Dodoties uz draudzes iknedēļas dievkalpojumu, mēs katrs tiekam sirsnīgi sagaidīti.
Vispirms to mums sniedz draudzes kalpotājas, mūs uzrunājot ar mīļiem vārdiem, un tad kā nākamo mēs pamanām nu jau paprāvo grāmatu galdu. Ap to arvien netrūkst interesentu. Uz galda kārtīgi sakārtotas mūs gaida grāmatas, diski, bukleti, draudzes avīze, un tas mums ir pieejams gan pirms, gan pēc dievkalpojuma. Kā tad tas viss radās, kurš par to gādā?

„Kristus Pasaulei” draudzes grāmatu galda pirmsākumi ir cieši saistīti ar dievkalpojumu ierakstiem. Tiklīdz sākām filmēt, kas sākumā notika gandrīz smieklīgā veidā – ar mazo rokas kameriņu jeb „ziepju trauciņu”, safilmēto materiālu pēc katra dievkalpojuma apstrādājām un tie tika ierakstīti DVD diskos. Pirmos mēnešus ierakstu kvalitāte nebija spoža, centāmies savu prasmju un iespēju robežās, taču ik sestdienu katram gribētājam bija pieejams iepriekšējā dievkalpojuma ieraksts. Sākotnēji piedāvājām DVD pret ziedojumu, 50 – 100 diskus katru nedēļu. Blakus diskiem uz mazā galdiņa pie zāles durvīm Maritim viesnīcā drīz vien pievienojām Jaunās Derības, dažādus bukletus evaņģelizācijas nolūkiem. Tad sekoja mācītāja Mārča Jencīša grāmatiņa „Kāpnes debesīs”, draudzes avīze, bukleti, kas informēja par draudzes pasākumiem… Un galdiņš „apauga” ar labumiem, bija vērojama interese. Uz dievkalpojumu atnākošie cilvēki, grāmatu galdiņu izmantoja par vietu, kur noskaidrot kādu informāciju par draudzes dievkalpojumiem, pasākumiem. Nācās norīkot kādu kalpotāju. Tā kā DVD diskus saņēmām īsi pirms dievkalpojuma, nācām 2 stundas ātrāk, lai diskus glīti aprakstītu, vēlāk uz disku kastītēm līmējām uzlīmes ar ierakstītā dievkalpojuma informāciju: datums, nosaukums. Rezultātā disku izplatīšana radīja ap sevi iknedēļas darbošanos, kurā regulāri tika iesaistīti cilvēki, paralēli viņi sāka uzņemties atbildību arī par pārējiem materiāliem un galdiņa, kalpot cilvēkiem, kas izrādīja interesi par pieejamajiem materiāliem – un grāmatu galds nemanot bija piedzimis.

Aptuveni pirms gada uz draudzi sāka braukt grāmatu izdevējs Miervaldis Zeltiņš. Pirms lielajiem dziedināšanas dievkalpojumiem, konferencēm viņš piedāvāja mums iegādāties paša izdotās grāmatas. Kādu laiku abi grāmatu galdi darbojās paralēli. Taču ar laiku sapratām, ka abpusēji izdevīgi būtu darbošanos apvienot. Rezultātā izvēlējāmies no Miervalža grāmatu klāsta mūsu draudzei aktuālāko, un mūsu pašu grāmatu galds „pieņēmās spēkā”.

Uz šo brīdi lasītājam pieejamais grāmatu piedāvājums ir ļoti plašs. Grāmatu klāstu sākotnēji rūpīgi izvērtējām kopā ar mācītāju. Iemesls tam ir draudzes mērķi un prioritātes. Pagaidām neesam plānojuši, ka grāmatu galds būtu visaptverošs. Tā pamatuzdevums ir sniegt iespēju draudzes locekļiem padziļināt un nostiprināt savu ticību īpaši tajos virzienos, kas ir mūsu draudzes vīzija. Pirmkārt: māceklība, līdera personība un raksturs, evaņģelizācija un cilvēku aprūpe, mājas grupu veidošana un vadīšana, atbrīvošana, kā arī dažas citas tēmas. Pirms rodas iespēja grāmatu galdu papildināt ar kādu jaunizdotu grāmatu, pārrunājam to ar mācītāju. Grāmatas, kuras šobrīd nešķiet tik aktuālas, lai tās ievietotu grāmatu galdā, katrs no mums var iegādāties kristīgo grāmatu veikalos citur. Pēc satura grāmatas varētu iedalīt trijās lielās grupās – grāmatas par māceklību un grupu vadīšanu; autobiogrāfiskas grāmatas par izcilākajiem Dieva vīriem un grāmatas par atbrīvošanu un garīgo cīņu.

Cilvēkiem pastāv iespēja grāmatas un diskus pasūtīt caur internetu un saņemt pa pastu.

„Kristus Pasaulei” draudzes cilvēki lasa daudz un visiecienītākā literatūra ir tā, par ko mācītājs ir runājis vai pieminējis dievkalpojumos. Vispirktākās ir mācītāja sarakstītās grāmatas „Kāpnes debesīs”, kas atspoguļo stāstu par mācītāja atgriešanos pie Dieva un grāmata „Mājas grupu vadītāja rokasgrāmata”, kas sniedz labus padomus kā vadīt grupu, kā kļūt par labu līderi, kā lūgt un rūpēties par tikko aizsniegtu cilvēku. Liela piekrišana ir grāmatai „Lūgšanā un gavēšanā apslēptais spēks” un, protams, daudzām citām.

Ikviens, kas vēlas iegādāties grāmatas vai pasūtīt draudzes dievkalpojumu ierakstus, var droši griezties pie grāmatu galdā kalpojošiem cilvēkiem, kas laipni paskaidros, kura grāmata varētu atbilst lasītāja vēlmēm, palīdzēs atrast interesējošo dievkalpojuma svētrunas vai slavēšanas ierakstu.

Mīļi gaidīsim!

Informāciju publicēšanai sagatavoja Eva Olševska un Pēteris Plakans.