27. jūlija līderu sapulce draudzē „Kristus pasaulei” Rīgā Zinātņu akadēmijas namā bija neparasta ar to, ka draudzes mācītāji Mārcis un Ganna stāstīja par piedzīvoto Vācijā, draudzē Manheimas pilsētā. Viņš kopā sievu Gannu tur pavadīja deviņas dienas no 19. līdz 27. jūlijam. 

 

Angļu vārdu encounter var latviski aptuveni pārtulkot kā „sastapšanās” vai „sadursme”. „Inkaunteri” ir pasākumi, kuru laikā cilvēki vairākas dienas aiziet prom no savas ikdienas steigas, ierastās vides, lai pavadītu laiku vietā, kur intensīvi tiek sludināts Dieva vārds un notiek aizlūgšanas. Draudzes mācītājs stāsta, ka šajās dažās dienās Dievs padara pie cilvēka tik daudz, cik dažs labs nepiedzīvo vairākus gadus kārtīgi apmeklējot draudzi. Patiešām, draudzē nav iespējams tik intensīvi un pamatīgi kalpot gan ar aizlūgšanu, gan Vārdu, kā tas notiek šajos „inkaunteros”. Absolūtam vairākumam tā ir patiesa sastapšanās ar Dievu, kas izmaina gan viņu personību, gan dzīvi, gan kalpošanu.

 

Draudzes „Kristus pasaulei” mācītājs Mārcis Jencītis kopā ar sievu izgāja inkaunteru draudzē Vācijā, Manheimā, ar kuru draudzei „Kristus pasaulei” izveidojušās draudzīgas un lietišķas attiecības. Mācītājs un viņa sieva Ganna stāsta par piedzīvoto.

 

„Es piedzīvoju Dievu visdažādākajos veidos, kādos vien es Viņu biju piedzīvojusi līdz šim. Visu to es piedzīvoju šo triju dienu laikā” – stāsta Ganna un apraksta savas izjūtas. Mācītājs Mārcis Jencītis galveno akcentu liek uz draudzes vīziju. „G-12 vīzija par mājas grupām un mācekļu veidošanu, kā arī mācība par personisku attiecību ar Dievu veidošana caur regulāru lūgšanu un Bībeles lasīšanu ir tās lietas, ko sātans ir nozadzis draudzei.” – viņš saka. „Tādēļ arī draudze ir tik vāja un nespēj piepildīt savu aicinājumu, ko tai uzticējis Jēzus – darīt par mācekļiem visus ļaudis! Tomēr ir par maz draudzes vīziju izprast tikai ar prātu. Draudzes vīzija ir jāsaņem garā, sirdī. Jēzus raudāja par Jeruzālemi, kura Viņu atraidīja. Arī mums būtu jāraud par tiem, kuri nepazīst Jēzu un iet pazušanā. Ja mēs nesaņemam draudzes vīziju savā sirdī, mēs varam pazaudēt visu, kas mums ir!” – saka mācītājs. Līderu sapulces noslēgumā viņš aizlūdz par klātesošajiem. Un brīdina: – „Viena lieta, ko Dievs pie manis ir izdarījis, ir tā, ka man skaļāk jākliedz! Lūdzu, neuztraucieties!”

 

Mājas grupu draudzēs visā pasaulē, kuras savā praksē pielieto G-12 stratēģiju, inkaunteri ir neatņemama sastāvdaļa. Parasti ārpus pilsētas uz vairākām dienām tiek iekārtota nometne. Šo dienu laikā vairāki desmiti cilvēki nošķiras no savas ierastās ikdienas, darba un ģimenes vides. Telefona zvani un sakari ar ārpasauli nenotiek. Apmēram desmit kalpotāju kalpo trīsdesmit cilvēkiem. Katrs aizpilda anketu, kurā vaļsirdīgi izstāsta, par savu pagātni, pārdzīvojumiem, arī grēkiem, no kuriem jau tikts vaļā un kuri vēl ir. Šo triju dienu laikā tiek intensīvi sludināts Vārds, pēc kura tiek aizlūgts par visiem pasākuma dalībniekiem. Šajos inkaunteros cilvēki piedzīvo dziedināšanas, atbrīvošanas no dēmonu varas, kā arī atrisinājumu problēmām, par kurām draudzē bieži vien ir lūgts gadiem bez redzamiem rezultātiem. Cilvēku dzīves izmainās radikāli un viņi kļūst par dedzīgiem Kristus kareivjiem, kuri ir orientēti uz konkrētu rīcību un cilvēku vešanu pie Kristus.

 

Draudzē „Kristus pasaulei” pirmais inkaunters ir ieplānots augustā draudzes līderiem un kalpotājiem. Nākamajos mēnešos līdzīgi inkaunteri ir paredzēti pārējiem draudzes dalībniekiem, kā arī visiem interesentiem.

 

Vācijā „inkaunterā”  notikušo varat apskatīt fotoreportāžā: 1. daļa un 2. daļa