Draudzei „Kristus Pasaulei” katru pirmdienu pulksten 19.00 Latvijas Zinātņu akadēmijas
1. auditorijā notiek lūgšanu sapulces. Šīs sapulces tiek vērtētas kā ļoti svarīgs draudzes izaugsmes elements, kas aizsākās jau 2010. gada beigās. Šo nozīmīgo draudzes pilnveidošanās pakāpienu un savstarpējās vienotības laiku Dievs ir licis tieši draudzes mācītāja Mārča Jencīša sirdī. Pats mācītājs ir atzinis, ka tieši pēc cilvēkiem, kuri apmeklē šīs iknedēļas lūgšanu sapulces, var pazīt īsto draudzi.

Katrā lūgšanu sapulcē, kas ilgst apmēram 1 stundu, tiek lūgts par 34 konkrētiem punktiem, kas apvienoti īpašā draudzes lūgšanu sarakstā. Katram aizlūdzējam jau nedēļu iepriekš ir zināms punkts, par kuru viņš lūgs draudzes priekšā. Līdz ar to šo lūgšanu ir laiks pārdomāt un sagatavot, kā arī pašam lūgt visu nedēļu. Pirmais lūgšanu punkts ir par vissvarīgāko ikviena kristieša dzīvē – disciplinētām, regulārām un kvalitatīvām attiecībām ar Dievu caur individuālu lūgšanu un Bībeles studēšanu. Nākamais punkts ir par to, lai katrs draudzes dalībnieks satvertu vīziju G12. Pārējās lūgšanas ietver atmodu gan draudzē, gan visā Latvijā un pasaulē, kā arī individuālo izaugsmi un evaņģelizāciju. Kā pēdējais, 34. punkts – ir lūgšana par mūsu neglābtajiem cilvēkiem pēc īpašiem sarakstiem, kurus sagatavo katra mājas grupa un kuros ir konkrēti mūsu tuvinieku, paziņu, kolēģu, draugu vai kaimiņu vārdi.

Šajās lūgšanu sapulcēs ir īpaša vienotība. Tās ir daudzskaitlīgas lūgšanas un tām ir daudz lielāks spēks. Neviena lūgšanu sapulce neizpaliek arī bez kopīgas slavēšanas.

Draudzes pirmdienu vakari vienmēr ir labi apmeklēti. Paši dalībnieki saka, lūk, ko:

Edgars (videokalpotājs, Daiņa mājas grupa): „Šīs lūgšanu sapulces ir draudzes nākotne! Tās ir VISS! Es pats piedalos katrā lūgšanu sapulcē un kalpoju. Videokalpošanā, kurā piedalos, saskatu lielu mērķi un iespējas ikvienam. Cilvēki, kuri netiek klātienē uz sapulcēm, var noskatīties tās internetā un, kas pats labākais, lūgt līdzi! Visu norisi un arī punktus, par ko tiek lūgts, var noskatīties sapulces videoierakstā!”

Liene (slavēšanas kalpotāja, Indras Kalniņas mājas grupa): „Katra lūgšanu sapulce ir savādāka; svaidījums, atmosfēra – pilnīgi viss ir atšķirīgs. Tā tikai liekas, ka katru reizi tiek lūgts par vieniem un tiem pašiem punktiem, bet, pirmkārt, katrs aizlūdzējs ir izveidojis individuālu lūgšanu par savu punktu un, otrkārt, cilvēkiem, kuri nāk priekšā uz aizlūgšanām, punkti pastāvīgi mainās (arī paši cilvēki mainās!). Un, cik no slavēšanas atkarīgs, arī mūziku mēs katru pirmdienu spēlējam citu – reizēm priecīgāku (mažorā), reizēm skumjāku (minorā). Nav divu vienādu lūgšanu sapulču!”

Tas nu ir fakts, ka šādas regulāras lūgšanu sapulces ir reta parādība Rīgā un visā Latvijā! Draudze „Kristus Pasaulei” saka: „Tas nekad neapstāsies!”

Lūgšanu sapulcēm var sekot līdzi, kā jau minēts, internetā – mūsu mājaslapā tiek ievietoti videomateriāli no katras lūgšanu sapulces, bet ikviens ir aicināts apmeklēt šīs lūgšanu sapulces klātienē un vienoties kopīgā lūgšanā!

Tiekamies katru pirmdienu pulksten 19.00 Zinātņu akadēmijas (augstceltne pie Centrāltirgus, Akadēmijas laukumā 1) pirmajā stāvā, 1. auditorijā! Esi mīli aicināts!

Lolija Sprancmane.