Ideja par deju grupas izveidi radās laikā, kad draudzē
„Kristus pasaulei” šā gada aprīlī viesojās evaņģelizācijas komanda „Jesus Revolution” no Norvēģijas. Mūsu draudzes cilvēkiem iepatikās doma paust Labo vēsti caur kustībām un deju un viņi nolēma īstenot to pie mums. Atsaucās cilvēki, kas piekrita piedalīties. Viņi apguva pirmo deju, kas skatītājiem tika demonstrēta šā gada 5. jūnijā dziedināšanas dievkalpojuma ietvaros. Otrā uzstāšanās ir plānota 23. oktobrī, kad draudzē „Kristus pasaulei” notiks kārtējā konference.

Deju grupas galvenais mērķis ir Dieva slavēšana un evaņģelizācija, nesot cilvēkiem vēsti par Jēzu caur kustībām un deju. Mēs izvēlamies mūziku un dziesmas ar kristīgu saturu, tad iestudējam kustības, kas atklāj Dievu kā personību un parāda Viņa būtību.

Otrkārt, pastāv doma slavēšanu draudzē slavēšanu padarīt daudzpusīgāku, dodot iespēju slavēšanā piedalīties arī tiem cilvēkiem, kas nevar slavēt Dievu dziedot vai spēlējot kādu no mūzikas instrumentiem.

Dejotāji tiek dalīti divās grupās – ir atvērtā grupa, kurā aicināti visi, kas vēlas dejot. Šeit tiek apgūti priekšnesumi, kas tiks uzvesti lielākos pasākumos, piemēram, draudzes konferencēs. Bez tam ir arī slēgtā grupa, kas uzstāsies kopā ar slavētājiem. Tajā var iesaistīties tie, kam ir personīgas, regulāras un disciplinētas attiecības ar Dievu un regulārs nodarbību apmeklējums.

Bībele mums māca, ka Dievu var slavēt ne tikai ar dziesmām, bet arī ar dejas soli. Ja tu vēlies slavēt Dievu un dejot Viņam par godu – nāc pievienojies! Šī ir īstā vieta tieši tev, jo deju studija darbojas pēc atvērtās mājas grupas principa – „Nāc pats un ņem līdzi draugus!” Dejotāju grupai var pievienoties ikviens draudzes cilvēks un ņemt līdz savus radiniekus, draugus vai paziņas, gan kristīgus cilvēkus, gan arī tos, kas vēl nepazīst Dievu. Tāpat arī visiem cilvēkiem, kuri savu darba dienu pavadījuši pie datoriem un kam ir nepieciešana atslodze un fiziskās aktivitātēs. Tiek gaidīti cilvēki neatkarīgi no tā, vai ir vai nav iepriekšēja pieredze dejošanā.

Labākajiem un disciplinētākajiem dejotājiem ar laiku būs iespēja uzstāties kopā ar slavēšanas grupu draudzes dievkalpojumos.

 

Tātad – kopsim savas deju prasmes un kopīgiem spēkiem meklēsim veidu, kā ar kustībām slavēt un pielūgt Dievu un pastāstīt par Viņa lielo mīlestību un žēlastību tiem, kas Viņu vēl nepazīst!

 

Nodarbības notiek katru otrdienu Zinātņu akadēmijā plkst. 19:00, Akadēmijas laukumā 1. Plašāka infornācija pa tālruni 26516444.

 

Esi mīļi gaidīts!