“…Tāpēc ejiet un dariet par mācekļiem visas tautas… tās mācīdami turēt visu, ko Es jums esmu pavēlējis.”Mateja 28:19-20

Lai mēs varētu piepildīt Kristus lielo pavēli iet un darīt par mācekļiem visas tautas, mums vispirms pašiem ir jākļūst par patiesiem Kristus sekotājiem un savas dzīves līderiem. Tādēļ draudze „Kristus Pasaulei” piedāvā ikvienam kristietim apgūt nepieciešamās zināšanas Līderu skolā, kas notiek divas reizes gadā. Tuvākā Līderu skola sāksies jau šā gada 8. septembrī. Šī skola sniedz principus un padomus mājas grupas vadīšanā un mācekļu veidošanā, iepazīstina ar draudzes „Kristus Pasaulei” vīziju G12, kā arī veido savus studentus par spēcīgām personām, kuras spēs vest aiz sevis cilvēkus un būs par līderiem ne tikai draudzē, bet arī savā ģimenē un darbavietā.

„Mums ir jākļūst par stiprām personībām, kas spēj vadīt savu namu un personīgo dzīvi, tāpēc Līderu skolā iegūtās zināšanas maksimāli jāpielieto ikdienā. Līderu skola palīdz kristiešiem saprast Dieva gribu viņu dzīvēm. Daudzi absolventi pēc skolas beigšanas stāsta, ka beidzot ir iemācījušies plānot savu laiku un finanses, jo tikai strukturēta un sakārtota dzīve aizved pie mērķiem,” tā stāsta par Līderu skolu stāsta tās vadītāja Sandija.

Marijai Līderu skola ir palīdzējusi disciplinēt sevi, plānot savu lūgšanu sarakstu un iegūt stabilas zināšanas par kristietību Latvijā un pasaulē. „Kad iemācījos sakārtot savu dzīvi, palielinājās mana kapacitāte – es kļuvu uzticamāka, jo neaizmirsu paveikt savus pienākumus. Līderu skola manī attīstīja mērķtiecību. Iesaku ikvienam mācīties Līderu skolā, jo šeit var iegūt plašu zināšanu bāzi, mērķus un iespēju pilnveidot sevi un pilnveidoties Dievā,” stāsta Marija.

Līderu skola ir bezmaksas un ilgst aptuveni trīs ar pusi mēnešus, tātad līdz šā gada beigām. Pēc tam ikviens absolvents saņems diplomu, kas apliecinās iegūtās zināšanas. Pieteikties var pie sava draudzes „Kristus Pasaulei” mājas grupas vadītāja vai personīgi pie Sandijas Vēzes, e-pasts sandija@gmail.com

Laura Zeniņa