Pagājušajā neformālo pasākumu nedēļā, kas noritēja novembra beigās, draudze „Kristus pasaulei” sasniegusi apmeklējuma rekordu. Tas nozīmē, ka mājas grupu rīkotajos neformālajos pasākumos kopumā piedalījās 210 cilvēki, no kuriem daudziem tā bija pirmā iepazīšanās ar šo draudzi. 

G12 vīzijas draudzes, pie kurām pieder arī „Kristus pasaulei”, par patieso draudzes lieluma rādītāju uzskata nevis svētdienas dievkalpojumā sanākušo skaitu, bet gan tos cilvēkus, kuri regulāri apmeklē mājas grupu rīkotos pasākumus. Tāpēc katras mājas grupas vadītājs regulāri iesniedz atskaites par savas grupas apmeklētību. Šie dati tiek apkopoti un ir draudzes skaitliskās izaugsmes rādītājs. Īpaši svarīgi ir draudzes pasākumu apmeklējumu apzināt tieši neformālo pasākumu laikā.  

G12 vīzija ir māceklības aicinājuma piepildījums ikviena kristieša dzīvē tieši tādā pašā veidā, kādā to darīja mūsu Kungs Jēzus Kristus. Līdzīgi, kā Jēzum bija 12 mācekļi, kuri kļuva par pirmās kristiešu draudzes vadītājiem, apustuļiem, tāpat arī katrs kristietis mūsdienās ir aicināts atvērt savu mājas grupu, sagatavot Kristum uzticīgus mācekļus, kuri savukārt paši ar laiku atvērs savas mājas grupas un darīs šo māceklības darbu tālāk. Tādējādi nevis svētdienas dievkalpojums, bet tieši notikumi mājas grupās veido draudzes patieso dzīvi, aktivitātes un ir uzskatāmi par tās mugurkaulu.