24. aprīlis bija neparasti jauka, pavasarīgi silta diena ar spirgtu vēju,
kad draudzes „Kristus Pasaulei” kalpotāji devās kārtējā braucienā, lai ar dziedināšanas dievkalpojumu uzsāktu jaunu draudzi. Šoreiz evaņģelizācijas tūres ietvaros viņu mērķis bija Kuldīga.

Kuldīgas sadzīves pakalpojumu centra Mārtiņa zāle pulksten 19.00 vakarā pulcēja ap 90 cilvēku. Jau iesākoties slavas dziesmām, bija jūtama Dieva klātbūtne, kas arvien pieauga.

Mācītājs Mārcis Jencītis savā svētrunā klātesošajiem uzsvēra, ka viņam ir īpašs vārds tieši Kuldīgai. Kāpēc pasaulē ir tik daudz ļaunuma? Vai par to ir atbildīgs Dievs? Nē, mēs paši darām ļaunu un pēc tam atbildību par savām dzīvēm mēģinām uzvelt Dievam. Taču Dieva griba ir, ka mēs esam glābti, dziedināti un svētīti pilnīgi visās dzīves jomās. Šobrīd Kuldīgā Ventas rumbā vimbas mēģina pārvarēt ūdenskritumu, lai dotos pret straumi uz augšu upē nārstot. Taču ne visām zivīm izdodas lēciens pāri ūdenskritumam. Daudzas atsitas pret akmeņiem un pēc daudzkārtīgiem mēģinājumiem turpat arī paliek. Taču Dievs nevēlas, lai tādas būtu mūsu dzīves. Viņš mūs nav radījis par zaudētājiem un neveiksminiekiem. Kristus spēkā mēs spējam pārvarēt ikvienu ūdenskritumu un izaicinājumu savā dzīvē. Taču lēmums mums katram ir jāpieņem pašam. Pieņem šovakar lēmumu ticēt Jēzum Kristum un atdod Viņam savu dzīvi!

Aicinājumam pieņemt Jēzu par savas dzīves Kungu un Glābēju atsaucās septiņi no zālē klātesošajiem. Pēc tam draudzes „Kristus Pasaulei” kalpotāju komanda aizlūdza par ikvienu, kurš nāca pie viņiem ar savu problēmu.

Jaunā draudze Kuldīgā tiek iesākta kā mājas grupiņa, kuru vadīs kalpotāja Daiga Lapsa. Regulāras grupas sapulces turpmāk notiks katru sestdienu. Sīkāka informācija pa tālruni 27491311. Būs iespēja piedalīties arī draudzes „Kristus Pasaulei” Bībeles skolā.

Fotoreportāžu no dievkalpojuma Kuldīgā varat skatīt šeit:

http://www.draugiem.lv/kristuspasaulei/#/kristuspasaulei/gallery/?pid=389373053

Nākamais „Kristus Pasaulei” dievkalpojums evaņģelizācijas tūres ietvaros 1. maijā notiks Valkā, Kultūras namā, Emīla Dārziņa ielā 8, pulksten 19.00.

Informācija uzziņām pa tālruni 29335196, vai mājas lapā www.kristuspasaulei.lv

Nāc un pievienojies!

Artūrs Danenbaums