Šajā rakstā pastāstīsim par draudzes „Kristus pasaulei” līderu, tas ir,
mājas grupu un kalpošanu vadītāju personīgajām attiecībām ar Dievu.

Draudzes vajadzību sarakstā, par kuru tiek lūgts katru pirmdienas vakaru, pats pirmais punkts ir par to, lai katram „Kristus pasaulei” dalībniekam būtu regulāras un disciplinētas ikdienas attiecības ar Dievu caur lūgšanu un Bībeles lasīšanu.

Ko tad nozīmē jēdziens „Personīgas attiecības ar Dievu” un kāpēc tas ir tik svarīgi mūsu draudzei? Attiecības ar mūsu Kungu ir jāveido tāpat, kā mēs veidojam attiecības ar sev tuviem cilvēkiem. Lai iepazītu kādu cilvēku un iedraudzētos ar viņu, ir nepieciešams laiks, saskarsme un komunikācija. Komunikācija sevī ietver gan runāšanu, gan ieklausīšanos, ko saka mūsu sarunas partneris. Kad mēs nākam pie Dieva lūgšanā, mēs runājam uz Viņu, izsakām savu sajūsmu, slavu un pateicību, atklājam Viņam savus nodomus, arī savas rūpes un raizes. Mēs lūdzam Dievam arī palīdzību noteiktās dzīves situācijās. Kad mēs lasām Dieva Vārdu – Bībeli, tad Dievs savukārt runā uz mums. Mēs iepazīstam, kāds Viņš ir, uzzinām Viņa plānus un gribu mūsu dzīvei. Lai veidotos dialogs, ir nepieciešamas abas šīs daļas – gan lūgšana, gan Bībeles uzmanīga lasīšana. Neviens nevar būt efektīvs līderis draudzē un auglīgs savā kalpošanā, ja viņam nav pietiekami ilgs un kvalitatīvs personīgais laiks, ko viņš velta savām attiecībām ar to Kungu. Tieši lūgšanu kambarī mēs saņemam spēku dzīvot Viņa cienīgu dzīvi un būt par Kristus lieciniekiem. Tieši Viņa klātbūtnē mainās mūsu raksturs un būtība un mēs sākam arvien līdzināties mūsu Kungam. Tieši kambarī mēs saņemam Viņa vadību gan savai dzīvei, gan kalpošanai.

Obligāts noteikums, lai būtu par mājas grupas vadītāju draudzē „Kristus pasaulei”, ir vismaz divas stundas laika katru dienu, kas tiek atvēlēts lūgšanai un Bībeles lasīšanai. Kā ne vienu reizi vien atzīmējis draudzes mācītājs Mārcis Jencītis, ja vadītājam ir nepietiekams laiks attiecībām ar to Kungu, tad viņš nespēj panest to smagumu, ko uzliek mājas grupas vadīšana un kalpošana draudzē vīzijā G12, kas prasa sevi nodot visu bez atlikuma uz 100%.

Jau vairāk nekā gadu draudzē ir ieviesti lūgšanu grafiki, kuros katrs atzīmē stundas, kuras pavadījis lūgšanā un lasot Bībeli, kā arī kādu grāmatu par garīgiem jautājumiem vai vadību. Šī tabula uzskatāmi parāda ikviena attiecību ar Dievu kvalitāti, izaugsmi vai arī kritumu. Draudzes līderiem šie grafiki ir obligāti. Darba grupas sapulcēs, kurās piedalās draudzes līderi un kas notiek sestdienās pirms dievkalpojuma, mācītājs diezgan bieži liek šos grafikus atrādīt, un tad uzslavu saņem katrs, kurš savās attiecībās ar Dievu sasniedzis pozitīvas izmaiņas. Pēdējās līderu sapulcēs uzslavas regulāri saņem Sandija, Arvis, Dainis un arī Edgars, jo viņiem ir ne tikai divas un pat trīs stundas personīgais laiks attiecībām ar Dievu ikdienas, bet viņu lūgšanu grafiki ir arī „vistaisnākie”, proti, viņi lūdz Dievu un lasa Bībeli vienā laikā un parasti tas ir no rīta.

