Šā gada 23. oktobrī, sestdien, draudzē „Kristus pasaulei” notika vīzijas G12 konference.
Tā notika Zinātņu akadēmijas lielajā zālē, kas ar gaismas efektu palīdzību bija mainījusi savu līdzšinējo izskatu līdz nepazīšanai. Konference tika rīkota kā kopā sanākšanas svētki gan Rīgā, gan visā Latvijā dzīvojošiem draudzes dalībniekiem, un, protams, lai aicinātu savus draugus un paziņas, kam ir vēlme meklēt un iepazīt Dievu.

Konference sākās ar Dieva slavēšanu, kas šoreiz krietni atšķīrās no ikdienišķā dievkalpojuma, jo ik pa brīdim, uzsverot vienu vai otru dziedājuma vietu vai pateikto vārdu, gaisā uzšāvās uguns liesmas. Un jau otro reizi slavēšana tiek papildināta ar dažādiem deju elementiem.

Tālākā konferences gaitā tika prezentēti draudzes jaunumi un galvenās jomas draudzes kalpošanā.

Ar pirmo prezentāciju uzstājās mācītājs. Viņš iepazīstināja klātesošos ar savu tikko izdoto, ilgi gaidīto grāmatu „Mājas grupas vadītāja rokasgrāmata”, ko nu varēs iegādāties draudzes grāmatu galdā, kā arī grāmatnīcās. Tā noteikti noderēs ikvienam, kas vēlas veiksmīgi vadīt mājas grupiņu un palīdzēs atrast atbildes uz daudziem jautājumiem arī savai personīgajai dzīvei.

Turpinājumā Sandija iepazīstināja un atgādināja par iespējām mācīties Bībeles un Līderu skolā. Bībeles skolas materiāli ir brīvi pieejami draudzes mājas lapā, tie palīdz iepazīt Dievu un visas Bībeles pamatpatiesības. Materiālus var studēt individuāli un pēc tam pārrunāt mājas grupā ar vadītāju. Savukārt Līderu skola palīdz izprast, kāda ir draudzes vēsture, kādam jābūt līderim, kāda ir mājas sapulces vadīšanas kārtība. Apgūstot Līderu skolas materiālus un aizpildot eksāmena lapu vadītāja klātbūtnē, tiek iegūts diploms par Līderu skolas sekmīgu beigšanu.

Nākamā prezentācija informēja par mājas grupām. Grupas ir draudzes galvenā sastāvdaļa, tās mugurkauls. Mājas grupas nodrošina personīgu kalpošanu ikvienam cilvēkam, sekmē katra izaugsmi Dieva atziņā, un tās ietvaros arī notiek galvenais evaņģelizācijas darbs.

Tālāk sekoja prezentācija par inkaunteriem. Tā ir ne mazāk svarīga joma, kas palīdz dziedēt cilvēka garīgo pasauli. Inkauntera laikā cilvēks uz trim dienām var izrauties no ikdienas dzīves rūpēm un doties uz tikšanos ar Dievu, atbrīvoties no grēka važām un iegūt mērķus un vīziju turpmākai dzīvei.

Pēc prezentācijām Sandija sveica mācītājus Mārci un Gannu Jencīšus līderu un draudzes vārdā un pateicās par organizētajiem svētkiem.

Svētrunas tēma ir „Augstākā Dieva griba”, Mārcis viegli uztveramā veidā runā par vadību caur G12, māceklību un par veidu kā piepildīt perfekto Dieva gribu. Pēc svētrunas mācītājs aicina ikvienu, kas vēlas atjaunot savu nodošanos Dievam, veidojot regulāras attiecības ar Dievu lūgšanu kambarī un nododoties Viņam uz simts procentiem, kā arī kalpojot savam tuvākajam, iznākt priekšā uz aizlūgšanu. Mācītājs beidz savu svētrunu ar pravietojumu, ka ikviena no mājas grupiņām augs skaitā un piepildīsies ar cilvēkiem, un ka „vismazākajam” no līderiem, būs sava mājas grupiņa un savi izvirzīti līderi.

Pēc neliela pārtraukuma apmeklētājus iepriecināja grupas The ResQ koncerts.

Konferences noslēgumā visus gaidīja jau ielūgumos solītais pārsteigums – Holy Disco. Mācītājs uz skatuves ieradās jaunā veidolā, šoreiz kā DJ Marzipan. Ikviens, gan jauns, gan vecs, varēja pievienoties mācītājam un konferences noslēgumā dejot Dievam par godu.