Daudzi cilvēki draudzē „Kristus pasaulei” saka, ka mūsu slavēšanas grupa pēdējā laikā ir pārvērtusies līdz nepazīšanai,
labā nozīmē, protams! Šāds vērtējums priecē gan draudzes apmeklētājus, gan arī pašus slavēšanas grupas dalībniekus. Tāpēc arī tapa šī saruna ar slavēšanas grupas vadītāju Indru Kalniņu:

Kādi jaunumi ir slavēšanas grupā un kas ir mainījies?

Pēdējā laikā mūsu slavēšana ir augusi gan tehniski, gan profesionāli, gan arī garīgi. Kad pie mums atnāca jauns bundzinieks, viņš atveda līdzi arī citus mūziķus no savas draudzes. Tas bija izaicinājums un grūdiens mums visiem. Līdz tam mēs spēlējām, taču mums nebija ar ko sevi salīdzināt. Tad sākām mācīties visi, arī es nomainīju savu vokālo skolotāju. Ir izmainījies mūsu skanējums. Gan mācītājam, gan cilvēkiem draudzē tas ļoti patīk un viņi piedzīvo Dieva tuvumu!

Kā tev patīk gaismas, kuras nākušas klāt mūsu draudzes dievkalpojumos kopš marta konferences?

Patīk! Domāju, ka gaismas – tas ir ļoti labi. Tās palīdz cilvēkiem atraisīties un paust savas emocijas. Mūsu gaismas operators Dainis ļoti cenšas un viņam sanāk arvien labāk un interesantāk. Mēs plānojam un saskaņojam savu darbību.

Kādi ir slavēšanas grupas nākotnes plāni?

Mums pašiem arvien vairāk jāmācās! Vairāki cilvēki mūsu draudzē izteikuši vēlēšanos sākt mācīties dziedāt vai spēlēt kādu mūzikas instrumentu. Viena meitene vēlas sākt mācīties spēlēt bungas. Šī apņemšanās viņai ir ļoti nopietna. Mācītāja meita Betija mācās spēlēt ģitāru. Drīz viņa mācīsies pie profesionāla mūziķa. Arī mūsu basģitāriste Malda ļoti cītīgi mācās. Iemācīties labi spēlēt ģitāru, turklāt vēl elektrisko – tas ir grūts un ilgstošs process. Ticu, ka pavisam tuvā nākotnē slavētāji grupā ienāks no mūsu pašu vidus un nevajadzēs vairs īrēt mūziķus no citām draudzēm. Mūsu slavēšanas komandas sastāvs noteikti kļūs lielāks. Būtu labi, ja būtu vairākas slavētāju maiņas un arī vairāki slavēšanas vadītāji.

Ko tu vari teikt par stilu?

Kārtīgs roks ir mūsu slavēšanas pamatā. Pēdējā laikā nāk klāt arī disko un tehno. Šlāgeri gan nav un ceru, ka nekad arī nebūs!

Daudz profesionālāka kļuvusi arī draudzes aparatūra.

Īsta slavēšana ir viena no mūsu draudzes prioritātēm un tāpēc daudz līdzekļu tiek ieguldīts arī tehniskajā nodrošinājumā. Mēs gribam draudzē „Kristus pasaulei” uzcelt īstu slavas altāri tam Kungam, nevis kaut ko pliekanu. Mēs gribam dot savam Kungam to labāko, ko mēs spējam. Tikai tāda nodošanās un attieksme spēj draudzi ievest Dieva tuvumā un panākt, ka debesis nonāk mūsu vidū!

Paldies!