Dievam, nest evaņģēlija vēsti savai pilsētai, lai ikviens varētu dzīvot brīvu, laimīgu un svētītu dzīvi.

Saldus draudze ir izveidojusies, pateicoties kādai ģimenei, kurā viens no tuviniekiem smagi saslima, un paralēli medicīniskai ārstēšanai, meklēja arī palīdzību ticībā Dievam. Nonākuši draudzē “Kristus Pasaulei”, viņi regulāri apmeklēja dievkalpojumus Rīgā. Kopumā tie bija 10 cilvēki, kuri tad arī bija sākuma pamatsastāvs Saldus mājas grupai un vēlāk draudzei. Tagad to apmeklē aptuveni 40 – 50 cilvēki, kuri vēlas iepazīt Dievu un izmainīt savu dzīvi pēc Viņa prāta. Pirms 6 gadiem notika pirmā mājas grupiņa, šobrīd tās ir 10, no kurām divas notiek netālu no Saldus – Remtē un Brocēnos.

Ciemos uz šo svinīgo dievkalpojumu devās arī mācītājs Mārcis Jencītis ar ģimeni, lai apsveiktu ikvienu Saldus draudzes dalībnieku, iedrošinātu tiekties aizvien vairāk pēc Dieva apsolījumiem un uzmundrinātu tālākam evaņģelizācijas darbam. Tāpat Saldus draudzes vadītāja Luīze Zveja atgādināja, ka ikviens cilvēks ir Dieva izredzēts būt konkrētā laikā un vietā, lai nestu augļus – garīgo atmodu savai pilsētai.

Pēc dievkalpojuma ikviens bija laipni aicināts uzkavēties un pavadīt kādu brīdi kopā, lai pamielotos ar svētku kliņģeri un nepiespiestā atmosfērā draudzīgi parunātos.

Aicinām ikvienu uz draudzes „Kristus Pasaulei” dievkalpojumiem, kas notiek katru sestdienu pl. 14.00 Saldū, Skrundas ielā 28. Tāpat nedēļas laikā ir iespēja sanākt kopā mājas grupiņās, lai pārrunātu dzirdēto dievkalpojuma laikā un mācītos praktiski pielietot Dieva vārdu savā ikdienā. Novēlam ikvienam draudzes apmeklētājam vēl vairāk Dieva klātbūtnes savā dzīvē, daudz pozitīvu pārmaiņu un pieaugt gan personīgi, gan kā draudzei skaitliski.

Esi mīļi gaidīts!

Līga Paņina un Līga Ķibilde