Šā gada 14. martā Rīgā, Zinātņu akadēmijas namā notika draudzes „Kristus Pasaulei” gada jubilejas konference.
Šī ir jau otrā konference šai draudzei gada laikā. Tās ietvaros notika divi dievkalpojumi – evaņģelizācijas dievkalpojums plkst 14.00 ar mācītāja Modra Ozolinkēviča piedalīšanos un piepildīšanās ar Svēto Garu vakarā.

Pēc provizoriskiem aprēķiniem, pirmo dievkalpojumu apmeklēja apmēram 230 cilvēku, otro dievkalpojumu apmēram 170 cilvēku. Bija ieradušies daudz pārstāvju no Limbažu, Valmieras, Jēkabpils, Bauskas un Alojas draudzēm, kā arī ciemiņi.

Kolonnu zāle Zinātņu akadēmijas trešajā stāvā ir pārpildīta jau labu laiku pirms pirmā dievkalpojuma sākuma. Tiek steigā nesti iekšā papildus krēsli, piepildītas visas ejas. Neskatoties uz visu to, daļa ļaužu dievkalpojumu spiesti klausīties vestibilā. Vasarsvētku draudzes mācītājs Modris Ozolinkēvičs – „Ja šeit nesludinātu Evaņģēliju, nebūtu nemaz braucis!” Vēl iepriekšējā vakarā esot juties slims, tomēr piekritis braukt, lai sludinātu ļaudīm vēsti par Jēzu Kristu. Viņa sludinātā vēsts ir vienkārša, taču spēcīga: Lūkas evaņģēlijs 23: 32-43 – Jēzus, sists krustā, un viņam abās pusēs pie līdzīgiem krustiem pienagloti divi noziedznieki. Katram mums dzīvē pienāk kāds brīdis, kad esam ļoti tuvu Jēzum. Tas ir mūsu izvēles laiks. Ļaundariem paradoksālā kārtā šis brīdis pienāca, kad viņus sita krustā kopā ar Jēzu. Viens no slepkavām izvēlējās būt kruts un zaimoja Dievu, otrs atzina: „Ar mums pareizi notiek!” Draudze ir vieta, kur mēs esam blakus Jēzum. Kādu izvēli izdarīsim mēs?

Pēc mācītāja uzaicinājuma draudzes priekšā iznāk vismaz 50 cilvēku. Daudzi nāk pie Jēzus pirmo reizi, daudziem vajadzīgs atjaunot savas attiecības ar Dievu. Cilvēki ir no dažādām draudzēm, konfesijām. Daudziem tā ir pirmā sastapšanās ar dzīvo Dievu viņu dzīvē. Mācītājs Modris aicina nožēlot savus grēkus un ieaicināt Kristu savā dzīvē. Skaļā balsī draudze lūdz līdzi šo lūgšanu. Pēc tam mācītājs aizlūdz par klātesošajiem. Daudzi piedzīvo Dieva pieskārienu.

Saruna ar draudzes „Dzīvības Avots” mācītāju Modri Ozolinkēviču:

– Kā tu vērtē konferenci?

– Esmu bijis tikai vienā dievkalpojumā, taču kopumā vērtēju pozitīvi. Patīk, ka cilvēki meklē Dievu. Jo, kad meklē, tad arī atrod.

– Mārcis tevi slavēja pirms svētrunas un teica, ka vēl tagad uzskata tevi par savu garīgo autoritāti, kā tēvu, cilvēku, kuram var pateikties par daudziem panākumiem un garīgo izaugsmi savā dzīvē. Kā tu to komentētu?

– Pirmoreiz mūžā kāds cilvēks man izsaka šādu vērtējumu. Priecājos par Mārča panākumiem. Viņš man ir kā dēls, kurš tālu aizbraucis dzīvē. Arī tīri ģeogrāfiski.

– Ko tev pašam deva šīsdienas konference?

– Atkalredzēšanās prieks ar dažiem mīļiem cilvēkiem. Patika entuziasms, dedzīgums un publikas atsaucība. Jūtu, kā Dievs strādā! Sajūta kā pēc labi padarīta darba.

– Kā klājas draudzei „Dzīvības Avots”?

– Paldies Dievam, labi!

Nākamais dievkalpojums sākas ar nelielu nokavēšanos. Zāle ir gandrīz tikpat pilna, kā pirmajā dievkalpojumā. Mācītājs Mārcis Jencītis pārsteidz visus ar savu tērpu. Svētrunas tēma: „Speciālo uzdevumu vienības kareivji”. Vēsts ir ļoti radikāla. Totālā mobilizācija Dieva armijā! Draudze nav atpūtas nams, draudze ir karabāze! Šie vārdi iedvesmo praktiski visus klātesošos. Seko lūgšanas par piepildīšanos ar Svēto Garu. Draudzes priekšā iznāk gandrīz visi tās locekļi. Daudzi piedzīvo Dieva tuvumu un Viņa spēku. Dievkalpojums Zinātņu akadēmijas namā ievelkas līdz vienpadsmitiem vakarā.