Kāda nozīme tam, ka mēs ne tikai veltām Dievam šīs divas stundas katru dienu, bet darām to vienā laikā un, vēlams, no rīta? Tas parāda raksturu un disciplīnu, un šīs īpašības ir absolūti nepieciešamas katram labam vadītājam. Cilvēks, kurš spēj panākt, ka viņa lūgšana Dievam ir regulāri vienā laikā, liecina, ka viņam patiesi Dievs un attiecības ar Viņu ir pirmajā vietā dzīvē, un pārējās lietas viņš plāno un pakārto šīm attiecībām.

Edgars un Dainis stāsta par to, kā viņi pavada savu lūgšanas laiku:

Edgars: Es lasu Bībeli un lūdzu Dievu no pieciem līdz septiņiem rītā. Rīta lūgšanu uztveru tāpat, kā zobu tīrīšanu. Tas ir jādara bez liekiem jautājumiem. Uzlieku fonā mūziku, kuras pavadībā lasu Bībeli. Kad Dieva vārds mani uzrunā, lūdzu Dievu saskaņā ar izlasīto Rakstu vietu. Lasīšana un lūgšana – tas var mainīties kādas trīs reizes. Redzu, kā mainās mana dzīve. Viss top jauns!

Dainis: Mans lūgšanu kambaris ir sadalīts stingri pa minūtēm. Desmit minūtes slavēju Dievu draudzes slavēšanas mūzikas pavadībā. Pēc tam stundu lasu Dieva vārdu, pusstundu no Vecās un pusstundu no Jaunās Derības. Pēc Bībeles lasīšanas pusstundu meklēju Dieva vaigu lūgšanā. Pēdējās divdesmit minūtes ir aizlūgšanas.
Arī citiem līderiem ir pozitīvas izmaiņas attiecībās ar Dievu. Par izmaiņām lūgšanu kambarī, kas notikušas pēdējā laikā, stāsta Inese un Artūrs:
Inese: Nu jau vairāk kā mēnesi mans lūgšanu laiks ar Dievu ir divas stundas. Šis laiks man ir no rītiem.Tajā es lasu Bībeli un lūdzu pēc grāmatas “Pniēla”. Jo vairāk laika es veltu savam Kungam, jo vairāk Viņš man atklājas. Vecajā Derībā man patīk Rakstu vietas, kurās Viņš atklāj Savu plānu draudzei, Savu vīziju. Savukārt Jaunajā derībā mani īpaši uzrunā vietas, kur ir runa par mīlestību!
Artūrs: Lūgšanu un Bībeles lasīšanas laiks divas stundas katru dienu man bija kopš tā laika, kad esmu līderu komandā. Tomēr līdz pat šī gada sākumam šis laiks man bija ļoti saraustīts. Lasīju Dieva vārdu pa pusstundai, pa divdesmit minūtēm, tā vācot kopā nepieciešamo laiku. lūdzu un lasīju Bībeli arī pa dienu, kad mans prāts ir pilns ar citām domām un rūpēm. gada sākumā pieņēmu lēmumu sakārtot savas attiecības ar Dievu, ko arī ierakstīju savā plānotājā. Lūdzu par to Dievu un pakāpeniski pāris mēnešu laikā man tas arī izdevās. Tagad mans Bībeles lasīšanas un lūgšanu laiks ir kopā divas stundas. Daru to no rīta, jo tas ir svēts laiks, atdalīts Tam Kungam, laiks, kad es nedaru nekādas citas lietas. šo laiku sāku ar to, ka lasu Bībeli vienu stundu, gan Jauno, gan Veco Derību tā, lai tās abas būtu līdzsvarā. Cenšos pierakstīt Vārdu, ko Dievs man atklāj, un pēc tam stundu lūdzu saskaņā ar šo Vārdu. Galvenās tēmas manā lūgšanu kambarī: slava un pateicība tam Kungam par to, ko Viņš jau ir darījis manā dzīvē; Viņa vaigs, vēl tuvāka Viņa iepazīšana, manas attiecības ar Viņu, lūgšanu kambara kvalitāte, Dieva vadība visā patiesībā, pazemīga un paklausīga sirds, augļi, manis kā personības izmaiņas, raksturs, mugurkauls, svētums, tad nāk lūgšana par manu ģimeni, tad lūgšana par mājas grupu, kalpošanu un citām vajadzībām. Lūgšanas laikā parasti izslēdzu gaismu, jo tām man vieglāk koncentrēties uz pašu galveno – To Kungu! Cilvēki kuri man ir apkārt, saka, ka es mainoties!
Artūrs Danenbaums.